Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi boy0bk
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4749 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MÃ ĐỀ

ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG
THỜI GIAN: 60 PHÚT
(SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
---o0o---

PHẦN I: HÃY CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, SAI CHO CÁC NHẬN ĐỊNH SAU ĐÂY
1.Trong mọi trường hợp, người không có quyền hưởng di sản thừa kế thì không được hưởng thừa
kế
A. Đúng
B. Sai
2.Người mất năng lực hành vi dân sự là người không có năng lực hành vi dân sự.
A. Đúng
B. Sai
3. Người có quyền chiếm hữu hợp pháp tài sản là người có quyền sử dụng hợp pháp tài sản.
A. Đúng
B. Sai
4.Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật tố tụng hình sự, do cá nhân, tổ chức thực
hiện một cách vô ý hoặc cố ý, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ.
A. Đúng
B. Sai
5.Mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình sau khi
chết.
A.Đúng
B. Sai
6. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước được áp dụng với mọi hành vi vi phạm pháp luật
A. Đúng
B. Sai
7.Chánh án là một chức danh chuyên môn thuộc biên chế của tòa án.
A. Đúng
B. Sai
8.Hành vi trái pháp luật không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành vi phạm pháp luật
A. Đúng
B. Sai
9. Mức hình phạt tòa án quyết định trong bản án là căn cứ để phân loại tội phạm.
A. Đúng
B. Sai
10. Người để lại di sản thừa kế là cá nhân đủ 18 tuổi và có khả năng nhận thức.
A. Đúng
B. Sai
11.Mọi bản án hình sự sơ thẩm đều có thể bị kháng cáo hoặc kháng nghị trong thời hạn pháp luật
quy định.
A. Đúng
B. Sai
12.Có thể áp dụng nhiều loại trách nhiệm pháp lý cho một hành vi vi phạm pháp luật.
A. Đúng
B. Sai

1

Mã đề 010- 6 trang

13.Khi một bên vợ hoặc chồng đã bị Tòa án tuyên bố mất tích, người còn sống là vợ chồng có
quyền yêu cầu Tòa án cho ly hôn.
A. Đúng
B. Sai
14.Có thể kháng nghị giám đốc thẩm bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.
A. Đúng
B. Sai
15.Tòa án nhân dân cấp huyện, quận không được quyền xét xử phúc thẩm vụ án hình sự.
A. Đúng
B. Sai
16. Hội thẩm nhân dân là thành phần của hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.
A. Đúng
B. Sai
17.Trong mọi trường hợp, việc nam nữ không đăng ký kết hôn đều không được công nhận là vợ
chồng.
A. Đúng
B. Sai
18.Cơ quan, tổ chức,pháp nhân có thể được hưởng thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc.
A. Đúng
B. Sai
19.Thẩm quyền truy tố bị can ra trước Tòa án thuộc về Viện kiểm sát nhân dân.
A. Đúng
B. Sai
20.Quan hệ thừa kế chỉ hình thành khi người để lại di sản th...
ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG
THỜI GIAN: 60 PHÚT
(SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
---o0o---
PHẦN I: HÃY CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, SAI CHO CÁC NHẬN ĐỊNH SAU ĐÂY
1.Trong mọi trường hợp, người không có quyền hưởng di sản thừa kế thì không được hưởng thừa
kế
A. Đúng B. Sai
2.Người mất năng lực hành vi dân sự là người không có năng lực hành vi dân sự.
A. Đúng B. Sai
3. Người có quyền chiếm hữu hợp pháp tài sản là người có quyền sử dụng hợp pháp tài sản.
A. Đúng B. Sai
4.Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật tố tụng hình sự, do cá nhân, tổ chức thực
hiện một cách vô ý hoặc cố ý, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ.
A. Đúng B. Sai
5.Mọi nhân từ đủ 18 tuổi trở lên đềuquyền lập di chúc để định đot tài sản của mình sau khi
chết.
A.Đúng B. Sai
6. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước được áp dụng với mọi hành vi vi phạm pháp luật
A. Đúng B. Sai
7.Chánh án là một chức danh chuyên môn thuộc biên chế của tòa án.
A. Đúng B. Sai
8.Hành vi trái pháp luật không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành vi phạm pháp luật
A. Đúng B. Sai
9. Mức hình phạt tòa án quyết định trong bản án là căn cứ để phân loại tội phạm.
A. Đúng B. Sai
10. Người để lại di sản thừa kế là cá nhân đủ 18 tuổi và có khả năng nhận thức.
A. Đúng B. Sai
11.Mọi bản án hình sự thẩm đều thể bị khángo hoặc kháng nghị trong thời hạn pháp luật
quy định.
A. Đúng B. Sai
12.Có thể áp dụng nhiều loại trách nhiệm pháp lý cho một hành vi vi phạm pháp luật.
A. Đúng B. Sai
Mã đề 010- 6 trang
1
MÃ ĐỀ
ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: boy0bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG 9 10 405