Ktl-icon-tai-lieu

đề thi olympic Cơ Học Đất

Được đăng lên bởi doanducdat57cd6
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2584 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phan Hồng Quân

Mục lục
Đề thi năm 1997
Đề thi năm 1998
Đề thi năm 1999
Đề thi năm 2000
Đề thi năm 2001 (tại ĐHTL)
Đề thi năm 2002 (tại ĐHGTVT)
Đề thi năm 2003 (tại ĐHKT)
Đề thi năm 2004 (tại ĐHXD)
Đề thi năm 2005 (tại ĐH T.Nguyên)
Đề thi năm 2006 (tại HVKTQS)
Đề thi năm 2007 (tại ĐHBK)
Đề thi năm 2008 (tại ĐHTL)
Đề thi năm 2009 (tại ĐHHH)
Đề thi năm 2010
Đề thi năm 2011Olympic Cơ học đất.

Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Hướng dẫn

Phan Hồng Quân

Đề thi và hướng dẫn Olympic Cơ học đất

Đề thi năm 1997
Đề số 1
Câu 1: Nền trầm tích như trên hình 1. Lúc đầu
mực nước ngầm ở mặt đất tự nhiên. Do khai
thác mực nước ngầm hạ thấp 3m so với mặt đất
tự nhiên. Độ bão hòa của đất trên mực nước
ngầm giảm 20%.
- Tính ứng suất hữu hiệu ở phân tố đất nằm
giữa lớp sét trước và sau khi hạ nước ngầm;
- Từ kết quả tính, nhận xét ảnh hưởng của việc
khai thác nước ngầm đối với các công trình
đô thị

0.0

cát thô: γ = 17 kN/m3
γbh = 20 kN/m3
-6.0

sét : γbh = 18 kN/m3

-8.0

đất cứng, không thấm
Câu 2: Boussinesq cho kết quả:

Hình 1

3

σz =

3P z
2 R 5

Nhận xét về việc dùng kết quả nầy để tính ứng suất trong nền đất
Tính ứng suất tại những điểm có r = 2m (khoảng cách trên mặt bằng) ở các độ sâu z
= 2m; z = 3m; z = 7m và cho nhận xét về kết quả
- Ơ một độ sâu nào đó, dạng của đường đẳng σz là gì?
Câu 3: Người ta dỡ cát hạt thô sạch từ xe xuống một bãi vuông 20 x 20 (m). Thí
nghiệm cho thấy ở áp lực p = 1 kG/cm2 sức kháng cắt của cát s = 0.68 kG/cm2. Khi đổ
cát tạo thành hình tháp nhọn.
Hãy xác định thể tích khối cát.
Câu 4: Biểu thức xác định sức chịu tải dưới hạn của đất dưới móng băng có dạng:
-

pgh =

1
Nγbγ + Nqq + Ncc
2

Với cùng một tải trọng công trình lên nền đất cho trước, giữ nguyên độ sâu đặt
móng, làm thế nào tăng được sức chịu tải của nền lên 1.5 lần?
- Có một móng băng rộng 2m, chôn sâu 1m trong cát có trọng lượng thể tích đất là 17
kN/m3; trọng lượng thể tích đất bão hòa γbh = 20 kN/m3. Chỉ tiêu kháng cắt của cát
là φ = 400, hệ số sức chịu tải tương ứng Nγ = 100, Nq = 81. Hãy xác định sức chịu tải
giới hạn của nền khi:
+ mực nước ngầm ở độ sâu 1m
+ mực nước ngầm ở độ sâu 5m
Câu 5: Một móng băng rộng 2m, ứng suất tiếp xúc p = 200 kPa. Móng chôn sâu 1m
trong nền đồng nhất có các đặc trưng cơ lí γ = 18.5 kN/m3; φ = 200; c = 30 kPa.
- Khảo sát sự ổn định của các phân tố đất nằm trên trục ngang ở độ sâu 1m và tìm
điểm có nguy cơ m...
Phan Hng Quân Olympic Cơ học đất.
http://geo.nuce.edu.vn
Mục lục
Đề thi năm 1997 Hướng dẫn
Đề thi năm 1998 Hướng dẫn
Đề thi năm 1999 Hướng dẫn
Đề thi năm 2000 Hướng dẫn
Đề thi năm 2001 (tại ĐHTL) Hướng dẫn
Đề thi năm 2002 (tại ĐHGTVT) Hướng dẫn
Đề thi năm 2003 (tại ĐHKT) Hướng dẫn
Đề thi năm 2004 (tại ĐHXD) Hướng dẫn
Đề thi năm 2005 (tại ĐH T.Nguyên) Hướng dẫn
Đề thi năm 2006 (tại HVKTQS) Hướng dẫn
Đề thi năm 2007 (tại ĐHBK) Hướng dẫn
Đề thi năm 2008 (tại ĐHTL) Hướng dẫn
Đề thi năm 2009 (tại ĐHHH) Hướng dẫn
Đề thi năm 2010 Hướng dẫn
Đề thi năm 2011 Hướng dẫn
đề thi olympic Cơ Học Đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi olympic Cơ Học Đất - Người đăng: doanducdat57cd6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
đề thi olympic Cơ Học Đất 9 10 855