Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 6 môn toán - đầu năm 2013 2014, Sở GDĐT Hải Dương

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6
ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề
( Học sinh làm ra giấy thi, không làm vào đề khảo sát)
I) PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Hãy chọn và ghi lại chữ cái (A, B hoặc C) đặt trước đáp án đúng trong các
câu sau ra giấy thi.
Câu1: Chữ số 3 trong số 2,103 có giá trị là:
A. 3

B.

3
100

C.

3
1000

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 2014 dm 3 = ...... m 3 là:
A. 20,14

B. 2,014

Câu 3: Số bé nhất trong các số:
A.

1
4

1
1
; 1 ; 0,5 là:
4
2
1
B. 1
2

C.201,4

C. 0,4

Câu 4: Diện tích của hình tròn có bán kính 10 cm là:
A. 3,14 cm 2

B. 31,4 cm 2

C. 314 cm 2

Câu 5: Tổ em có 4 bạn nữ và 5 bạn nam. Vậy tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ so với số
bạn nam là:
A. 80%

B. 0,8 %

C. 45%

Câu 6: Nếu cạnh của một hình lập phương gấp lên 2 lần thì diện tích toàn phần của
hình lập phương đó thay đổi như thế nào?
A. Gấp lên 2 lần

B. Gấp lên 4 lần
PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

C. Gấp lên 8 lần

Câu1. Đặt tính rồi tính ( 2 đ):
a) 73,53- 41,08

b) 21,8 x 4,3

c) 91,44 : 3,6 d) 2 giờ 35 phút + 4 giờ 15 phút

Câu 2: Tim x, biết: ( 1 điểm)
x+

1
1
2
= +
2
4
4

Câu 3: Thư viện trường Trung học cơ sở M mới nhận về tổng số 728 quyển sách gồm
hai loại: sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó số sách giáo khoa bằng
tham khảo. Tính số sách giáo khoa, số sách tham khảo? ( 2 điểm)

2
số sách
5

Câu 4: Cho tam giác ABC có cạnh đáy BC dài 30 cm. Chiều cao AH bằng

2
độ dài
3

đáy BC. ( 2 điểm)
a) Tính diện tích tam giác ABC.

A

b) Kéo dài đáy BC về phía C một đoạn CM
( Như hình vẽ). Tính độ dài đoạn CM, biết
diện tích tam giác ACM bằng 20% diện
tích tam giác ABC.
(Học sinh không phải vẽ lại hình)

B

H

C

M

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6
ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
(Học sinh làm bài ra giấy thi, không làm vào đề khảo sát)

Phần I. Luyện từ và câu: ( 3 điểm)
Câu1: Nêu tác dụng của dấu phẩy trong câu văn sau:
Mặt trời mọc, sương tan dần.
Câu 2: Từ đông trong hai câu sau là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa?
- Cơn mưa phía đằng đông rất to.
- Đông qua, xuân tới, cây lại nở hoa.
Câu 3: Cho đoạn văn sau: “ Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa
đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.”
a) Xác định chủ ngữ, vị ngữ từng vế câu trong câu ghép vừa tìm được.
b) Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?
Phần II. Tập làm văn: (7 điểm)
Học sinh chỉ chọn làm ...
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6
ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề
( Học sinh làm ra giấy thi, không làm vào đề khảo sát)
I) PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Hãy chọn ghi lại chữ cái (A, B hoặc C) đặt trước đáp án đúng trong các
câu sau ra giấy thi.
Câu1: Chữ số 3 trong số 2,103 có giá trị là:
A. 3 B.
3
100
C.
3
1000
Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 2014 dm
3
= ...... m
3
là:
A. 20,14 B. 2,014 C.201,4
Câu 3: Số bé nhất trong các số:
1
4
; 1
1
2
; 0,5 là:
A.
1
4
B. 1
1
2
C. 0,4
Câu 4: Diện tích của hình tròn có bán kính 10 cm là:
A. 3,14 cm
2
B. 31,4 cm
2
C. 314 cm
2
Câu 5: Tổ em 4 bạn nữ và 5 bạn nam. Vậy tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ so với số
bạn nam là:
A. 80% B. 0,8 % C. 45%
Câu 6: Nếu cạnh của một hình lập phương gấp lên 2 lần thì diện tích toàn phần của
hình lập phương đó thay đổi như thế nào?
A. Gấp lên 2 lần B. Gấp lên 4 lần C. Gấp lên 8 lần
PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu1. Đặt tính rồi tính ( 2 đ):
a) 73,53- 41,08 b) 21,8 x 4,3 c) 91,44 : 3,6 d) 2 giờ 35 phút + 4 giờ 15 phút
Câu 2: Tim x, biết: ( 1 điểm)
x +
1
2
=
1
4
+
2
4
Câu 3: Thư viện trường Trung học cơ sở M mới nhận về tổng số 728 quyển sách gồm
hai loại: sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó số sách giáo khoa bằng
2
5
số sách
tham khảo. Tính số sách giáo khoa, số sách tham khảo? ( 2 điểm)
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 6 môn toán - đầu năm 2013 2014, Sở GDĐT Hải Dương - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 6 môn toán - đầu năm 2013 2014, Sở GDĐT Hải Dương - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 6 môn toán - đầu năm 2013 2014, Sở GDĐT Hải Dương 9 10 336