Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 tỉnh Bình Dương năm 2013-2014

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài : 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)
(Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi )
Bài 1:(2,5 điểm)
1) Thực hiện các phép tính phân số:
a)

3 7

2 3

b)

2) Tìm các số tự nhiên n biết:

23 5

6 3

c)

5 4 3
: 
2 3 2

n
1
1
2
2

Bài 2:(2,5 điểm)
1) Thực hiện các phép tính số thập phân : (132,45 – 95,7) : 3,5
2) Tìm a biết: a – 9,7 = 5,47 x 6
Bài 3:(2,5 điểm)
1) Viết số thích hợp vào dấu ?:
2
giờ = ? phút
3

a) ngày = ? giờ

b)

c) 2,5 phút = ? giây

d) 15 phút 30 giây : 5 = ? giây

e) 2m3cm = ?

?
m
?

2) Một xe ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 60km/h mất thời gian 30 phút. Hỏi quãng đường
AB là bao nhiêu km ?
Bài 4: (2,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 700m2, độ dài cạnhAB là 35m. M
là một điểm thuộc cạnh AB có độ dài AM bằng 10m.
1) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.
2) Tính diện tích hình tam giác ADM và diện tích hình thang MBCD.
---------- Hết ----------

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6
BÌNH DƯƠNG NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài : 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)
(Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi )
Bài 1:(2,5 điểm)
1) Thực hiện các phép tính phân số:
a)
3 7
2 3
b)
23 5
6 3
c)
5 4 3
:
2 3 2
2) Tìm các số tự nhiên n biết:
1
1
2 2
n
Bài 2:(2,5 điểm)
1) Thực hiện các phép tính số thập phân : (132,45 – 95,7) : 3,5
2) Tìm a biết: a – 9,7 = 5,47 x 6
Bài 3:(2,5 điểm)
1) Viết số thích hợp vào dấu ?:
a) ngày = ? giờ b)
2
3
giờ = ? phút
c) 2,5 phút = ? giây d) 15 phút 30 giây : 5 = ? giây
e) 2m3cm =
?
?
?
m
2) Một xe ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 60km/h mất thời gian 30 phút. Hỏi quãng đường
AB là bao nhiêu km ?
Bài 4: (2,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 700m
2
, độ dài cạnhAB là 35m. M
là một điểm thuộc cạnh AB có độ dài AM bằng 10m.
1) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.
2) Tính diện tích hình tam giác ADM và diện tích hình thang MBCD.
---------- Hết ----------
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 tỉnh Bình Dương năm 2013-2014 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 tỉnh Bình Dương năm 2013-2014 9 10 673