Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tham khảo môn luật thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi chimchip50
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Khoa: Luật Quốc Tế – Đại học Luật TP.HCM
Thời gian: 75 phút
Được sử dụng tài liệu
I. Lý thuyết (6 điểm)
Câu 1. Nhận định đúng sai và giải thích (4 điểm)
1. Trong mọi trường hợp, một sự trả lời trễ hạn không thể trở thành một chấp nhận chào hàng.
2. Trong điều kiện nhóm C, người mua phải ký HĐ vận tải và bảo hiểm cho lô hàng xuất khẩu.
3. Đối với tranh chấp xảy ra giữa 1 nước thành viên phát triển và 1 nước thành viên đang phát triển
thì thành phần ban hội thẩm phải có ít nhất một người đến từ 1 nước thành viên đang phát triển.
4. Một khi báo cáo của ban hội thẩm hay cơ quan phúc thẩm được DSB thông qua, các bên tranh
chấp phải tuân thủ ngay lập tức .
Câu 2 (2 điểm)
Liệt kê và phân tích sơ lược các loại hàng rào phi thuế quan? Phân tích những khó khăn mà thành
viên của WTO gặp phải khi chống lại hàng rào phi thuế quan?
II. Bài tập (4 điểm)
Xem xét vụ việc sau:
Ngày 15/08/2006 doanh nghiệp A ( trụ sở tại Hà Nội) ký kết HĐ bán cà phê cho Cty B (trụ sở tại
Singapore) 1000 MT cà phê với giá 400usd/MT, giao hàng theo điều kiện FOB tại cảng Hải phòng
(Incoterms 2000). Thanh toán bằng L/C không hủy ngang. Thời hạn giao hàng từ ngày 15 đến
30/09/2006.
Ngày 15/09/2006 doanh nghiệp A gửi cho B một thông báo với nội dung rằng tại VN đang có bão,
ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc SX và thu họach cà phê. Do đó A không thể giao hàng theo thời
hạn đã thỏa thuận trong HĐ và hiện tại, doanh nghiệp đang cố gắng khắc phục hậu quả để họat động
bình thường trở lại và sẽ thông báo lịch giao hàng cụ thể sau.
Áp dụng Công ước Viên 1980 và quy định của PL Việt Nam để giải quyết vụ việc trên.

ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Khoa: Luật Quốc Tế – Đại học Luật TP.HCM
Thời gian: 75 phút
Được sử dụng tài liệu
I. Lý thuyết (6 điểm)
Câu 1. Nhận định đúng sai và giải thích (4 điểm)
1. Các thành viên WTO có thể tham gia vào tất cả các cơ quan của WTO.
2. Các hiệp định nằm trong phụ lục của Hiệp định Marakesh đều ràng buộc tất cả các thành viên.
3. Trong mọi trường hợp, các quốc gia thành viên của WTO không được tăng mức thuế nhập khẩu
đối với hàng hóa nhập khẩu cao hơn mức thuế trần đã thỏa thuận.
4. Trong các quyết định của mình, cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO-DSB luôn thông qua các
quyết định bằng phương pháp đồng thuận nghịch.
Câu 2 (2 điểm)
1. Trong lời nói đầu của Hiệp định Marakesh ghi nhận rằng : “…cần phải có nỗ lực tích cực để bảo
đảm rằng các quốc gia đang phát triển… duy trì được tỷ phần tăng trưởng trong thương mại quốc
tế…”. Anh c...
ĐỀ THI MÔN : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Khoa: Luật Quốc Tế – Đại học Luật TP.HCM
Thời gian: 75 phút
Được sử dụng tài liệu
I. Lý thuyết (6 điểm)
Câu 1. Nhận định đúng sai và giải thích (4 điểm)
1. Trong mọi trường hợp, một sự trả lời trễ hạn không thể trở thành một chấp nhận chào hàng.
2. Trong điều kiện nhóm C, người mua phải ký HĐ vận tải và bảo hiểm cho lô hàng xuất khẩu.
3. Đối với tranh chấp xảy ra giữa 1 nước thành viên phát triển và 1 nước thành viên đang phát triển
thì thành phần ban hội thẩm phải có ít nhất một người đến từ 1 nước thành viên đang phát triển.
4. Một khi báo cáo của ban hội thẩm hay cơ quan phúc thẩm được DSB thông qua, các bên tranh
chấp phải tuân thủ ngay lập tức .
Câu 2 (2 điểm)
Liệt kê và phân tích sơ lược các loại hàng rào phi thuế quan? Phân tích những khó khăn mà thành
viên của WTO gặp phải khi chống lại hàng rào phi thuế quan?
II. Bài tập (4 điểm)
Xem xét vụ việc sau:
Ngày 15/08/2006 doanh nghiệp A ( trụ sở tại Hà Nội) ký kết HĐ bán cà phê cho Cty B (trụ sở tại
Singapore) 1000 MT cà phê với giá 400usd/MT, giao hàng theo điều kiện FOB tại cảng Hải phòng
(Incoterms 2000). Thanh toán bằng L/C không hủy ngang. Thời hạn giao hàng từ ngày 15 đến
30/09/2006.
Ngày 15/09/2006 doanh nghiệp A gửi cho B một thông báo với nội dung rằng tại VN đang có bão,
ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc SX và thu họach cà phê. Do đó A không thể giao hàng theo thời
hạn đã thỏa thuận trong HĐ và hiện tại, doanh nghiệp đang cố gắng khắc phục hậu quả để họat động
bình thường trở lại và sẽ thông báo lịch giao hàng cụ thể sau.
Áp dụng Công ước Viên 1980 và quy định của PL Việt Nam để giải quyết vụ việc trên.
Đề thi tham khảo môn luật thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tham khảo môn luật thương mại quốc tế - Người đăng: chimchip50
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi tham khảo môn luật thương mại quốc tế 9 10 617