Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn hành vi tổ chức TH>S Nguyễn Văn Chương

Được đăng lên bởi chienthan256buoi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2772 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ THI MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC
THS.NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
(LỚP VB14QT001 THI NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 2012 (LỚP QT001 VỪA THI))

1. Bạn có đồng ý với nhân xét:
"Sự hài lòng trong công việc vừa là biến phụ thuộc vừa là biến độc lập của hành vi cá
nhân trong tổ chức"
hãy giải thích.
2. Phân tích cách thức áp dụng vào thực tiễn lý thuyết hai nhân tố của Herberg? Thu nhập
càng cao có phải là yếu tố quyết định tính động viên đối với thuộc cấp không?
3. Bài tập tình huống
Tình huống tham khảo như sau:
Một anh nhân viên mới dc nhận vào làm ở 1 phân xưởng. Anh này làm việc rất nhiệt tình,
nên lúc nào cũng hăng hái hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Thành tích của anh ta
tương đối chênh lệch so với những nhân viên cũ còn lại. Anh trưởng nhóm mới gọi anh
này lên và làm một cuộc cách mạng tư tưởng, nôm na là: Hiệu quả, năng suất làm việc
của anh ta và của nhóm nên cân bằng nhau. Thành quả của anh ta cũng là kết quả hợp tác
chung của nhóm, nói chung bảo anh ta giảm bớt cái độ nhiệt tình để đừng khác người
quá. Anh nhân viên mới trả lời thẳng thừng: Công ty trả lương cho anh ta, và anh ta cố
gắng hết sức để xứng đáng với đồng lương đó.
Nhiều ngày sau....
Anh nhân viên luôn bị các thế lực đen tối hãm hại, hôm thì bị xì lốp xe, hôm thì bị này bị
nọ... Đến một ngày kia, xung đột trở nên cao trào khi anh ta đang leo lên cao để sửa thiết
bị gì đó thì bị té gãy tay, nằm viện....
Anh ta cho rằng mình bị chính đồng nghiệp hãm hại
Nếu bạn là nhà quản lý của phân xưởng đó, bạn sẽ giải quyết tình huống này ra sao?

TP.HCM, ngày 13 tháng 7 năm 2012

...
ĐỀ THI MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC
THS.NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
(LỚP VB14QT001 THI NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 2012 (LỚP QT001 VỪA THI))
1. Bạn có đồng ý với nhân xét:
"Sự hài lòng trong công vic vừa là biến phụ thuộc vừa là biến độc lập của hành vi cá
nhân trong tổ chức"
hãy giải thích.
2. Phân tích cách thức áp dụng vào thực tiễn thuyết hai nhân tố của Herberg? Thu nhập
càng cao có phải là yếu tố quyết định tính động viên đối với thuộc cấp không?
3. Bài tập tình huống
Tình huống tham khảo như sau:
Một anh nhân viên mới dc nhận vào làm 1 phân xưởng. Anh này m việc rất nhiệt tình,
nên lúc nào cũng hăng hái hoàn thành nhim vụ một cách xuất sắc. Thành tích của anh ta
tương đối chênh lệch so với những nhân viên cũ còn lại. Anh trưởng nhóm mới gọi anh
này lên và làm mt cuộc cách mạng tư tưởng, nôm na là: Hiệu quả, năng suất làm việc
của anh ta và của nhóm nên cân bằng nhau. Thành qucủa anh ta cũng là kết quả hợp tác
chung của nhóm, nói chung bảo anh ta giảm bớt cái độ nhiệt tình để đừng khác người
quá. Anh nhân viên mới trả lời thẳng thừng: Công ty trả lương cho anh ta, và anh ta cố
gắng hết sức để xứng đáng với đồng lương đó.
Nhiều ngày sau....
Anh nhân viên luôn bcác thế lực đen tối hãm hại, hôm thì bị xì lốp xe, hôm thì bị này b
nọ... Đến một ngày kia, xung đột tr nên cao trào khi anh ta đang leo lên cao để sửa thiết
bị gì đó thì bị té gãy tay, nằm viện....
Anh ta cho rằng mình bị chính đồng nghiệp hãm hại
Nếu bạn là nhà quản lý của phân xưởng đó, bạn sẽ giải quyết tình huống này ra sao?
TP.HCM, ngày 13 tháng 7 năm 2012
Đề thi môn hành vi tổ chức TH>S Nguyễn Văn Chương - Người đăng: chienthan256buoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn hành vi tổ chức TH>S Nguyễn Văn Chương 9 10 40