Ktl-icon-tai-lieu

đề thi sinh

Được đăng lên bởi Vũ Quang Hợp
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
NĂM HỌC 2012 – 2013
Đề số 8
Môn: Sinh học
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Một gen có chiều dài 0,4080µm. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít có
398 axitamin. Đây là gen của nhóm sinh vật nào là hợp lí nhất.
A. Lưỡng cư
B. Chim
C. Thú
D. Vi khuẩn
Câu 2: Cho các quần thể sau :
1. P = 100%AA.
2. P = 50%AA + 50%aa.
3. P = 16%AA + 48%Aa + 36%aa.
4. P = 100%Aa.
5. P=100% aa.
Các quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền là
A. 2,3.
B. 1,3,5
C. 1,2,3.
D. 1,3,4,5
Câu 3: Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm:
1. Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.
2. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
3. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.
→
4. Đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 5/ 3/.
5 . Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự
phát triển của chạc chữ Y
6. Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ.
Phương án đúng là:
A. 1, 2, 3, 4, 5.
B. 1, 2, 4, 5, 6.
C. 1, 3, 4, 5, 6.
D. 1, 2, 3, 4, 6.
Câu 4: Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là do
A. Tinh trùng của bố không có gen ngoài nhân
B. Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng
C. Gen trên nhiễm sắc thể của mẹ nhiều hơn của bố
D. Trứng to hơn tinh trùng
Câu 5: Cho cây dị hợp về 2 cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự thụ phấn, ở F 1 xuất hiện 4 kiểu hình trong
đó cây cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ 66%. Phép lai nào dưới đây phù hợp với kết quả trên. Biết rằng tương phản
với cây cao là cây thấp; tương phản với hoa đỏ là hoa trắng và mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh
hạt phấn và sinh noãn là giống nhau.
AB AB
x
, f = 20%.
ab ab
Ab Ab
C. P. x
, f = 20%.
aB aB

A. P.

B. P.

AB AB
x
, f = 40%.
ab ab

D. P.AaBb x AaBb.

Điểm thi 24H
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013
Đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất

Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Câu 6: Giả sử có một gen với số lượng các cặp nucleotit ứng với mỗi đoạn exon và intron như sau:
Exon
Intron
Exon
Intron
Exon
Intron
Exon
90

130

150

90

90

120

150

Phân tử protein có chức năng sinh học được tạo ra từ gen này chứa bao nhiêu axit amin?
A. 160
B. 159
C. 158.
D. 76
Câu 7: Nhận định nào không đúng khi nói về hoạt động của opêrôn Lac (ở E.coli)?
A. Khi có mặt lactozơ thì gen điều hoà bị bất hoạt.
B. Vùng khởi động(P) là vị trí tương t...
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
NĂM HỌC 2012 – 2013
Đề số 8
Môn: Sinh học
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Một gen chiều dài 0,4080µm. Trong quá trình dịch đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít
398 axitamin. Đây là gen của nhóm sinh vật nào là hợp lí nhất.
A. Lưỡng cư B. Chim C. Thú D. Vi khuẩn
Câu 2: Cho các quần thể sau : 1. P = 100%AA. 2. P = 50%AA + 50%aa.
3. P = 16%AA + 48%Aa + 36%aa. 4. P = 100%Aa. 5. P=100% aa.
Các quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền là
A. 2,3. B. 1,3,5 C. 1,2,3. D. 1,3,4,5
Câu 3: Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm:
1. Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.
2. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
3. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.
4. Đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 5
/
3
/
.
5 . Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự
phát triển của chạc chữ Y
6. Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ.
Phương án đúng là:
A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 2, 4, 5, 6. C. 1, 3, 4, 5, 6. D. 1, 2, 3, 4, 6.
Câu 4: Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là do
A. Tinh trùng của bố không có gen ngoài nhân
B. Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng
C. Gen trên nhiễm sắc thể của mẹ nhiều hơn của bố
D. Trứng to hơn tinh trùng
Câu 5: Cho cây dị hợp về 2 cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự thụ phấn, ở F
1
xuất hiện 4 kiểu hình trong
đó cây cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ 66%. Phép laio dưới đây phù hợp với kết quả trên. Biết rằng tương phản
với cây cao là cây thấp; tương phản với hoa đỏ là hoa trắng và mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh
hạt phấn và sinh noãn là giống nhau.
A.
AB AB
P. x
ab ab
, f = 20%. B.
AB AB
P. x
ab ab
, f = 40%.
C.
Ab Ab
P. x
aB aB
, f = 20%. D. P.AaBb x AaBb.
Điểm thi 24H
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013
Đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất
đề thi sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi sinh - Người đăng: Vũ Quang Hợp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề thi sinh 9 10 121