Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Ngữ văn năm 2015 2016 huyện Kim Sơn, Ninh Bình.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9

HUYỆN KIM SƠN

ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016
Môn: NGỮ VĂN

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)

Câu 1 (1,5 điểm):
a) Hãy cho biết đặc điểm, chức năng của câu nghi vấn?
b) Xác định chức năng của những câu sau:
- (Lão Hạc ơi!) Sao đời lão khốn cùng đến thế?
- Bạn có khoẻ không?
Câu 2 (2.5 điểm): Trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó. Sau bao nhiêu gian khổ
Người vẫn thấy: Cuộc đời cách mạng thật là sang.
Em hiểu cái sang của cuộc đời cách mạng trong bài thơ này như thế nào?
Câu 3 (6 điểm): Giới thiệu một danh lam thắng cảnh mà em được biết.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016
MÔN NGỮ VĂN 9
Câu 1 (1,5 điểm):
a) Đặc điểm của câu nghi vấn: Trong câu có từ nghi vấn: ai, gì, thế nào...Kết
thúc câu bằng dấu chấm hỏi.Trong một số trường hợp có thể kết thúc bằng dấu
chấm, dấu chấm than... (0.25 điểm)
- Chức năng: Có chức năng chính là dùng để hỏi, ngoài ra câu nghi vấn còn
dùng để bộc lộ cảm xúc, cầu khiến, khẳng định, phủ định... (0.25 điểm)
b. Xác định chức năng:
- Bộc lộ tình cảm, cảm xúc trước số phận của nhân vật Lão Hạc: sự cảm
thương (0.5 điểm)
- Dùng để hỏi (0.5điểm)
Câu 2: (2.5 điểm)
Học sinh trình bày theo ý hiểu có thể gạch đầu dòng có thể viết thành đoạn văn
song phải đảm bảo các ý sau:
+ Giải thích được sang: Sang trọng, giàu có. (0.5đ)
+ Ở đây là sự sang trọng, giàu có về mặt tinh thần của những cuộc đời cách
mạng lấy lý tưởng cứu nước làm lẽ sống, không hề bị khó khăn thiếu thốn khuất
phục. (0.5đ)
+ Ở đây còn là sự sang trọng, giàu có của một nhà thơ luôn tìm thấy sự hòa
hợp tự tin, thư thái, trong sạch với thiên nhiên đất nước. (0.5đ)
+ Còn là cái sang trọng, giàu có của người tự thấy mình hữu ích cho cách
mạng cả trong gian khổ thiếu thốn. (0.5đ)
+ Cao hơn nữa là cái sang của người cách mạng ngay cả trong hoàn cảnh tù
đày. (0.5đ)
1. Yêu cầu chung: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh mà em biết. Người viết
phải có tri thức giới thiệu về danh lam thắng cảnh đó. Có thể giới thiệu từ trong ra
ngoài hoặc từ xa đến gần. Sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp, lời giới
thiệu có kèm theo miêu tả, bình luận. Bài viết có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả,
ngữ pháp, diễn đạt. Ngôn từ trong sáng, bố cục rõ ràng.

2- Yêu cầu cụ thể: Học sinh có nhiều cách trình bày khác nhau nhưng phải đảm
bảo những yêu cầu cơ bản sau:
- Giới thiệu khái quát danh lam thắng cảnh.
- Trình bày vị trí, địa điểm.
- Đặc điểm của danh lam thắng cảnh này có những nét gì nổi bật, ấn tượng ở hình
ảnh chi ti...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN KIM SƠN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9
ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016
Môn: NGỮ VĂN
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)
Câu 1 (1,5 điểm):
a) Hãy cho biết đặc điểm, chức năng của câu nghi vấn?
b) Xác định chức năng của những câu sau:
- (Lão Hạc ơi!) Sao đời lão khốn cùng đến thế?
- Bạn có khoẻ không?
Câu 2 (2.5 điểm): Trong bài thơ Tức cảnh Pác . Sau bao nhiêu gian khổ
Người vẫn thấy: Cuộc đời cách mạng thật sang.
Em hiểu cái sang của cuộc đời cách mạng trong bài thơ này như thế nào?
Câu 3 (6 điểm): Giới thiệu một danh lam thắng cảnh mà em được biết.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Ngữ văn năm 2015 2016 huyện Kim Sơn, Ninh Bình.pdf - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Ngữ văn năm 2015 2016 huyện Kim Sơn, Ninh Bình.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Ngữ văn năm 2015 2016 huyện Kim Sơn, Ninh Bình.pdf 9 10 279