Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đh 2014

Được đăng lên bởi cunboxin
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập đề thi thử ĐH năm 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014-TRUNG TÂM EDUFLY
Thời gian: 180 phút ( Không kể giao đề).
Đề số 6
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm).
2x  1
y
x 1
Câu I (2 điểm): Cho hàm số
(C) ..
 C
1) Khảo sát và vẽ đồ thị
của hàm số trên.

2
2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết khoảng cách từ điểm I(1;2) đến tiếp tuyến bằng
.
Câu II (2 điểm):
3(sin 2 x  s inx)  cos2 x  cos x  4  0.
1) Giải phương trình:
.
2
 3x  3 xy  6 x  2 y
 2
 y  xy  y  9 x
2) Giải hệ phương trình:
.
ln 2
x
I   x x
dx
e

e

2
0
Câu III (1 điểm): Tính tích phân: I =
Câu IV (1 điểm):
Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với SA vuông góc với đáy, G là trọng tâm tam giác SAC,
mặt phẳng (ABG) cắt SC tại M, cắt SD tại N. Tính thể tích của khối đa diện MNABCD biết SA=AB=a và góc
300
hợp bởi đường thẳng AN và mp(ABCD) bằng
.
a, b, c : ab  bc  ca  3.
Câu V (1 điểm): Cho các số dương
1
1
1
1



.
2
2
1  a (b  c) 1  b (c  a ) 1  c (a  b) abc
2

Chứng minh rằng:
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) (Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)).
1. Theo chương trình Chuẩn :
Câu VI.a (2 điểm):
(C ) : x 2  y 2 – 2 x – 2 y  1  0, (C ') : x 2  y 2  4 x – 5  0

1) Trong hệ tọa độ Oxy hai đường tròn

cùng đi qua

(C ), (C ')
M(1; 0). Viết phươngtrình đường thẳng qua M cắt hai đường tròn
lần lượt tại A, B sao cho MA= 2MB.
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hãy xác định toạ độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC, biết A(-1; 0; 1), B(1; 2; -1), C(-1; 2; 3).
z 1  5
( z  1)( z  2i)
Câu VII.a (1 điểm): Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện
là số thực và
2. Theo chương trình Nâng cao :
Câu VI.b (2 điểm)

Trung tâm EDUFLY số 130B ngõ 128, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà nội
Hotline: 0989189380



Tuyển tập đề thi thử ĐH năm 2014
H (1;0)

1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, hãy viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết trực tâm
K (0; 2)
M (3;1)
chân đường cao hạ từ đỉnh B là
, trung điểm cạnh AB là
.
x y z
x 1 y z 1
( d1 ) :  
(d 2 ) :
 
1 1 2
2
1
1
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng:
và
.
( d1 )
(d 2 )
Tìm tọa độ các điểm M thuộc
và N thuộc
sao cho đường thẳng MN song song với mặt phẳng
 P  : x – y  z  2010  0
2
độ dài đoạn MN bằng
.
n
1

 x  3(1  x ) , x  0.
Câu VII.b (1 điểm): Tính hệ số của x4 trong khai triển
Biết rằng n là số nguyên
1
2
3
3Cn 1  8Cn 2  3C...
http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi thử ĐH năm 2014
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014-TRUNG TÂM EDUFLY
Thời gian: 180 phút ( Không kể giao đề).
Đề số 6
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm).
Câu I (2 điểm): Cho h!m s#
2 1
1
x
y
x
(C) ..
1) Khảo sát v! vẽ đồ thị
C
của h!m s# trên.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết khoảng cách từ điểm I(1;2) đến tiếp tuyến bằng
2
.
Câu II (2 điểm):
1) Giải phương trình:
3(sin 2 sinx) os2 cos 4 0.x c x x
.
2) Giải hệ phương trình:
2
2
3 3 6 2
9
x xy x y
y xy y x
.
Câu III (1 điểm): Tính tích phân: I =
ln2
0
2
x x
x
I dx
e e
Câu IV (1 điểm):
Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy l! hình chữ nhật với SA vuông góc với đáy, G l! trọng tâm tam giác SAC,
mặt phẳng (ABG) cắt SC tại M, cắt SD tại N. Tính thể tích của kh#i đa diện MNABCD biết SA=AB=a v! góc
hợp bởi đường thẳng AN v! mp(ABCD) bằng
0
30
.
Câu V (1 điểm): Cho các s# dương
, , : 3.a b c ab bc ca
Chứng minh rằng:
2 2 2
1 1 1 1
.
1 ( ) 1 ( ) 1 ( )a b c b c a c a b abc
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) (Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)).
1. Theo chương trình Chuẩn :
Câu VI.a (2 điểm):
1) Trong h ta đ Oxy hai đường tròn
2 2
( '): 4 5 0C x y x
cùng đi qua
M(1; 0). Viết phươngtrình đường thẳng qua M cắt hai đường tròn
( ), ( ')C C
lần lượt tại A, B sao cho MA= 2MB.
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hãy xác định toạ độ tâm v! bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC, biết A(-1; 0; 1), B(1; 2; -1), C(-1; 2; 3).
Câu VII.a (1 điểm): Tìm s# phức z thỏa mãn điều kiện
( 1)( 2 )z z i
l! s# thực v!
1 5z
2. Theo chương trình Nâng cao :
Câu VI.b (2 điểm)
Trung tâm EDUFLY s# 130B ngõ 128, Ho!ng Văn Thái, Thanh Xuân, H! nội
Hotline: 0989189380
Đề thi thử đh 2014 - Trang 2
Đề thi thử đh 2014 - Người đăng: cunboxin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử đh 2014 9 10 572