Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lý thuyết tin học trẻ không chuyên

Được đăng lên bởi phongdtntck
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y h PHÒNG GD-ĐT HUYỆN CẦU
KÈ

KỲ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

HÈ NĂM HỌC 2010 - 2011
ĐỀ THI LÝ THUYẾT
THỜI GIAN : 60’

Trường THCS:……………………….
Họ Tên:……………………………….
SBD:

GIÁM THỊ 1

GIÁM THỊ 2

MẬT MÃ

…………………………………………………………………………………………………………………
ĐIỂM

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 1

MẬT MÃ

BÀI LÀM
Câu
Đáp
án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Câu
Đáp
án

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Câu
Đáp
án

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Câu
Đáp
án

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN CẨM MỸ

KỲ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

Trường THCS:……………………….

HÈ NĂM HỌC 2010 - 2011
ĐỀ THI LÝ THUYẾT
THỜI GIAN : 60’

Họ Tên:……………………………….

Câu 1: Số 24 trong hệ thập phân là số mấy trong hệ nhị phân:
A. 11000
C. 10100
B. 01100
D. 11100
Câu 2: Số 1010010 trong hệ nhị phân là số mấy trong hệ thập phân
A. 82
C. 93
B. 124
D. 85
Câu 3: Bộ mã ASCII có :
A. 255 ký tự được đánh số từ 1 đến 255
B. 255 ký tự được đánh số từ 0 đến 255

C. 256 ký tự được đánh số từ 0 đến 255
D. 256 ký tự được đánh số từ 1 đến 256

Câu 4: Có 2 loại bộ nhớ trong, đó là:
A. Đĩa mềm và đĩa cứng
B. Ram và đĩa mềm

C. Ram và Rom
D. Ram và CD Rom

Câu 5: Ổ đĩa là thiết bị ngoại vi được dùng để:
A. Vừa đọc vừa ghi
B. Đọc thông tin

C. Ghi thông tin
D. Không đọc, không ghi

Câu 6: Chức năng của Windows Explorer là :
B. quản lý tập tin
C. quản lý thư mục

D. quản lý đĩa
E. tất cả đều đúng

Câu 7: Nhóm các thiết bị nhập:
A. màn hình ,loa ,máy in,máy fax
B. bàn phím, chuột ,máy quét hình,micro

C. máy quét hìmh,loa,ổ đĩa mềm,micro
D. chuột,máy quét hình, ổ đĩa mềm,micro

Câu 8: Ở một tệp tin thì phần tên và phần mở rộng được phân cách nhau bởi :
A. Dấu chấm sao
C. Dấu chấm
B. Dấu chấm than
D. Dấu gạch chéo
Câu 9: Thiết bị lưu trữ có dung lượng 262144KB (Kilobyte) tương ứng với:
A. 262.144 KB
C. 256 MB
B. 256 KB
D. Cả ba đều đúng
Câu 10: Bộ xử lý trung tâm (CPU) là:
A. Nơi nhập thông tin cho máy
B. Nơi xử lý, quyết định, điều khiển hoạt động của máy
C. Nơi thông báo kết quả cho người sử dụng.
D. Tất cả đều đúng
Câu 11: Cho biết phím chức năng dùng để chuyển duyệt qua các cửa sổ đang mở trong
Windows:
A. Ctrl-F4
C. Alt-Tab
B. Ctrl-Esc
D. Alt-F4
Câu 12: Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ
Folder hiện tại, ta nhấn phím:

A. F8
B. F7

C. Ctrl-A
D. Tất cả đều sai.

Câu 13: Trong Windows Explorer muốn đổi tên 1 thư mục ta dùng lệnh hay phím nóng nào
sau đây:
A. Click vào tên thư mục và ấn phím F2
B. Click vào tên thư mục và...





 !"#"!"##
$%&'(
)%%*+",
- %./# %./! 01

%2 %.34# %.34# 01


!"#
"$
         
!"#
"$
         
!"#
"$
         
!"#
"$
Đề thi lý thuyết tin học trẻ không chuyên - Trang 2
Đề thi lý thuyết tin học trẻ không chuyên - Người đăng: phongdtntck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi lý thuyết tin học trẻ không chuyên 9 10 683