Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn trường THCS Lê Hồng Phong

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Họ và tên:…………………………..

Môn: Ngữ văn 8

Lớp:……………

Thời gian: 90’(không kể chép đề)

I./ PHẦN VĂN VÀ TIẾNG VIỆT: (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm)
a/ Văn bản “Trong lòng mẹ” thuộc thể loại gì?
b/ Nhận định sau đây ứng với nội dung văn bản nào?
“Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ và những phẩm chất tốt đẹp của họ
khi bị chà đạp và họ đã chống trả một cách mạnh mẽ, quyết liệt được thể hiện qua cái nhìn
thương cảm và sự tôn trọng của nhà văn”.
Câu 2: (4 điểm). Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau,ép cho nước mắt chảy
ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu
hu khóc...”
a/ Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu nội dung chính của đoạn
văn.
b/ Xác định phép tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của phép tu từ đó.
II./ TẬP LÀM VĂN: (5 điểm)
Em hãy thuyết minh về một loài hoa mà em yêu thích.
BÀI LÀM
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
1

ĐÁP ÁN
I/ PHẦN VĂN, TIẾNG VIỆT: (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Thể loại: Hồi kí.
Câu 2:
a/ (2 điểm) Đoạn trích trích...
1
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Họ tên:………………………….. Môn: Ng văn 8
Lớp:………… Thời gian: 90’(không kể chép đề)
I./ PHẦN VĂN TIẾNG VIỆT: (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm)
a/ Văn bản Trong lòng mẹ thuộc thể loại gì?
b/ Nhận định sau đây ứng với nội dung văn bản nào?
“Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ những phẩm chất tốt đẹp của họ
khi b chà đạp họ đã chống tr một cách mạnh mẽ, quyết liệt được thể hiện qua cái nhìn
thương cảm sự tôn trọng của nhà văn”.
Câu 2: (4 điểm). Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi bên dưới:
“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn lại với nhau,ép cho nước mắt chảy
ra. Cái đầu lão ngoẹo về một n cái miệng móm mém của lão mếu n con nít. Lão hu
hu khóc...”
a/ Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả ai? u nội dung chính của đoạn
văn.
b/ Xác định phép tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên nêu tác dụng của phép tu từ đó.
II./ TẬP LÀM VĂN: (5 điểm)
Em hãy thuyết minh về một loài hoa em yêu thích.
BÀI LÀM
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn trường THCS Lê Hồng Phong - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn trường THCS Lê Hồng Phong - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn trường THCS Lê Hồng Phong 9 10 49