Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Logic Học

Được đăng lên bởi Phạm Thành Tâm Spkt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Đáp Án LOGIC HỌCTRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN: NHẬP MÔN LOGIC HỌC
MÃ MÔN HỌC: INLO 220405
NGÀY THI: 26/12/2013
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút
(Không sử dụng tài liệu)
ĐỀ THI:
Câu 1 (2,0 đ): Viết công thức và tìm phán đoán tương đương với các phán đoán sau:
-

Trong xã hội ta, không có nghề nào thấp kém (Hồ Chí Minh)

-

Nếu có năng khiếu và niềm say mê thì bạn sẽ trở thành thiên tài.

Câu 2 (2,0 đ): Xác định giá trị chân lý của các công thức phán đoán sau:
-

~((
Đp n LOGIC HC https://www.facebook.com/pham.thanhtamspkt
Chng ta ch thc s tht bi khi t b mi c gng Trang 1
TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN: NHẬP MÔN LOGIC HỌC
MÃ MÔN HỌC: INLO 220405
NGÀY THI: 26/12/2013
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút
(Không sử dụng tài liệu)
ĐỀ THI:
Câu 1 (2,0 đ): Viết công thức và tìm phán đoán tương đương với các phán đoán sau:
- Trong xã hi ta, không có ngh nào thp kém (H Chí Minh)
- Nếu có năng khiếu và nim say mê thì bn s tr thành thiên tài.
Câu 2 (2,0 đ): Xác định giá trị chân lý của các công thức phán đoán sau:
- 
 
 
-
 
 

Câu 3 (2,5 đ): Tam đoạn luận sau đây có hợp logic không? Hãy chứng minh?
Không kẻ xu nịnh nào là có lòng tự trọng
Một số người xung quanh ta là kẻ xu nịnh
Vậy, một số người xung quanh ta không có lòng tự trọng.
Câu 4 (2,0 đ): Suy luận sau có hợp logic không? Hãy chứng minh?
- Em ch được khen thưởng khi hc gii và kho mnh. Mà nếu em không kho thì
em cũng chng hc giỏi đưc. Cho nên, nếu em hc gii thì em s được khen
thưởng.
Câu 5 (1,5 đ): Học sinh nào được giải?
Một trường nọ cử sáu học sinh là Chính, Bình, Nghĩa, Quang, Thu và Phúc đi dự thi học
sinh giỏi. Có tin báo về là chỉ có hai học sinh đạt giải. Có năm thầy dự đoán như sau:
1. Chính và Bình đưc gii
2. Nghĩa và Quang đưc gii
3. Thu và Chính đưc gii
4. Nghĩa và Thu đưc gii
5. Phúc và Chính được gii
Đề Thi Logic Học - Trang 2
Đề Thi Logic Học - Người đăng: Phạm Thành Tâm Spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề Thi Logic Học 9 10 843