Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Toán giải tích 2

Được đăng lên bởi Quốc Bảo
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề thi môn Toán cao cấp (Giải tích 2)
(Đề số 1)
Mã lớp học:

MAT1095 1, MAT1095 2

Năm thi:

2013

Thời gian làm bài bài: 120 phút

Câu 1. Cho mặt paraboloid
Đề thin Tn cao cp (Gii tích 2)
(Đề s 1)
Mã lp hc: MAT1095 1, MAT1095 2
Năm thi: 2013
Thi gian làm bài bài: 120 phút
Câu 1. Cho mt paraboloid
 
(S1) và mt tr tròn
 
  (S2). Gi L là giao tuyến
S1S2. Biết rng L có phương trình tham số:
  

  

1a. (2đ) Gọi d tiếp tuyến ca L ti tiếp điểm (1,1,2). Xác đinh giao điểm ca d vi mt phng Oxy
1b. (3đ) Gọi V min không gian nm bên trong mt tr S2, nằm bên dưới S1 và bên trên mt Oxy. Hãy
tính tích phân 3 lp

1c. (2đ) Tính tích phân đường loi mt

  
Câu 2.
2a (1.5đ) Tìm nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cp mt
 
  thỏa mãn điều kin
2b (1.5đ) m nghim của phương trình vi phân tuyến tính cp 2
 
  thỏa mãn 2 điều
kin
---------------HT---------------
(Ghi chú: Sinh viên không s dng tài liu)
Đề thi môn Toán giải tích 2 - Người đăng: Quốc Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn Toán giải tích 2 9 10 94