Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khoa sử địa lớp 5

Được đăng lên bởi nguyenngaan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Điền vào ô trống nội dung thích hợp:
a) Thực vật hấp thụ khí ……………….., …………………….. và ……………….
…………… (lấy từ ……………., ………………….) thải ra khí ………………...
………………….., ……………………. và ……………………………………….
2. Nối cột A
với
cột B
a)
1. Nhiệt độ nước đang sôi
A. Khoảng 370C
2. Nhiệt độ nước đá đang tan
B. 1000C
3. Nhiệt độ cơ thể người khỏe mạnh
C. 00C
b)
1. Tưới cây, che giàn.
A.Chống khát cho động vật
2. Cho uống nhiều nước
B. Chống nóng cho cây
3. Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ.
C. Chống rét cho động vật
4. Chuồng trại kín gió
D. Chống rét cho cây
3. Các chất khoáng có trong đất trồng là các chất nào?
a) chết khô.
b) bị rụng lá.
c) phát triển không tốt.
d) vẫn phát triển bình thường.
4. Trồng cây gây rừng và trồng cây xanh là biện pháp tích cực để làm gì?
a) làm giàu cho đất nước.
b) lấy được nhiều gỗ phục vụ đời sống.
c) giữ được bầu không khí trong lành.
d) giữ được giống cây trồng.
5. Các trường hợp nào cần tránh để không gây hại cho mắt?
a) học, đọc sách dưới ánh sáng để không gây hại cho mắt.
b) đọc bài ở cửa sổ.
c) nhìn quá lâu vào màn hình vi tính.
d) câu a và c đúng.
e) câu a và b đúng.
6. Em hãy vẽ sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................
1. Điền vào ô trống nội dung thích hợp:
a) Thực vật hấp thụ khí ……………….., …………………….. và ……………….
…………… (lấy từ ……………., ………………….) thải ra khí ………………...
………………….., ……………………. và ……………………………………….
2. Nối cột A với cột B
a)
1. Nhiệt độ nước đang sôi A. Khoảng 37
0
C
2. Nhiệt độ nước đá đang tan B. 100
0
C
3. Nhiệt độ cơ thể người khỏe mạnh C. 0
0
C
b)
1. Tưới cây, che giàn. A.Chống khát cho động vật
2. Cho uống nhiều nước B. Chống nóng cho cây
3. Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ. C. Chống rét cho động vật
4. Chuồng trại kín gió D. Chống rét cho cây
3. Các chất khoáng có trong đất trồng là các chất nào?
a) chết khô.
b) bị rụng lá.
c) phát triển không tốt.
d) vẫn phát triển bình thường.
4. Trồng cây gây rừng và trồng cây xanh là biện pháp tích cực để làm gì?
a) làm giàu cho đất nước.
b) lấy được nhiều gỗ phục vụ đời sống.
c) giữ được bầu không khí trong lành.
d) giữ được giống cây trồng.
5. Các trường hợp nào cần tránh để không gây hại cho mắt?
a) học, đọc sách dưới ánh sáng để không gây hại cho mắt.
b) đọc bài ở cửa sổ.
c) nhìn quá lâu vào màn hình vi tính.
d) câu a và c đúng.
e) câu a và b đúng.
6. Em hãy vẽ sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật.
Đề thi khoa sử địa lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khoa sử địa lớp 5 - Người đăng: nguyenngaan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi khoa sử địa lớp 5 9 10 144