Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Ngữ văn trường THCS Lê Hồng Phong

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Lê Hồng Phong

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM

Tên: ………………………….

MÔN: Ngữ văn

Lớp: ………………………….

Thời gian: 60 phút không kể thời gian giao đề

Điểm

Lời phê của cô giáo

I. Phần Văn - Tiếng Việt: (2.0 điểm)
Đọc kỹ đoạn thơ sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới:
Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
Câu 1: Xác định từ láy trong đoạn thơ trên? Những từ nào là láy bộ phận, từ nào là
láy toàn bộ? (1.0 điểm)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên? (1.0 điểm)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
II. Phần tập làm văn: (8.0 điểm)
Em hãy tả một người mà em yêu thích.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN:
I. Phần tiếng Việt (2 điểm)
Câu 1: - Đoạn thơ có các từ láy: Loắt choắt; xinh xinh; thoăn thoắt; nghênh nghênh.
- Láy bộ phận: Loắt choắt; thoăn thoắt.
- Láy toàn bộ: xinh xinh, nghênh nghênh
Câu 2: Nội dung chính của đoạn thơ: miêu tả hình dáng của chú bé giao liên đang
làm nhiệm vụ có tên là Lượm.
II. Phần tập làm văn (8 điểm)
Bài văn phải có ba phần, trình bày sạch đẹp theo trình tự hợp lý.
1. Mở bài: Giới thiệu được người cần tả
2. Thân bài:
- Tả hình dáng:
+ Chiều cao, khuôn mặt, nước da, …?
- Tả tính nết:
+ Hiền hay nóng tính?
+ Giúp đỡ mọi người như thế nào?...
3. Kết bài:
Cảm nghĩ của em về người ấy?

...
Trường THCS Hồng Phong ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
Tên: …………………………. MÔN: Ngữ văn
Lớp: …………………………. Thời gian: 60 phút không kể thời gian giao đề
Điểm Lời phê của giáo
I. Phần Văn - Tiếng Việt: (2.0 điểm)
Đọc kỹ đoạn thơ sau rồi trả lời các u hỏi bên dưới:
Chú loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
Câu 1: Xác định từ láy trong đoạn thơ trên? Những từ nào láy bộ phận, từ nào
láy toàn bộ? (1.0 điểm)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên? (1.0 điểm)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
II. Phần tập làm văn: (8.0 điểm)
Em hãy tả một người em yêu thích.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Ngữ văn trường THCS Lê Hồng Phong - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Ngữ văn trường THCS Lê Hồng Phong - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Ngữ văn trường THCS Lê Hồng Phong 9 10 193