Ktl-icon-tai-lieu

đề thi quốc gia môn toán 2016

Được đăng lên bởi Trúc Quỳnh Vũ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 - 2016
Môn thi: Toán – Lần thứ 1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
------Ngày 31.1.2016 ------

Năm học 2015 - 2016
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số

( )

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm m để phương trình

có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 2 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình:
b) Giải bất phương trình:

.
(

)

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân:

√
∫

(

.
)

√

.

) (
Câu 4 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (
) và mặt phẳng
(P): x- 4y+z - 8=0. Chứng minh đường thẳng AB song song với mặt phẳng (P). Tìm tọa độ hình chiếu vuông
góc của A trên (P).
Câu 5 (1,0 điểm).
a) Tìm hệ số của

(

trong khai triển biểu thức

)

(

)

b) Đội thanh niên tình nguyện trường Lương Thế Vinh gồm 5 học sinh lớp 10, 6 học sinh lớp 11 và 4 học sinh
lớp 12. Cần chọn ngẫu nhiên 5 học sinh tham gia công tác tình nguyện tại một tỉnh vùng cao. Tính xác suất để
trong 5 học sinh được chọn có ít nhất 2 học sinh lớp 10.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình thang vuông tại A và B; tam giác SAC cân tại S và
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD); AB = BC = a, AD = 2a, SA = 2a. Tính theo a thể tích
khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa AD và SB.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác trong góc
A là x + y – 2 = 0, phương trình trung tuyến kẻ từ A là 4x + 5y – 9 = 0, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC bằng

. Biết điểm (

) nằm trên đường thẳng AC và điểm C có hoành độ dương. Tìm tọa độ các điểm

A, B, C.
√

Câu 8 (1,0 điểm). Giải phương trình √

√

Câu 9 (1,0 điểm). Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn:
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

(

)(

)(

.
)

√

√

√ .

--------------Hết -------------------

>> Truy cập trang  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!

1

ĐÁP ÁN
Câu
1 (1,0 đ)

Đáp án

Điểm

a)(1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Tập xác định:

0,25

Đạo hàm:

.

Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2)
Hàm số nghịch biến trên các khoảng (
Hàm số đạt cực đại tại:

)

(

)

. Hàm số đạt cực tiểu tại:

Bảng biến thiên:

Đồ thị:

b)(1,0 điểm) Tìm m để phương trình

có 3 nghiệm phân biệt.
0,25

Số nghiệm của phương trình (*) bằng số giao điểm của (C) và d: y = m – 2

0,25

Dựa vào đồ thị (*) có 3 nghiệm phân biệt

0,25

Đáp số:

>> Truy cập trang  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tố...
>> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ để hc Toán Hóa Sinh Văn Anh tt nht! 1
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH HÀ NỘI
ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 - 2016
Môn thi: Toán – Ln th 1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Năm học 2015 - 2016
------Ngày 31.1.2016 ------
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số
 
 
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ th (C) của hàm số.
b) Tìm m để phương trình
 
   có 3 nghiệm phân biệt.
Câu 2 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình:    .
b) Gii bất phương trình: 
   
 .
Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân:

 
.
Câu 4 (1,0 điểm). Trong không gian với h tọa độ Oxyz, cho điểm

 mặt phng
(P): x- 4y+z - 8=0. Chứng minh đường thng AB song song vi mt phẳng (P). Tìm tọa đ hình chiếu vuông
góc của A trên (P).
Câu 5 (1,0 điểm).
a) Tìm hệ s ca
trong khai trin biu thc 
 
b) Đội thanh niên tình nguyện trường Lương Thế Vinh gm 5 hc sinh lp 10, 6 hc sinh lớp 11 4 hc sinh
lp 12. Cn chn ngẫu nhiên 5 học sinh tham gia công tác nh nguyện ti mt tỉnh vùng cao. Tính xác suất để
trong 5 học sinh được chọn có ít nhất 2 hc sinh lp 10.
Câu 6 (1,0 đim). Cho hình chóp S.ABCD, ABCD hình thang vuông tại A và B; tam giác SAC cân tại S
nm trong mt phẳng vuông góc vi mt phng (ABCD); AB = BC = a, AD = 2a, SA = 2a. Tính theo a thể tích
khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa AD và SB.
Câu 7 (1,0 đim). Trong mt phng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC phương trình đường phân giác trong góc
A là x + y 2 = 0, phương trình trung tuyến k t A là 4x + 5y 9 = 0, bán kính đưng tròn ngoại tiếp tam giác
ABC bng

. Biết điểm
nằm trên đường thẳng AC và điểm C có hoành độ dương. Tìm tọa độ các điểm
A, B, C.
Câu 8 (1,0 điểm). Giải phương trình
   
  



Câu 9 (1,0 điểm). Cho ba s thực dương x, y, z thỏa mãn:   .
Tìm giá trị ln nht ca biu thc:
 

  

  
.
--------------Hết -------------------
đề thi quốc gia môn toán 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi quốc gia môn toán 2016 - Người đăng: Trúc Quỳnh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề thi quốc gia môn toán 2016 9 10 906