Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường Tiểu học Phước Long 1

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013

Lớp: 2 ….

Môn: TOÁN LỚP 2

Họ và tên HS: …………………………

Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm: ………….

(Không tính thời gian giao đề)
Ngày 6 tháng 9 năm 2012

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (2 điểm)

a) Số lớn nhất trong các số 78; 69; 85; 57 là:
A. 78
B. 69
C. 85
D. 57
b) Số bé nhất trong các số 40; 53; 26; 19 là:
A. 40
B. 53
C. 26
D. 19
c) Số 45 đọc là:
A. Bốn lăm
B. Bốn năm
C. Bốn mươi năm
D. Bốn mươi lăm
d) Số ba mươi bảy được viết là:
A. 37
B. 73
C. 30
D. 70
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm)

- Số liền trước số 63 là:…………………
- Số liền trước số 59 là :.........................
- Số liền sau số 99 là :.............................
- Số ở liền sau 35 liền trước 37 là :.........................
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm)
.A
a) Điểm A ở trong hình tròn.

b) Điểm B ở trong hình tròn.
c) Điểm E; C; B ở ngoài hình tròn.
d) Điểm A; D ở ngoài hình tròn.

.C
.E

.B
.D

Bài 4: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

69 – 6

25 + 40

58 – 38

2 + 63

…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………

Bài 5: Điền dấu

<; > ; = thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm)
22cm + 7cm .... 28cm
68cm .... 78cm – 6cm
……………………………………….…………………
Bài 6: (2 điểm)
a) Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 23 chiếc. Hỏi cửa hàng
còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?
Bài giải
…………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………
b) Lớp 1A có 15 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả
bao nhiêu học sinh?
Bài giải
…………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………
Bài 7: Số ? (1 điểm)
11

+

=

25

60

–

=

20

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN 2 KSCL ĐẦU NĂM 2012-2013
1/ Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
2/ Điền đúng mỗi số vào chỗ chấm được 0,25 điểm.
3/ Điền đúng Đ, S vào mỗi ô trống được 0,25 điểm.
4/ Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
5/ Tính và điền dấu đúng 1 bài được 0,5 điểm.
6/ Lời giải đúng được 0,25 điểm; phép tính đúng được 0,5 điểm, đáp số đúng được
0,25 điểm.
7/ Điền đúng mỗi số vào ô trống được 0,25 điểm.

TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013

Lớp: 2 ….

Môn: TIẾNG VIỆT LỚP 2

Họ và tên HS: ……………………...
TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013
Lớp: 2 …. Môn: TOÁN LỚP 2
Họ và tên HS: ………………………… Thời gian làm bài: 40 phút
Điểm: …………. (Không tính thời gian giao đề)
Ngày 6 tháng 9 năm 2012
Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
a) Số lớn nhất trong các số 78; 69; 85; 57 là:
A. 78 B. 69 C. 85 D. 57
b) Số bé nhất trong các số 40; 53; 26; 19 là:
A. 40 B. 53 C. 26 D. 19
c) Số 45 đọc là:
A. Bốn lăm B. Bốn năm
C. Bốn mươi năm D. Bốn mươi lăm
d) Số ba mươi bảy được viết là:
A. 37 B. 73 C. 30 D. 70
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm)
- Số liền trước số 63 là:…………………
- Số liền trước số 59 là :.........................
- Số liền sau số 99 là :.............................
- Số ở liền sau 35 liền trước 37 là :.........................
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm)
a) Điểm A ở trong hình tròn.
b) Điểm B ở trong hình tròn.
c) Điểm E; C; B ở ngoài hình tròn.
d) Điểm A; D ở ngoài hình tròn.
Bài 4: Đặt tính rồi tính (2 điểm):
69 – 6 25 + 40 58 – 38 2 + 63
…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………
.C
.B
.E
.A
.D
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường Tiểu học Phước Long 1 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường Tiểu học Phước Long 1 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 2 Trường Tiểu học Phước Long 1 9 10 657