Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Ngữ văn Vào lớp 10

Được đăng lên bởi Huỳnh Mini
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM 2013-2014
MÔN THI: NGỮ VĂN

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 12 tháng 7 năm 2013 (Đợt 1)
Đề thi gồm: 01 trang
Câu 1 (2,0 điểm) Cho đoạn thơ sau:
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm Cháu thương bà
biết mấy nắng mưa.
(Theo Ngữ văn 9, tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam)
a. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả.
b. Đoạn thơ là dòng hồi tưởng của nhân vật nào? Về ai?
c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ được khơi nguồn từ hình ảnh
nào? Đó là cảm xúc gì?
Câu 2 (3,0 điểm) Viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tính tự lập.
Câu 3 (5,0 điểm) Truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện thật
cảm động tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.
(Theo Ngữ văn 9, tập 1, trang 202, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013)
Hãy phân tích đoạn trích đã học trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang
Sáng để làm rõ ý kiến trên.
---------------------------HẾT---------------------------HƯỚNG DẪN CHẤM
A. YÊU CẦU CHUNG
Câu 1 (2 điểm):
a. Đoạn thơ trích trong bài thơ “Bếp lửa” (0,25đ) của tác giả Bằng Việt. (0,25đ)
b. Đoạn thơ là dòng hồi tưởng của nhân vật người cháu (0,25đ) về người bà kính
yêu của mình. (0,25đ)
c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ được khơi nguồn từ hình ảnh bếp
lửa. (0,5đ) Đó là nỗi niềm hoài niệm về tuổi thơ; tình yêu thương với bà. (0,5đ)
Câu 2 (3 điểm)
a. Về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội; bố cục 3 phần rõ ràng; lập
luận chặt chẽ, mạch lạc; dẫn chứng phù hợp; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ
pháp.
b. Về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần
đảm bảo các ý cơ bản sau: Nội dung Điểm tối đa
1. Giới thiệu được vấn đề nghị luận: tính tự lập 0,25
2. Giải thích 1,0 - Tự lập là khả năng tự đứng vững, tự định hướng tương lai cho
bản thân, không lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác.
- Biểu hiện của tính tự lập: xác định rõ mục đích, lí tưởng của đời mình, chủ động
giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, không ỷ lại hoặc trông chờ vào sự giúp đỡ của
người khác. (Dẫn chứng minh họa) 0,5 0,5
3. Phân tích, bàn luận, mở rộng vấn đề 1,25
- Tự lập là một phẩm chất quan trọng giúp chúng ta thành công trong cuộc sống.

-

0,25 + Khi có tính tự lập, ta sẽ sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã
hội; vững vàng khi đối mặt với khó khăn thử thách; phát huy được năng lực, phẩm
chất của bản thân, từ đó có thể đ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
HẢI DƯƠNG NĂM 2013-2014
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: NGỮ VĂN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 12 tháng 7 năm 2013 (Đợt 1)
Đề thi gồm: 01 trang
Câu 1 (2,0 điểm) Cho đoạn thơ sau:
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm Cháu thương bà
biết mấy nắng mưa.
(Theo Ngữ văn 9, tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam)
a. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả.
b. Đoạn thơ là dòng hồi tưởng của nhân vật nào? Về ai?
c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ được khơi nguồn từ hình ảnh
nào? Đó là cảm xúc gì?
Câu 2 (3,0 điểm) Viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tính tự lập.
Câu 3 (5,0 điểm) Truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện thật
cảm động tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.
(Theo Ngữ văn 9, tập 1, trang 202, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013)
Hãy phân tích đoạn trích đã học trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang
Sáng để làm rõ ý kiến trên.
---------------------------HẾT----------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM
A. YÊU CẦU CHUNG
Câu 1 (2 điểm):
a. Đoạn thơ trích trong bài thơ “Bếp lửa” (0,25đ) của tác giả Bằng Việt. (0,25đ)
b. Đoạn thơ là dòng hồi tưởng của nhân vật người cháu (0,25đ) về người bà kính
yêu của mình. (0,25đ)
c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ được khơi nguồn từ hình ảnh bếp
lửa. (0,5đ) Đó là nỗi niềm hoài niệm về tuổi thơ; tình yêu thương với bà. (0,5đ)
Câu 2 (3 điểm)
a. Về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội; bố cục 3 phần rõ ràng; lập
luận chặt chẽ, mạch lạc; dẫn chứng phù hợp; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ
pháp.
b. Về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần
đảm bảo các ý cơ bản sau: Nội dung Điểm tối đa
1. Giới thiệu được vấn đề nghị luận: tính tự lập 0,25
2. Giải thích 1,0 - Tự lập là khả năng tự đứng vững, tự định hướng tương lai cho
bản thân, không lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác.
- Biểu hiện của tính tự lập: xác định rõ mục đích, lí tưởng của đời mình, chủ động
giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, không ỷ lại hoặc trông chờ vào sự giúp đỡ của
người khác. (Dẫn chứng minh họa) 0,5 0,5
3. Phân tích, bàn luận, mở rộng vấn đề 1,25
- Tự lập là một phẩm chất quan trọng giúp chúng ta thành công trong cuộc sống.
Đề thi Ngữ văn Vào lớp 10 - Trang 2
Đề thi Ngữ văn Vào lớp 10 - Người đăng: Huỳnh Mini
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi Ngữ văn Vào lớp 10 9 10 143