Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRUNG CẤP SCCK

Được đăng lên bởi Van Ferguson
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2134 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
KHOA CƠ KHÍ

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
TRUNG CẤP SCCK
KHÓA 2009
MÔN: DAO CẮT 1 (90 phút)

ĐỀ 1
Câu 1:
Vẽ hình và trình bày các yếu tố cắt: s, t, a , b, F khi cắt đứt bằng dao tiện
cắt đứt.
( 2 điểm)
Câu 2:
Vẽ hình và liệt kê các góc của dao tiện ngoài đầu thẳng trong mặt phẳng
tiết diện chính và mặt phẳng tiết diện phụ ( không cần trình bày cách xác định
các góc dao)
( 2 điểm)
Câu 3:
Thế nào là hiện tượng lẹo dao ( phoi bám) và trình bày các nhân tố ảnh
hưởng đến hiện tượng lẹo dao.
( 2 điểm)
Câu 4:
Tra chế độ cắt khi tiện tiện dọc ngoài một trục D = 40 mm, vật liệu thép
Cacbon kết cấu không có vỏ cứng σb = 65 (kg/mm2), từ phôi có đường kính Df =
45 mm. Bằng dao hợp kim cứng T15K6, kết cấu dao như sau: F = 20x30, φ =
600 , γ = 00, λ = 50, r = 0, chiều dày của mảnh hợp kim h = 4mm. Tuổi bền trung
bình của dao T = 60 phút. Quá trình cắt có tưới nguội, gia công trên máy tiện
1K62.
( 4 điểm)

(Sinh viên chỉ sử dụng sách Chế độ cắt khi gia công cơ)
Khoa Cơ khí

Ngày 1 tháng 07 năm2010
Giảng viên soạn đề

Võ Sĩ Hùng

Lê Thành Phong

Đáp án đề 1:
Câu 1:
a) Bước tiến s(mm/vòng) là khoảng dịch chuyển tương đối của dao theo phương
chuyển động tiến sau một vòng quay của chuyển động chính.(0,3 điểm)
b) Chiều sâu cắt t (mm): là khoảng cách giữa bề mặt chưa gia công và bề mặt đã
gia công sau một lát cắt.
(0,3 điểm)
c) Chiều rộng cắt b ( mm): là chiều dài lưỡi cắt tham gia làm việc
b= t/sinφ
(0,3 điểm)
d) Chiều dày cắt a (mm) : là khoảng cách giữa hai vị trí của lưỡi cắt khi dao tiện
một bước s.
a = s.sinφ
(0,3 điểm)
e) Diện tích lớp cắt F: được xác định trên mặt phẳng chứa lưỡi cắt chính qua
vùng cắt gọt khi lưỡi cắt song song với mặt phẳng nằm ngang.
F = s.t = a.b (mm2)
(0,3 điểm)

0,5 điểm
Câu 2: (2 điểm)
 Các góc dao trên mặt phẳng tiết diện chính:
điểm)
- Góc trước chính γ
- Góc sau chính α
- Góc sắc β
- Góc cắt δ
 Các góc dao trên mặt phẳng tiết diện phụ:
- Góc trước phụ γ1
- Góc sau phụ α1
- Góc sắc β1
- Góc cắt δ1
 Các góc dao trên mặt phẳng tiết diện phụ:
- Góc lệch chính φ
- Góc lệch phụ φ1
- Góc mũi dao ε
 Góc lấy trên mặt phẳng cắt gọt:

(0,25

(0,25 điểm)

(0,25 điểm)

- Góc nghiêng lưỡi cắt chính λ.

Câu 3:
 Hiện tượng lẹo dao ( hiện tượng phoi bám)
Khi cắt ra phoi dây, trên mặt trước của dao xuất hiện một lớp kim loại
bám chắc vào và có độ cứng cao hơn vật liệu gia công 2,5-3,5 lần , nó
xuất hiện và mất đi một cách liên tục, có chu kì , đó là hiện tượng lẹo
dao.
(0,5 điểm)
 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng lẹo dao: (0,75 đi...
ĐỀ 1
Câu 1:
Vẽ hình và trình bày các yếu tố cắt: s, t, a , b, F khi cắt đứt bằng dao tiện
cắt đứt.
( 2 điểm)
Câu 2:
Vẽ hình và liệt kê các góc của dao tiện ngoài đầu thẳng trong mặt phẳng
tiết diện chính và mặt phẳng tiết diện phụ ( không cần trình bày cách xác định
các góc dao) ( 2 điểm)
Câu 3:
Thế nào là hiện tượng lẹo dao ( phoi bám) và trình bày các nhân tố ảnh
hưởng đến hiện tượng lẹo dao. ( 2 điểm)
Câu 4:
Tra chế độ cắt khi tiện tiện dọc ngoài một trục D = 40 mm, vật liệu thép
Cacbon kết cấu không có vỏ cứng σ
b
= 65 (kg/mm
2
), từ phôi có đường kính D
f
=
45 mm. Bằng dao hợp kim cứng T15K6, kết cấu dao như sau: F = 20x30, φ =
60
0
, γ = 0
0
, λ = 5
0
, r = 0, chiều dày của mảnh hợp kim h = 4mm. Tuổi bền trung
bình của dao T = 60 phút. Quá trình cắt có tưới nguội, gia công trên máy tiện
1K62. ( 4 điểm)
(Sinh viên chỉ sử dụng sách Chế độ cắt khi gia công cơ)
Ngày 1 tháng 07 năm2010
Khoa Cơ khí Giảng viên soạn đề
Võ Sĩ Hùng Lê Thành Phong
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
KHOA CƠ KHÍ
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
TRUNG CẤP SCCK
KHÓA 2009
MÔN: DAO CẮT 1 (90 phút)
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRUNG CẤP SCCK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRUNG CẤP SCCK - Người đăng: Van Ferguson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRUNG CẤP SCCK 9 10 978