Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kiến thức chung công chức Hà Nội 2014

Được đăng lên bởi binmini
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1:
Hãy trình bày vai trò của nhà nước Công Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ
thống chính trị.
Theo anh chị, việc xác định đúng vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị có ý
nghĩa ntn?
Câu 2:
Cho biêt khái niệm về cán bộ, công chức? việc phân định cán bộ công chức có ý nghĩa
ntn
Câu 3:
Anh chị hiểu ntn về 1 nền hành chính hiện đại
Liên hệ thự tiễn cài cách HC ở Hà Nội

...
Câu 1:
Hãy trình bày vai trò của nhà nước Công Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ
thống chính trị.
Theo anh chị, việc xác định đúng vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị có ý
nghĩa ntn?
Câu 2:
Cho biêt khái niệm về cán bộ, công chức? việc phân định cán bộ công chức có ý nghĩa
ntn
Câu 3:
Anh chị hiểu ntn về 1 nền hành chính hiện đại
Liên hệ thự tiễn cài cách HC ở Hà Nội
Đề thi kiến thức chung công chức Hà Nội 2014 - Người đăng: binmini
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi kiến thức chung công chức Hà Nội 2014 9 10 977