Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG Môn Sinh Lớp 10

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Diệp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở GD và ĐT Bắc Ninh
Trường THPT thuận thành số 1
Đề thi HSG Môn Sinh Lớp 10
Thời gian 120 phút
Câu 1.(2đ) Cho biết thành phần MT Hansen (nuôi cấy nấm men) gồm: Glucose:
50g, Pepton : 10g, KH2PO4: 3g, MgSO4.7H2O: 2g, Nước : 1000ml, Thạch :1520g (pH= 5-6)
Môi trường trên thuộc loại môi trường gì ? giải thích?
Câu 2. (4đ)
a. Một tế bào đang thực hiện quá trình phân bào. Quan sát dưới kính hiển vi thấy
có 8 NST kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo. Tế bào trên đang ở kì
nào của quá trình phân bào? Xác định bộ NST lưỡng bội của loài đó?
b.Có 4 tế bào lưỡng bội của loài trên nguyên phân liên tiếp một số lần bằng nhau
và đã tạo ra 32 tế bào con.
+ Xác định số lần nguyên phân của các tế bào trên?
+Xác định số lượng NST mà môi trường cung cấp cho quá trình nguyên
phân nói trên?
Câu 3 (1đ). Trong quá trình sản xuất nước mắm từ cá hãy giải thích vì sao người ta
không loại bỏ ruột cá và phải ủ kín trong thời gian dài?
Câu 4. (2đ). Trong tế bào lưỡng bội 2n của cơ thể người có chứa lượng ADN bằng
6.109 cặp nu . Hãy cho biết số lượng cặp nu tương ứng ở các giai đoạn sau đây của
tế bào và giải thích?
Tế bào ở pha G1
Tế bào ở pha G2
Tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân
Tế bào ở kì cuối của giảm phân 2.
Câu 5. (1đ). Phát biểu nào sau đây là đúng hay sai? Giải thích?
a. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương và vỡ ra.
b. Lizoxom là một bào quan có nhiều trong tế bào thực vật.

Hướng dẫn chấm thi HSG cấp trường môn sinh học 10 năm học 2012 – 2013
Câu
1(2đ)

2(4đ)

Nội dung
- là môi trường bán tổng hợp (1đ)
- Vì có chứa cả các thành phần các chất tự nhiên là dịch pepton… và cấc chất tổng hợp là
KH2PO4: 3g, MgSO4.7H2O: 2g …. (1đ)
a. + Tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân (1đ)
+ Bộ NST của loài 2n = 8 ( vì kì giữa các NST của loài ở dạng kép tương đồng)
(1đ)
b. + theo bài ra ta có pt: 4. 2 k = 32 suy ra k = 3 ( số lần nguyên phân của một tế bào
là 3) (1đ)
+ Adct: 2n( 2 k – 1 ) = 8( 23 – 1) = 56 NST ( một tế bào) mà bài cho là 4 tế bào cùng
tham gia quá trình nguyên phân thì tổng số NST mà môi trường cung cấp là: 4. 56 =
224 (NST) (1đ)

3(1đ)

- Vì trong ruột cá có một loại vi khuẩn có khả năng phân hủy pr của cá tạo thành các aa
trong nước mắm.(0.5đ)
- loại vk này hoạt động trong môi trường kị khí nên phải ủ kín dài ngày (0.5đ)

4(2đ)

- pha G1 = 6. 109 cặp nu
- Pha G2 = 2. 6. 109 cặp nu
- Kì giữa của quá trình nguyên phân = 2.6. 109 cặp nu
- Kì cuối của giảm phân 2 = 3. 109 cặp nu
Mỗi ý đúng cho 0.5đ
a. sai vì tế bào thực vật có thành...
Sở GD và ĐT Bắc Ninh
Trường THPT thuận thành số 1
Đề thi HSG Môn Sinh Lớp 10
Thời gian 120 phút
Câu 1.(2đ) Cho biết thành phần MT Hansen (nuôi cấy nấm men) gồm: Glucose:
50g, Pepton : 10g, KH2PO4: 3g, MgSO4.7H2O: 2g, Nước : 1000ml, Thạch :15-
20g (pH= 5-6)
Môi trường trên thuộc loại môi trường gì ? giải thích?
Câu 2. (4đ)
a. Một tế bào đang thực hiện quá trình phân bào. Quan sát dưới kính hiển vi thấy
có 8 NST kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo. Tế bào trên đang ở kì
nào của quá trình phân bào? Xác định bộ NST lưỡng bội của loài đó?
b.Có 4 tế bào lưỡng bội của loài trên nguyên phân liên tiếp một số lần bằng nhau
và đã tạo ra 32 tế bào con.
+ Xác định số lần nguyên phân của các tế bào trên?
+Xác định số lượng NST mà môi trường cung cấp cho quá trình nguyên
phân nói trên?
Câu 3 (1đ). Trong quá trình sản xuất nước mắm từ cá hãy giải thích vì sao người ta
không loại bỏ ruột cá và phải ủ kín trong thời gian dài?
Câu 4. (2đ). Trong tế bào lưỡng bội 2n của cơ thể người có chứa lượng ADN bằng
6.10
9
cặp nu . Hãy cho biết số lượng cặp nu tương ứng ở các giai đoạn sau đây của
tế bào và giải thích?
Tế bào ở pha G
1
Tế bào ở pha G
2
Tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân
Tế bào ở kì cuối của giảm phân 2.
Câu 5. (1đ). Phát biểu nào sau đây là đúng hay sai? Giải thích?
a. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương và vỡ ra.
b. Lizoxom là một bào quan có nhiều trong tế bào thực vật.
Đề thi HSG Môn Sinh Lớp 10 - Trang 2
Đề thi HSG Môn Sinh Lớp 10 - Người đăng: Nguyễn Thị Diệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG Môn Sinh Lớp 10 9 10 99