Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Đồng Nai năm 2012

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giám thị

HỌ VÀ TÊN HS:………………………………. Lớp: 5 ….
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TIẾNG VIỆT (NH: 2012 – 2013)
Giám khảo
Điểm
Nhận xét của GV

A.PHẦN I: ĐỌC HIỂU – ĐỌC TIẾNG:
I.Đọc hiểu (20 phút): Đọc thầm và làm bài tập (5đ)
ĐÀN BÒ ĂN CỎ
Cả đàn bò rống lên sung sướng. “Ò ò”, đàn bò reo lên. Chúng nhảy cỡn
lên, xô nhau chạy.
Con Nâu đứng lại, cả đàn đứng theo. Tiếng gặm cỏ bắt đầu trào lên như
một nong tằm ăn rỗi khổng lồ. Con Ba Bớp vẫn phàm ăn, tục uống nhất, cứ thúc
mãi mõm xuống, ủi cả đất lên mà gặm. Bọt mép nó trào ra, nom nó ăn đến ngon
lành. Con Hoa gần đấy cũng hùng hục ăn không kém… Mẹ và con chị Vàng ăn
riêng một chỗ. Cu Tũn dở hơi chốc chốc lại chạy tới ăn tranh mảnh cỏ của mẹ.
Chị Vàng lại dịu dàng nhường cho nó và đi kiếm bụi khác.
Đàn bò tràn lên phủ vàng rực cả sườn đồi. Nom những cái mõm ngoạm
cỏ sao mà ngon thế.
Hồ Phương (Trích Cỏ Non)
Khoanh tròn vào chữ a, b hoặc c trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu
hỏi dưới đây(5đ):
1/ Các từ ngữ diễn tả sự sung sướng của đàn bò:
a/ rống, reo, nhảy cỡn

b/ đàn bò, gặm cỏ, chạy

c/ đàn bò, nhảy cỡn, xô nhau

d/ ngoạm, đàn bò, reo

2/ Tác giả so sánh tiếng gặm cỏ của đàn bò với gì?
a/ Tiếng reo của đàn bò

b/ Tiếng rống của đàn bò

c/ Đất ủi

d/ Một nong tằm ăn rỗi khổng lồ.

3/ Nối từ ngữ diễn tả hành động hoặc tính nết phù hợp với từng con vật
Con Hoa

dở hơi tranh ăn mảnh cỏ với mẹ

Chị Vàng

phàm ăn tục uống

Con Ba Bớp

hùng hục ăn

Cu Tũn

dịu dàng nhường cỏ cho con

4/ Cụm từ “phủ vàng rực” trong câu “Đàn bò tràn lên phủ vàng rực cả sườn đồi”
ý nói:
a/ Sườn đồi có cỏ vàng rực
b/ Trên sườn đồi lúa chín vàng rực
c/ Rất nhiều bò ăn cỏ trên sườn đồi (màu lông của bò làm vàng rực cả
sườn đồi)
d/ Cả a,b,c đều đúng.
5/ Từ trái nghĩa với từ “sung sướng” là:
a/ khổ nạn

b/ khổ cực

c/ khổ qua

d/ quá khổ

6/ Từ trái nghĩa với từ “khổng lồ” là:
a/ tí hon

b/ tí tởn

c/ một tí

d/ ông tí

7/ Từ “tranh” trong “tranh ăn” là:
a/ ăn cỏ tranh

b/ giành ăn

c/ nhường nhịn

d/ 3 ý trên đều sai

8/ Câu “chúng nhảy cỡn lên, xô nhau chạy” là loại câu:
a/ Câu hỏi

b/ Câu khiến

c/ Câu kể

d/ Câu cảm

9/ Chủ ngữ của câu “Tiếng gặm cỏ bắt đầu trào lên như một non tằm ăn rỗi
khổng lồ” là cụm từ nào?
a/ Tiếng gặm cỏ

b/ Tiếng gặm cỏ bắt đầu trào lên

c/ Như một nong tằm ăn rỗi khổng lồ
II/Đọc thành tiếng:
Bài trên khoảng trong thời gian 1 phút( 5đ)

d/ Khổng lồ

B.PHẦN II: TIẾNG VIỆT VIẾT
I.Chính tả(10đ):
1. Bài viết(8đ):
…………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………...
HỌ VÀ TÊN HS:………………………………. Lớp: 5 ….
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TIẾNG VIỆT (NH: 2012 – 2013)
Giám thị Giám khảo Điểm Nhận xét của GV
A.PHẦN I: ĐỌC HIỂU – ĐỌC TIẾNG:
I.Đọc hiểu (20 phút): Đọc thầm và làm bài tập (5đ)
ĐÀN BÒ ĂN CỎ
Cả đàn rống lên sung sướng. “Ò ò”, đàn reo lên. Chúng nhảy cỡn
lên, xô nhau chạy.
Con Nâu đứng lại, cả đàn đứng theo. Tiếng gặm cỏ bắt đầu trào lên như
một nong tằm ăn rỗi khổng lồ. Con Ba Bớp vẫn phàm ăn, tục uống nhất, cứ thúc
mãi mõm xuống, ủi cả đất lên gặm. Bọt p trào ra, nom ăn đến ngon
lành. Con Hoa gần đấy cũng hùng hục ăn không kém… Mẹ con chị Vàng ăn
riêng một chỗ. Cu Tũn dở hơi chốc chốc lại chạy tới ăn tranh mảnh cỏ của mẹ.
Chị Vàng lại dịu dàng nhường cho nó và đi kiếm bụi khác.
Đàn tràn lên phủ vàng rực cả sườn đồi. Nom những cái mõm ngoạm
cỏ sao mà ngon thế.
Hồ Phương (Trích Cỏ Non)
Khoanh tròn vào chữ a, b hoặc c trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu
hỏi dưới đây(5đ):
1/ Các từ ngữ diễn tả sự sung sướng của đàn bò:
a/ rống, reo, nhảy cỡn b/ đàn bò, gặm cỏ, chạy
c/ đàn bò, nhảy cỡn, xô nhau d/ ngoạm, đàn bò, reo
2/ Tác giả so sánh tiếng gặm cỏ của đàn bò với gì?
a/ Tiếng reo của đàn bò b/ Tiếng rống của đàn bò
c/ Đất ủi d/ Một nong tằm ăn rỗi khổng lồ.
3/ Nối từ ngữ diễn tả hành động hoặc tính nết phù hợp với từng con vật
Con Hoa dở hơi tranh ăn mảnh cỏ với mẹ
Chị Vàng phàm ăn tục uống
Con Ba Bớp hùng hục ăn
Cu Tũn dịu dàng nhường cỏ cho con
4/ Cụm từphủ vàng rựctrong câu Đàntràn lên phủ vàng rực cả sườn đồi”
ý nói:
a/ Sườn đồi có cỏ vàng rực
b/ Trên sườn đồi lúa chín vàng rực
c/ Rất nhiều ăn cỏ trên sườn đồi (màu lông của làm vàng rực cả
sườn đồi)
d/ Cả a,b,c đều đúng.
5/ Từ trái nghĩa với từ “sung sướng” là:
a/ khổ nạn b/ khổ cực c/ khổ qua d/ quá kh
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Đồng Nai năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Đồng Nai năm 2012 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Đồng Nai năm 2012 9 10 476