Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI LÝ KHOA ĐIỆN LÀN 1

Được đăng lên bởi Mọi Thứ Sẽ Ổn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI LÝ KHOA ĐIỆN LÀN 1
ĐỀ 1
CAU 1 NÊU KHÁI NIỆM VỀ NỘI NĂNG .CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH NỘI NĂNG CỦA KHÍ LÍ
TƯỞNG ,GIẢI THÍCH ĐẠI LƯỢNG TRONG CÔNG THỨC
CAU 2 Một vật được ném lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu vo = 20
m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
a. Tính độ cao cực đại của vật đó và thời gian đểđi lên được độ cao đó.
b. Từđộ cao cực đại vật rơi tới mặt đất hết bao lâu? Tính vận tốc của vật khi vật chạm đất
cau 3
ĐỀ 2
Câu 1Động Năng ,biểu thức Động Năng? Phát Biểu và viết biểu thức định lý về động năng
Định nghĩa chu trình các nô bieur thức xác định hiệu suất chu trinh các no thuận nghick
Câu 2
Cau 3 có 100gam khí õi dc nung nóng tuef 60°C đến 100°C tim nhietj lương mà khí nhạn dc và
biến thiên nội năng của khối khí trong quá trình đẳng áp .Biết nhiệt dung riêng đẳng tích và
nhiệt dung riêng đẳng áp của ỗi Cv=649J/kg Cp=913j/kg độ

...
ĐỀ THI LÝ KHOA ĐIỆN LÀN 1
ĐỀ 1
CAU 1 NÊU KHÁI NIỆM VỀ NỘI NĂNG .CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH NỘI NĂNG CỦA KHÍ LÍ
TƯỞNG ,GIẢI THÍCH ĐẠI LƯỢNG TRONG CÔNG THỨC
CAU 2 Một vật được ném lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu vo = 20
m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
a. Tính độ cao cực đại của vật đó và thời gian đểđi lên được độ cao đó.
b. Từđộ cao cực đại vật rơi tới mặt đất hết bao lâu? Tính vận tốc của vật khi vật chạm đất
cau 3
ĐỀ 2
Câu 1Động Năng ,biểu thức Động Năng? Phát Biểu và viết biểu thức định lý về động năng
Định nghĩa chu trình các nô bieur thức xác định hiệu suất chu trinh các no thuận nghick
Câu 2
Cau 3 có 100gam khí õi dc nung nóng tuef 60°C đến 100°C tim nhietj lương mà khí nhạn dc và
biến thiên nội năng của khối khí trong quá trình đẳng áp .Biết nhiệt dung riêng đẳng tích và
nhiệt dung riêng đẳng áp của ỗi Cv=649J/kg Cp=913j/kg đ
ĐỀ THI LÝ KHOA ĐIỆN LÀN 1 - Người đăng: Mọi Thứ Sẽ Ổn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI LÝ KHOA ĐIỆN LÀN 1 9 10 950