Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa Đề thi tiếp sức đồng đội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI

Thí sinh số 1
Họ và tên: .........................................................................................................
Trường tiểu học: ...............................................................................................
Câu 1: 5 phút.
3 từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị
Cho phân số . Hỏi phải chuyển 59
4
để được phân số mới có giá trị bằng . 109

Đáp số:

Chữ ký giám sát: .....................................................................................

CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI

Thí sinh số 2
Họ và tên: .........................................................................................................
Trường tiểu học: ...............................................................................................
Câu 2: 5 phút
Trong một buổi họp mặt có 10 người . Họ lần lượt bắt tay nhau. Hỏi có
bao nhiêu cái bắt tay ? Biết mỗi người gặp nhau chỉ bắt tay nhau có 1 lần .
Đáp số:

Chữ ký giám sát: .....................................................................................
CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI

Thí sinh số 3
Họ và tên: .........................................................................................................
Trường tiểu học: ...............................................................................................
Câu 3: 5 phút
Trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 1480, biết viết thêm chữ số 1
vào vào đằng trước số bé ta được số lớn. Tìm số bé.
Đáp số:

Chữ ký giám sát: .....................................................................................

CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI

Thí sinh số 4
Họ và tên: .........................................................................................................
Trường tiểu học: ...............................................................................................
Câu 4: 5 phút
Một hình chữ nhật có nửa chu vi là số bé nhất cùng chia hết cho 2, cho 3
và cho 5 . Biết rằng nếu bớt chiều dài 4 m và tăng chiều rộng 2 m thì được một
hình vuông . Tính diện tích hình vuông đó ?
Đáp số:

Chữ ký giám sát: ......................................
CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Thí sinh số 1
Họ và tên: .........................................................................................................
Trường tiểu học: ...............................................................................................
Câu 1: 5 phút.
Cho phân số . Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị
để được phân số mới có giá trị bằng .
Đáp số:
Chữ ký giám sát: .....................................................................................
CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ THI TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
Thí sinh số 2
Họ và tên: .........................................................................................................
Trường tiểu học: ...............................................................................................
Câu 2: 5 phút
Trong một buổi họp mặt có 10 người . Họ lần lượt bắt tay nhau. Hỏi có
bao nhiêu cái bắt tay ? Biết mỗi người gặp nhau chỉ bắt tay nhau có 1 lần .
Đáp số:
Chữ ký giám sát: .....................................................................................
CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA
59
109
3
4
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa Đề thi tiếp sức đồng đội - Trang 2
Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa Đề thi tiếp sức đồng đội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa Đề thi tiếp sức đồng đội 9 10 159