Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lý thuyết GVG trường THCS Tân Lợi năm học 1415

Được đăng lên bởi Mạnh Phạm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1784 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Ngữ Văn
Thời gian: 90 phút
Câu 1: (6,0 điểm) Nêu bản chất, quy trình thực hiện và ưu điểm của phương
pháp dạy học “nêu và giải quyết vấn đề”trong môn Ngữ văn?
Câu 2: (6,0 điểm) Thế nào là đề tài và chủ đề trong một tác phẩm văn học ?
Chỉ rõ đề tài và chủ đề trong truyện ngắn “Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao.
Từ đó, anh (chị) hãy phân tích hai câu in đậm trong đoạn trích dưới đây để
thấy được việc thể hiện chủ đề tư tưởng của nhà văn. Cho biết nội dung giáo
dục kỹ năng sống cho học sinh ở đây là gì ?
..."Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết...
Một người như thế ấy!... Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!... Một
người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm,
láng giềng... Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có
ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn...
Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng
lại đáng buồn theo một nghĩa khác..."
(Trích Nam Cao - “ Lão Hạc” - Ngữ văn 8, tập 1, trang 44-45)
Câu 3:(8,0 điểm):
Anh ( chị ) hãy soạn hướng dẫn chấm cho đề văn sau theo hướng đổi
mới kiểm tra, đánh giá môn Ngữ Văn:
Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Phương Định trong đoạn trích “Những ngôi
sao xa xôi ”(Lê Minh Khuê)- Ngữ văn 9- Tập 2

II. Hướng dẫn chấm:
Câu

Nội dung cần đạt

Điểm

1
(6,0
điểm)

a) Bản chất:
1,5
- Là phương pháp dạy học trong đó giáo viên tạo ra
những tình huống sư phạm có vấn đề. Hướng dẫn HS
phát hiện vấn đề, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải
quyết vấn đề. Thông qua đó HS chiếm lĩnh được tri
thức, rèn luyện được kĩ năng và đạt được mục đích học
tập.
- Phương pháp này có thể áp dụng trong các giai đoạn
của quá trình dạy học như hình thành kiến thức mới,
củng cố, vận dụng kiến thức. Tình huống có vấn đề là
tình huống khó khăn đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ tích
cực.
b)Quy trình thực hiện:
1,0
- Bước 1:
Nêu vấn đề:
GV tạo tình huống có vấn đề, giải thích để HS nắm
được vấn đề.
- Bước 2:
Vạch kế hoạch giải quyết vấn đề: GV hướng dẫn HS
phân tích, tìm hiểu vấn đề, làm rõ mối liên hệ giữa cái
đã biết và cái phải tìm để có định hướng giải quyết vấn
đề.
- Bước 3:
1,0
Tiến hành giải quyết vấn đề: HS thảo luận, lần lượt đưa
ra các lời giải theo sự định hướng của giáo viên.
- Bước 4:
Đánh giá kết quả: Phân tích kết quả để chỉ ra cái đúng
cái sai để rút kinh nghiệm và điều chỉnh.
c, Ưu điểm:
2,5
- Phát triển tư duy và nâng cao tích tích cực chủ ...
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Ngữ Văn
Thời gian: 90 phút
Câu 1: (6,0 điểm) Nêu bản chất, quy trình thực hiện và ưu điểm của phương
pháp dạy học “nêu và giải quyết vấn đề”trong môn Ngữ văn?
Câu 2: (6,0 điểm) Thếo đề tài chủ đề trong một tác phẩm văn học ?
Chỉ đề tài chủ đề trong truyện ngắn “Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao.
Từ đó, anh (chị) hãy phân tích hai câu in đậm trong đoạn trích dưới đây để
thấy được việc thể hiện chủ đề tư tưởng của nhà văn. Cho biết nội dung giáo
dục kỹ năng sống cho học sinh ở đây là gì ?
..."Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng thể làm liều như ai hết...
Một người như thế ấy!... Một người đã khóc trót lừa một con chó!... Một
người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng m,
láng giềng... Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh để
ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn...
Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng
lại đáng buồn theo một nghĩa khác..."
(Trích Nam Cao - “ Lão Hạc” - Ngữ văn 8, tập 1, trang 44-45)
Câu 3:(8,0 điểm):
Anh ( chị ) hãy soạn hướng dẫn chấm cho đề văn sau theo ớng đổi
mới kiểm tra, đánh giá môn Ngữ Văn:
Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Phương Định trong đoạn trích Những ngôi
sao xa xôi ”(Lê Minh Khuê)- Ngữ văn 9- Tập 2
II. Hướng dẫn chấm:
Câu Nội dung cần đạt Điểm
Đề thi lý thuyết GVG trường THCS Tân Lợi năm học 1415 - Trang 2
Đề thi lý thuyết GVG trường THCS Tân Lợi năm học 1415 - Người đăng: Mạnh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi lý thuyết GVG trường THCS Tân Lợi năm học 1415 9 10 434