Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI ONLINE – TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Được đăng lên bởi nhi.nguyenha.52
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI ONLINE – TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Câu 1 (ID: 61443).
Cho hàm số y =

1
3
>> Để xem li gii chi tiết ca tng câu, truy cp trang http://tuyensinh247.com/và nhp mã ID câu
Câu 1 (ID: 61443).
Cho hàm s y =
1
3
1
3
+ 
2
+ ( 3m-2 )x
a. Xét tính đơn điệu của hàm số khi m=2.
b. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên R.
Câu 2 (ID: 61444).
Cho hàm số y = x
3
+ 3x
2
mx + 4
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến đồng biến trên khoảng ( +∞; 0 )
Câu 3 (ID: 61445).
Cho hàm số y = 2x
3
- 3( 2m+1 )x
2
+ 6m( m + 1 )x + 1
Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng ( 2; +∞ )
ĐỀ THI ONLINE TÍNH ĐƠN ĐIỆU CA HÀM S
ĐỀ THI ONLINE – TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ - Người đăng: nhi.nguyenha.52
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI ONLINE – TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 9 10 310