Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học năm 2015

Được đăng lên bởi nguyentriduc1605
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1063 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI GROUP NGHỆ AN MÔN SINH - THẦY
THỊNH NAM
Thời gian: 60 phút

Câu 1: Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu
hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai
cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F 1, cho F1 giao phối với nhau được F2. Tính theo lí
thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 và F2 là
A. F1: 100% có sừng; F2: 1 có sừng: 1 không sừng.
B. F1: 100% có sừng; F2: 3 có sừng: 1 không sừng.
C. F1: 1 có sừng : 1 không sừng; F2: 3 có sừng: 1 không sừng.
D. F1: 1 có sừng : 1 không sừng; F2: 1 có sừng: 1 không sừng.
Câu 2: Vì sao tần số đột biến gen tự nhiên rất thấp nhưng ở thực vật, động vật, tỉ lệ giao tử mang
đột biến về gen này hay gen khác là khá lớn?
A. Vì những giao tử mang đột biến gen có sức sống cao hơn dạng bình thường.
B. Vì thực vật, động vật có hàng vạn gen.
C. Vì cơ thể mang đột biến gen thích nghi cao với sự thay đổi của môi trường.
D. Vì chọn lọc tự nhiên luôn giữ lại những giao tử mang đột biến gen có lợi.
Câu 3: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mô của cơ thể thực vật rồi cho
chúng tái sinh thành các cây con. Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy
phôi vaof tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể rạo ra nhiều động vật quý hiếm. Đặc điểm
chung của hai phương pháp này là
A. đều tạo ra các cá thể con có kiểu gen thuần chủng.
B. đều tạo ra các cá thể con có kiểu gen đồng nhất.
C. đều thao tác trên vật liệu di truyền là AND và NST.
D. các cá thể tạo ra rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
Câu 4: Cho hai cây F1 đều dị hợp hai cặp gen lai với nhau, F 2 thu được 15% số cây có kiểu hình
mang hai tính trạng lặn là thân thấp, lá ngắn. Kết luận nào đúng với F1?
A. Một trong hai cây F1 đã hoán vị gen với tần số 40%.
B. Một trong hai cây F1 đã hoán vị gen với tần số 15%.
C. Cả hai cây F1 đều hoán vị gen với tần số 40%.
D. Cả hai cây F1 đều hoán vị gen với tần số 15%.
Câu 5: Trong một gia đình mẹ có kiểu gen X BXb, bố có kiểu gen XBY, sinh được con gái có kiểu
gen XBXbXb. Biết rằng quá trình giảm phân ở bố và mẹ không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu
trúc NST. Kết luận nào sau đây đúng về quá trình giảm phân của bố và mẹ?
A. Trong giảm phân I, ở bố NST giới tính không phân ly, ở mẹ giảm phân bình thường.
B. Trong giảm phân I, ở mẹ NST giới tính không phân ly, ở bố giảm phân bình thường.
C. Trong giảm phân II, ở bố NST giới tính không phân ly, ở mẹ giảm phân bình thường.
D. Trong giảm phân II, ở mẹ...
ĐỀ THI GROUP NGHỆ AN MÔN SINH - THẦY
THỊNH NAM
Thời gian: 60 phút
Câu 1: cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu
hiện sừng cừu đực không sừng cừu cái. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai
cừu đực không sừng với cừu i sừng được F
1
, cho F
1
giao phối với nhau được F
2
. Tính theo lí
thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F
1
và F
2
A. F
1
: 100% có sừng; F
2
: 1 có sừng: 1 không sừng.
B. F
1
: 100% có sừng; F
2
: 3 có sừng: 1 không sừng.
C. F
1
: 1 có sừng : 1 không sừng; F
2
: 3 có sừng: 1 không sừng.
D. F
1
: 1 có sừng : 1 không sừng; F
2
: 1 có sừng: 1 không sừng.
Câu 2: sao tần số đột biến gen tự nhiên rất thấp nhưng thực vật, động vật, tỉ lệ giao tử mang
đột biến về gen này hay gen khác là khá lớn?
A. Vì những giao tử mang đột biến gen có sức sống cao hơn dạng bình thường.
B. Vì thực vật, động vật có hàng vạn gen.
C. Vì cơ thể mang đột biến gen thích nghi cao với sự thay đổi của môi trường.
D. Vì chọn lọc tự nhiên luôn giữ lại những giao tử mang đột biến gen có lợi.
Câu 3: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mô của cơ thể thực vật rồi cho
chúng tái sinh thành các cây con. Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy
phôi vaof tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể rạo ra nhiều động vật quý hiếm. Đặc điểm
chung của hai phương pháp này là
A. đều tạo ra các cá thể con có kiểu gen thuần chủng.
B. đều tạo ra các cá thể con có kiểu gen đồng nhất.
C. đều thao tác trên vật liệu di truyền là AND và NST.
D. các cá thể tạo ra rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
Câu 4: Cho hai cây F
1
đều dị hợp hai cặp gen lai với nhau, F
2
thu được 15% số cây kiểu hình
mang hai tính trạng lặn là thân thấp, lá ngắn. Kết luận nào đúng với F
1
?
A. Một trong hai cây F
1
đã hoán vị gen với tần số 40%.
B. Một trong hai cây F
1
đã hoán vị gen với tần số 15%.
C. Cả hai cây F
1
đều hoán vị gen với tần số 40%.
D. Cả hai cây F
1
đều hoán vị gen với tần số 15%.
Câu 5: Trong một gia đình m kiểu gen X
B
X
b
, bố kiểu gen X
B
Y, sinh được con gái kiểu
gen X
B
X
b
X
b
. Biết rằng quá trình giảm phân bố mẹ không xảy ra đột biến gen đột biến cấu
trúc NST. Kết luận nào sau đây đúng về quá trình giảm phân của bố và mẹ?
A. Trong giảm phân I, ở bố NST giới tính không phân ly, ở mẹ giảm phân bình thường.
B. Trong giảm phân I, ở mẹ NST giới tính không phân ly, ở bố giảm phân bình thường.
C. Trong giảm phân II, ở bố NST giới tính không phân ly, ở mẹ giảm phân bình thường.
D. Trong giảm phân II, ở mẹ NST giới tính không phân ly, ở bố giảm phân bình thường.
Câu 6: Phân tử AND ở vùng nhân của vi khuẩn E.coli chỉ chứa N
15
phóng xạ. Nếu chuyển những vi
khuẩn E.coli y sang môi trường chỉ N
14
thì mỗi tế bào vi khuẩn E.coli này sau 6 lần nhân đôi
sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử AND ở vùng nhân chứa N14?
www.moon.vn Tổng đài tư vấn (04) 32 99 98 98 Trang 1
đề thi thử đại học năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử đại học năm 2015 - Người đăng: nguyentriduc1605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề thi thử đại học năm 2015 9 10 242