Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử CSP lớp 10 năm 2014

Được đăng lên bởi hltt2k-1412
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP
10 THPT CHUYÊN
(ÁP DỤNG CHO HS THI VÀO
LỚP CHUYÊN TOÁN)
Thời gian: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
SƯ PHẠM
NĂM HỌC: 2014 - 2015

Câu 1(2 điểm).Cho biểu thức
=

6 +4
3√3

−8

−

√3

1 + 3√3

3 + 2√3 + 4

1 + √3

a) Rút gọn .
b) Xác định nguyên sao cho

− √3

.

nguyên.

Câu 2 (2 điểm). Giải hệ phương trình sau
+

+1= 2 +1

+

+1= 2 +1

Câu 3(2điểm).Tìm số tự nhiên
chính phương.

sao cho

=

−

+2

+2

là một số

Câu 4 (3 điểm).Cho đường tròn ( ) và dây cung
không là đường kính. Gọi
là điểm chính giữa của cung lớn
. Các tiếp tuyến tại , của ( ) cắt nhau tại .
Gọi là hình chiếu vuông góc của trên
và là trung điểm của
. Tia
cắt đường tròn ( ) tại điểm thứ hai .
a) Gọi là giao điểm của
với
. Chứng minh tứ giác
nội tiếp.
b) Tia
cắt đường tròn ( ) tại điểm thứ hai . Chứng minh rằng
song
song với .
c) Chứng minh đường thẳng
đi qua trung điểm của đoạn thẳng .
Câu 5 (1 điểm). Xét tập = {1; 2; 3; … ; 2012}. Tô màu các phần tử của bởi
một trong 5 màu: xanh, đỏ, tím, vàng, nâu. Chứng minh rằng tồn tại ba phần tử
phân biệt , , của cùng màu sao cho: là bội của và là bội của .
------------------------------------Hết------------------------------------

ViettelStudy.vn

...
ViettelStudy.vn
Câu 1(2 điểm).
Cho biểu thức
=
6+4
3
3
8
3
3+2
3+4
1+3
3
1+
3
3.
a) Rút gn .
b) Xác đnh nguyên sao cho nguyên.
Câu 2 (2 điểm). Giải hệ phương trình sau
+
+1=2+1
+
+1=2+1
Câu 3(2điểm).Tìm số t nhiên sao cho =
+2
+2
một s
chính phương.
Câu 4 (3 điểm).Cho đường tròn
(
)
y cung  không đường kính. Gọi
là điểm chính giữa của cung lớn . Các tiếp tuyến tại , của
(
)
cắt nhau tại .
Gọi hình chiếu vuông góc của trên  là trung điểm của . Tia 
cắt đường tròn
(
)
tại điểm thứ hai .
a) Gọi giao điểm của  với . Chứng minh tứ giác  nội tiếp.
b) Tia  cắt đường tròn
(
)
tại điểm thứ hai . Chứng minh rằng  song
song với .
c) Chứng minh đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng .
Câu 5 (1 điểm). Xét tập =
{
1;2;3;;2012
}
. màu các phần tử của bởi
một trong 5 màu: xanh, đỏ, tím, vàng, nâu. Chứng minh rằng tồn tại ba phần tử
phân biệt ,, của cùng màu sao cho: bội của là bội của .
------------------------------------Hết------------------------------------
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
SƯ PHẠM
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP
10 THPT CHUYÊN
(ÁP DỤNG CHO HS THI VÀO
LỚP CHUYÊN TOÁN)
M HỌC: 2014 - 2015
Thời gian: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)
Đề thi thử CSP lớp 10 năm 2014 - Người đăng: hltt2k-1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử CSP lớp 10 năm 2014 9 10 681