Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN “LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM GIỎI”

Được đăng lên bởi c1lelai-nhs-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 31891 lần   |   Lượt tải: 43 lần
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đề chính thức

ĐỀ THI LÝ THUYẾT
GIÁO VIÊN “LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM GIỎI”
Cấp thành phố - năm học 2009-2010
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 27/03/2010
Câu 1: (2 điểm).
Anh (Chị) hãy cho biết chủ đề và những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm vụ giáo dục
trung học cơ sở thành phố Cao Lãnh năm học 2009-2010?.
Câu 2: (2 điểm).
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng
ta phát động từ năm 2007 (Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của Ban Chấp hành Trung
Ương Đảng). Đối với ngành giáo dục – đào tạo Đồng Tháp nói chung và thành phố Cao
Lãnh nói riêng, cuộc vận động này luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành
trong những năm gần đây. Vậy Anh (Chị) hãy cho biết mục đích và yêu cầu của cuộc vận
động này?.
Câu 3: (2 điểm).
Theo điều 19 của Quyết định số 40/2006/QĐBGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học
cơ sở và học sinh trung học phổ thông có qui định về trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm
lớp. Anh (Chị) hãy cho biết giáo viên chủ nhiệm lớp có những trách nhiệm gì?.
Câu 4: (2 điểm).
Trong lớp bạn chủ nhiệm (lớp 8 A) có một học sinh học rất kém, lại thường xuyên đi
học muộn, trong giờ học lại thường ngủ gật, không chú ý nghe giảng. Khi bạn đến gặp phụ
huynh của em ấy nhằm trao đổi về tình hình học tập của em và muốn phối hợp với gia đình
để giúp đỡ em học tốt thì mẹ của em lại xin cho con thôi học. Lý do là vì bố em đi làm ăn
xa, nhà nghèo, không đủ ăn, em lại có em nhỏ, mẹ em muốn xin cho em thôi học, ở nhà
trông em để mẹ đi bán hàng kiếm tiền nuôi các con. Trước tình huống này, bạn phải làm gì
để giúp đỡ cho học sinh? Vì sao bạn phải làm như thế?.
Câu 5: (2 điểm).
Bạn là giáo viên chủ nhiệm của lớp 9A – một lớp ngoan và học giỏi. Nhưng ngay
giữa học kỳ I, trong một lần sinh hoạt lớp, em lớp trưởng đứng lên thay mặt cả lớp đề đạt với
Bạn về việc thay đổi thầy giáo dạy môn Toán. Lý do các em đưa ra là Thầy dạy khó hiểu, lại
hay có những lời mạt sát, xúc phạm đến các em. Bạn biết là những lời nói của các em về
Thầy dạy Toán không hoàn toàn sai sự thật. Hơn nữa với cương vị là một giáo viên chủ
nhiệm của một lớp cuối cấp, Bạn cũng rất lo lắng cho kết quả học tập của các em, khi mà kỳ
xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10 sắp đến. Bạn phải làm thế nào để giữ được mối
quan hệ với đồng nghiệp, vừa đảm bảo quyề...
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ CAO LÃNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đề chính thức
ĐỀ THI LÝ THUYẾT
GIÁO VIÊN “LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM GIỎI”
Cấp thành phố - năm học 2009-2010
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 27/03/2010
Câu 1: (2 điểm).
Anh (Chị) hãy cho biết chủ đề những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm vụ giáo dục
trung học cơ sở thành phố Cao Lãnh năm học 2009-2010?.
Câu 2: (2 điểm).
Cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng
ta phát động từ năm 2007 (Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của Ban Chấp hành Trung
Ương Đảng). Đối với ngành giáo dục đào tạo Đồng Tháp nói chung thành phố Cao
Lãnh nói riêng, cuộc vận động này luôn một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành
trong những m gần đây. Vậy Anh (Chị) hãy cho biết mục đích yêu cầu của cuộc vận
động này?.
Câu 3: (2 điểm).
Theo điều 19 của Quyết định số 40/2006/QĐBGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006
của Bộ Giáo dụcĐào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học
sở học sinh trung học phổ thông qui định về trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm
lớp. Anh (Chị) hãy cho biết giáo viên chủ nhiệm lớp có những trách nhiệm gì?.
Câu 4: (2 điểm).
Trong lớp bạn chủ nhiệm (lớp 8 A) có một học sinh học rất kém, lại thường xuyên đi
học muộn, trong giờ học lại thường ngủ gật, không chú ý nghe giảng. Khi bạn đến gặp phụ
huynh của em ấy nhằm trao đổi về tình hình học tập của em muốn phối hợp với gia đình
để giúp đỡ em học tốt thì mẹ của em lại xin cho con thôi học. do b em đi m ăn
xa, n nghèo, không đủ ăn, em lại em nhỏ, m em muốn xin cho em thôi học, nhà
trông em để mẹ đi bán hàng kiếm tiền nuôi các con. Trước tình huống này, bạn phải làm
để giúp đỡ cho học sinh? Vì sao bạn phải làm như thế?.
Câu 5: (2 điểm).
Bạn giáo viên chủ nhiệm của lớp 9A một lớp ngoan học giỏi. Nhưng ngay
giữa học kỳ I, trong một lần sinh hoạt lớp, em lớp trưởng đứng lên thay mặt cả lớp đề đạt với
Bạn về việc thay đổi thầy giáo dạy môn Toán. Lý do các em đưa ra là Thầy dạy khó hiểu, lại
hay những lời mạt sát, xúc phạm đến các em. Bạn biết là những lời nói của c em về
Thầy dạy Toán không hoàn toàn sai sự thật. Hơn nữa với cương vị một giáo viên chủ
nhiệm của một lớp cuối cấp, Bạn cũng rất lo lắng cho kết quả học tập của các em, khi mà kỳ
xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10 sắp đến. Bạn phải làm thế nào để giữ được mối
quan hệ với đồng nghiệp, vừa đảm bảo quyền lợi của học sinh?.
- Hết -
1
ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN “LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM GIỎI” - Trang 2
ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN “LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM GIỎI” - Người đăng: c1lelai-nhs-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN “LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM GIỎI” 9 10 488