Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG tỉnh Tiền Giang năm 2012

Được đăng lên bởi phanthiha1971
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thà để những giọt mồ hôi rớt trên trang sách
Còn hơn để những giọt nước mắt rớt sau mùa thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH
Khóa ngày: 20/03/2012
Môn: TOÁN
Đề chính thức
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu.
--- --- --- --- --- --- --- --- --Câu 1: (4,0 điểm)
3
2
 x  1  2( x  x  y )
3
2
 y  1  2( y  y  x )

1. Giải hệ phương trình: 

2. Cho phương trình: x 4  2mx 2  2m  1  0(1)
 x1  x2  x3  x4

a) Tìm m để (1) có 4 nghiệm x1 , x2 , x3 , x4 thoả 

 x4  x3  x3  x2  x2  x1

b) Giải phương trình (1) với m tìm được ở a).
Câu 2: (4,0 điểm)
Cho (P ) : y  x 2 ; ; (d ) : y  x  m
Tìm m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B sao cho: tam giác
OAB là tam giác vuông.
Câu 3: (4,0 điểm)
1. Cho 4 số a, b, c, d thoả điều kiện a  b  c  d  2
Chứng minh: a2  b2  c 2  d 2  1 .
2. Cho và a3  3a2  3a(m  1)  (m  1)2  0 . Hãy tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN) của
a.
Câu 4: (3,0 điểm)
Chứng minh rằng: 22  42  62  ...  (2n)2 

2n(n  1)(2n  1)
; n  ¢, n  1 .
3

Câu 5: (5,0 điểm)
·
·
·
Cho tam giác ABC có các phân giác trong của các góc nhọn BAC
, ACB
, CBA
theo thứ tự cắt các cạnh đối tại các điểm M, P, N. Đặt a =BC, b =CA, c =AB;
SMNP , SABC theo thứ tự là diện tích của tam giác MNP và ABC.
S

MNP
a) Chứng minh rằng: S  (ab)(2babc
c)(ca) .
ABC

SMNP

b) Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) của S
ABC
--- --- --- Hết --- --- --* Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay.

...
Thà để những giọt mồ hôi rớt trên trang sách
Còn hơn để những giọt nước mắt rớt sau mùa thi
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH
Khóa ngày: 20/03/2012
Môn: TOÁN
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu.
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Câu 1: (4,0 điểm)
1. Giải hệ phương trình:
3 2
3 2
1 2( )
1 2( )
x x x y
y y y x
2. Cho phương trình:
4 2
2 2 1 0(1)x mx m
a) Tìm m để (1) có 4 nghiệm
1 2 3 4
, , ,x x x x
thoả
1 2 3 4
4 3 3 2 2 1
x x x x
x x x x x x
b) Giải phương trình (1) với m tìm được ở a).
Câu 2: (4,0 điểm)
Cho
2
( ): ;P y x
;
( ):d y x m
Tìm m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B sao cho: tam giác
OAB là tam giác vuông.
Câu 3: (4,0 điểm)
1. Cho 4 số a, b, c, d thoả điều kiện
2a b c d
Chứng minh:
2 2 2 2
1a b c d
.
2. Cho và
. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN) của
a.
Câu 4: (3,0 điểm)
Chứng minh rằng:
2 2 2 2
2 ( 1)(2 1)
2 4 6 ... (2 ) ;
3
n n n
n
¢, 1n n
.
Câu 5: (5,0 điểm)
Cho tam giác ABC có các phân giác trong của các góc nhọn
·
·
·
, ,BAC ACB CBA
theo thứ tự cắt các cạnh đối tại các điểm M, P, N. Đặt a =BC, b =CA, c =AB;
,
MNP ABC
S S
theo thứ tự là diện tích của tam giác MNP và ABC.
a) Chứng minh rằng:
2
( )( )( )
MNP
ABC
S
abc
a b b c c a
S
.
b) Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) của
MNP
ABC
S
S
--- --- --- Hết --- --- ---
* Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay.
Đề chính thức
Đề thi HSG tỉnh Tiền Giang năm 2012 - Người đăng: phanthiha1971
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi HSG tỉnh Tiền Giang năm 2012 9 10 340