Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Sử lớp 9

Được đăng lên bởi phamthithanhhuyenhg
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN BẮC QUANG
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM 2010-2011
MÔN THI : LỊCH SỬ - LỚP 9
Thời gian : 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. LỊCH SỬ VIỆT NAM (10 điểm):
Câu 1 (5 điểm):
Trình bày nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)?
Khởi nghĩa Yên Thế có điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời ?
Câu 2 (5 điểm):
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực
dân Pháp, xã hội Việt Nam có những biến chuyển như thế nào ?
II. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (10 điểm):
Câu 1 (2 điểm) :
Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Câu 2 (5 điểm) :
Trình bày về hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức
ASEAN? Em hiểu gì về mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN hiện nay?
Câu 3 (3 điểm) :
Sau Thế chiến II, kinh tế Mĩ phát triển như thế nào? Vì sao có sự phát triển đó?
------------------ Hết -------------------

Họ và tên thí sinh:………………………………..Số báo danh:…………..
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN BẮC QUANG
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ-LỚP 9
KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM 2010-2011
Câu
Nội dung
Lịch Sử
Việt
Nam
* Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Yên Thế:
Câu 1
Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc Kì
(5 điểm) vô cùng khó khăn, một bộ phận phiêu tán lên Yên Thế lập làng, tổ
chức sản xuất.
Khi Pháp tiến hành chính sách bình định. Để bảo vệ cuộc sống của
mình, nông dân Yên Thế đã đứng lên đấu tranh.
* Diễn biến của khởi nghĩa Yên Thế :
- Giai đoạn 1884 - 1892 : Nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ,
chưa có sự chỉ huy thống nhất, thủ lĩnh có uy tín nhất là Đề Nắm.
- Giai đoạn 1893 - 1908 : Thời kì nghĩa quân chiến đấu và xây dựng
cơ sở dưới sự chỉ huy của Đề Thám. Nghĩa quân đã hai lần giảng hòa
với Pháp. Tranh thủ thời gian hoà hoãn, nghĩa quân khai khẩn đồn
điền Phồn Xương, tích trữ lương thực, xây dựng lực lượng tinh nhuệ,
sẵn sàng chiến đấu. Nhiều nhà yêu nước tìm lên Yên Thế bắt liên lạc
với Đề Thám.
- Giai đoạn 1909 - 1913 : Sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội, Pháp
tập trung lực lượng tấn công quy mô lên Yên Thế. Lực lượng nghĩa
quân hao mòn dần. Ngày 10/2/1913, Đề Thám bị sát hại, phong trào
tan rã.
* Khởi nghĩa Yên Thế có điểm khác với các cuộc khởi nghĩa cùng
thời : Đây là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, thời gian tồn tại lâu nhất.
Không chịu sự chi phối của phong trào Cần Vương mà là phong trào
đấu tranh tự phát để tự vệ, giữ đất giữ làng. Thành phần tham gia là
những người nông dân cần cù, chất phá...
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN BẮC QUANG
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM 2010-2011
MÔN THI : LỊCH SỬ - LỚP 9
Thời gian : 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. LỊCH SỬ VIỆT NAM (10 điểm):
Câu 1 (5 điểm):
Trình bày nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)?
Khởi nghĩa Yên Thế có điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời ?
Câu 2 (5 điểm):
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực
dân Pháp, xã hội Việt Nam có những biến chuyển như thế nào ?
II. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (10 điểm):
Câu 1 (2 điểm) :
Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Câu 2 (5 điểm) :
Trình bày v hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức
ASEAN? Em hiểu gì về mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN hiện nay?
Câu 3 (3 điểm) :
Sau Thế chiến II, kinh tế Mĩ phát triển như thế nào? Vì sao có sự phát triển đó?
------------------ Hết -------------------
Họ và tên thí sinh:………………………………..Số báo danh:…………..
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Đề thi HSG môn Sử lớp 9 - Trang 2
Đề thi HSG môn Sử lớp 9 - Người đăng: phamthithanhhuyenhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi HSG môn Sử lớp 9 9 10 702