Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa - Đề thi cá nhân

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CÁ NHÂN

Thời gian làm bài: 30 phút
Họ và tên: .......................................................
Số báo danh:
Trường tiểu học: ..............................................
Câu 1: Tìm số thích hợp điền vào ô trống: 99 x 99 = 99 x 9 + 99 + 99 x
Đáp số:

Câu 2 : Thực hiện phép nhân một số với 10,4. Khi viết 10,4 bạn Hùng lại viết
thiếu chữ số 0 nên tích giảm đi 1120,5. Tìm thừa số kia ?
Đáp số:
Câu 3: Một đơn vị có 45 người đã chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Sau khi ăn được
5 ngày đơn vị đó tiếp nhận thêm 5 người nữa. Hãy tính xem số gạo còn lại đủ cho đơn
vị ăn trong bao nhiêu ngày?
Đáp số:
Câu 4. Tìm số có hai chữ số cùng chia hết cho 2 cho 3 và cho 5 ?
Đáp số:
Câu 5. So sánh hai phân số sau: và

1999
1998
1999
2000

Đáp số:
Câu 6. Có 26 xe vừa xe ô tô 4 bánh vừa xe máy 2 bánh . Tìm số xe mỗi loại ? Biết
rằng cả hai loại xe trên cộng lại có 70 bánh xe .

Đáp số: xe ô tô

xe máy

Câu 7. Một hình chữ nhật có chu vi 56 m. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó
thêm 2 m thì diện tích hình chữ nhật đó tăng thêm 24 m 2. Tính diện tích hình
chữ nhật ban đầu.
Đáp số:
Câu 8. Hãy viết phân số Error: Reference source not found thành tổng các phân số có
tử số là 1 nhưng có mẫu số khác nhau.

Đáp số:

Câu 9: Lớp có 57,5% bạn nữ. Học sinh nam ít hơn 6 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học
sinh ?

Đáp số:
Câu 10. Tỉ số độ dài hai cạnh của hai hình vuông là Error: Reference source not found
. Tính tỉ số diện tích của hai hình vuông đó ?

Đáp số:
Câu 11. Hiện nay cha hơn con 24 tuổi, ba năm nữa tuổi con bằng Error: Reference
source not found tuổi cha. Vậy tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?
Đáp số:
x vào thì được: 3,15 > 15,5 3,15.
Câu 12. Tìm số tự nhiên bé nhất để thay 

Đáp số:
Câu 13. Tìm hai số, biết Error: Reference source not found số thứ nhất đúng
bằng Error: Reference source not found số thứ hai và hiệu của chúng bằng 20.
Đáp số: Số thứ nhất:

Số thứ hai:

Câu 14. Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x … x 2009 x 2011
Đáp số:
Câu 15. Trung bình cộng số tuổi của hai anh em ít hơn tuổi anh là 5 tuổi . Hỏi Anh
hơn em mấy tuổi ?
Đáp số:
Câu 16. Nếu mua 1 quyển sách, 3 quyển vở và 5 cây bút thì phải trả 20000 đồng. Nếu
mua 1 quyển sách, 4 quyển vở và 7 cây bút thì phải trả 25000 đồng. Hỏi nếu mua 1
quyển sách, 1 quyển vở và 1 cây bút thì phải trả bao nhiêu tiền?
Giải
...............................................................................................
CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ THI CÁ NHÂN
Thời gian làm bài: 30 phút
Họ và tên: ....................................................... Số báo danh:
Trường tiểu học: ..............................................
Câu 1: Tìm số thích hợp điền vào ô trống: 99 x 99 = 99 x 9 + 99 + 99 x
Đáp số:
Câu 2 : Thực hiện phép nhân một số với 10,4. Khi viết 10,4 bạn Hùng lại viết
thiếu chữ số 0 nên tích giảm đi 1120,5. Tìm thừa số kia ?
Đáp số:
Câu 3: Một đơn vị có 45 người đã chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Sau khi ăn được
5 ngày đơn vị đó tiếp nhận thêm 5 người nữa. Hãy tính xem số gạo còn lại đủ cho đơn
vị ăn trong bao nhiêu ngày?
Đáp số:
Câu 4. Tìm số có hai chữ số cùng chia hết cho 2 cho 3 và cho 5 ?
Đáp số:
Câu 5. So sánh hai phân số sau: và
Đáp số:
Câu 6. 26 xe vừa xe ô 4 bánh vừa xe y 2 bánh . Tìm số xe mỗi loại ? Biết
rằng cả hai loại xe trên cộng lại có 70 bánh xe .
Đáp số: xe ô tô xe máy
Câu 7. Một hình chữ nhật chu vi 56 m. Nếu tăng chiều i hình chữ nhật đó
thêm 2 m thì diện tích hình chữ nhật đó tăng thêm 24 m
2
. Tính diện tích hình
chữ nhật ban đầu.
Đáp số:
Câu 8. Hãy viết phân số Error: Reference source not found thành tổngc phân số
tử số là 1 nhưng có mẫu số khác nhau.
Đáp số:
1998
1999
1999
2000
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa - Đề thi cá nhân - Trang 2
Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa - Đề thi cá nhân - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa - Đề thi cá nhân 9 10 960