Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi thuynguyen-160692
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề C11
* TCTT
Ca sáng:
Câu 1: Trình bày khái niệm, vai trò và chức năng của tài chính;
Câu 2: Trình bày khái niệm, vai trò của ngân hàng trung ương. Trong các vai trò đó
vai trò nào là quan trọng nhất.
Ca chiều:
Câu 1: trình bày vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế;
Câu 2: trình bày nội dung của hình thức tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng.
* Tài chính học:
Câu 1: Tại sao nói TCNH là khâu chủ đạo trong hệ thống tài chính;
Câu 2: TTT là gì, nêu vai trò của TTT trong nền kinh tế thị trường.
* Tiền tệ ngân hàng:
Câu 1: Nêu các nguồn vốn của NHTM và ý nghĩa của từng nguồn vốn;
Câu 2: Lạm phát là gì, nêu các biện pháp kiềm chế lạm phát cấp bách. Có người nói
rằng "lạm phát là một căn bệnh cố hữu của nền kinh tế thị trường, lạm phát luôn luôn
có hại, đúng hay sai. Vì sao?
Đề C12
Câu 1: Tín dụng là gì? Nêu các nhân tố ảnh hưởng tới tín dụng.
Câu 2: Nêu khái niệm, bản chất của phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt? Tại
sao nói trong nền kinh tế hiện nay phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt chiếm
tỉ trọng lớn trong tổng phương tiện thanh toán?
Câu 3: Phân tích vai trò vĩ mô của ngân sách nhà nước đối với nền kinh tế xã hội?

...
Đề C11
* TCTT
Ca sáng:
Câu 1: Trình bày khái niệm, vai trò và chức năng của tài chính;
Câu 2: Trình bày khái niệm, vai trò của ngân hàng trung ương. Trong các vai trò đó
vai trò nào là quan trọng nhất.
Ca chiều:
Câu 1: trình bày vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế;
Câu 2: trình bày nội dung của hình thức tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng.
* Tài chính học:
Câu 1: Tại sao nói TCNH là khâu chủ đạo trong hệ thống tài chính;
Câu 2: TTT là gì, nêu vai trò của TTT trong nền kinh tế thị trường.
* Tiền tệ ngân hàng:
Câu 1: Nêu các nguồn vốn của NHTM và ý nghĩa của từng nguồn vốn;
Câu 2: Lạm phát gì, nêu c biện pháp kiềm chế lạm phát cấp bách. người nói
rằng "lạm phát một căn bệnh cố hữu của nn kinh tế thị trường, lạm phát luôn luôn
có hại, đúng hay sai. Vì sao?
Đề C12
Câu 1: Tín dụng là gì? Nêu các nhân tố ảnh hưởng tới tín dụng.
Câu 2: Nêu khái niệm, bản chất của phương tiện thanh toán không dùng tin mặt? Tại
sao nói trong nền kinh tế hiện nay phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt chiếm
tỉ trọng lớn trong tổng phương tiện thanh toán?
Câu 3: Phân tích vai trò vĩ mô của ngân sách nhà nước đối với nền kinh tế xã hội?
Đề thi môn tài chính tiền tệ - Người đăng: thuynguyen-160692
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn tài chính tiền tệ 9 10 943