Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Giáo dục công dân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : GDCD
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: (3 điểm)
1.1/ Thế nào là đạo đức, kỉ luật? (1.5điểm)
1.2/ Tình huống (1.5điểm): Hoàn cảnh gia đình Tuấn rất khó khăn, Tuấn thường xuyên
phải đi làm thêm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật, vì vậy, thỉnh thoảng Tuấn báo
cáo vắng mặt trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật.
Các bạn ở lớp cho rằng Tuấn thiếu ý thức tổ chức kỉ luật.
- Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
- Nếu em học cùng lớp với Tuấn, em sẽ làm gì để Tuấn được tham gia sinh hoạt
với tập thể lớp trong những ngày chủ nhật?
Câu 2: (3 điểm)
2.1/ Hãy trình bày những quy định của pháp luật về học tập? (1.5điểm)
2.2/ Mục đích học tập của học sinh là gì? Học sinh cần làm gì để thực đạt được mục
đích học tập của mình? (1.5điểm)
Câu 3: (4 điểm)
3.1/ Lí tưởng sống đúng đắn của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Vì sao thanh niên
cần xác định lí tưởng sống đúng đắn? (2.5điểm)
3.2/ (1.5 điểm) Có quan điểm cho rằng: Chỉ có thể rèn luyện được tính tự giác vì đó là
phẩm chất đạo đức ; còn sự sáng tạo không rèn luyện được vì đó là tố chất trí tuệ, do bẩm
sinh duy truyền mà có.
- Em có đồng ý với quan điểm đó không? Tại sao?
- Vì sao chúng ta cần lao động tự giác và sáng tạo?
Câu 4: (4 điểm)
4.1/ Vì sao hiện nay các nước trên thế giới cần phải hợp tác với nhau? Trình bày
nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và nhà nước ta? (2 điểm)
4.2/ (2điểm) Toàn và Hòa đang tranh luận với nhau. Toàn nói: “ Ở những nước đang
phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có kinh
tế, khoa học – kĩ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập”. Trái lại, Hòa
bảo: “ Ngay cả những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập”.
Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Tại sao?
Tại sao chúng ta cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
Câu 5: (3 điểm)
5.1/ Lí tưởng sổng đúng đắn của thanh niên là gì? (1 điểm)
5.2/ Em có nhận xét gì về những biểu hiện của một số thanh niên học sinh hiện nay,
như: đua xe máy, lười học, nghiện hút ma túy, đua đòi ăn chơi,. . .? (2 điểm)
Câu 6: (3 điểm)
6.1/ Tình huống: (1,5 điểm): Anh Đức và chị Hoa là con bác, con chú ruột nhưng họ
yêu nhau. Gia đình và họ hàng hai bên ngăn cản, khuyên can nhưng họ vẫn kiên quyết lấy
nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn, không ai có quyền ngăn cản.
- Theo em, lí do “tự do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa c...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : GDCD
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: (3 điểm)
1.1/ Thế nào là đạo đức, kỉ luật? (1.5điểm)
1.2/ Tình huống (1.5điểm): Hoàn cảnh gia đình Tuấn rất khó khăn, Tuấn thường xuyên
phải đi làm thêm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật,vậy, thỉnh thoảng Tuấn báo
cáo vắng mặt trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật.
Các bạn ở lớp cho rằng Tuấn thiếu ý thức tổ chức kỉ luật.
- Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
- Nếu em học cùng lớp với Tuấn, em sẽ làm để Tuấn được tham gia sinh hoạt
với tập thể lớp trong những ngày chủ nhật?
Câu 2: (3 điểm)
2.1/ Hãy trình bày những quy định của pháp luật về học tập? (1.5điểm)
2.2/ Mục đích học tập của học sinh gì? Học sinh cần làm để thực đạt được mục
đích học tập của mình? (1.5điểm)
Câu 3: (4 điểm)
3.1/ tưởng sống đúng đắn của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Vì sao thanh niên
cần xác định lí tưởng sống đúng đắn? (2.5điểm)
3.2/ (1.5 điểm) quan điểm cho rằng: Chỉthể rèn luyện được tính tự giác đó
phẩm chất đạo đức ; còn sự sáng tạo không rèn luyện được đó tố chất trí tuệ, do bẩm
sinh duy truyền mà có.
- Em có đồng ý với quan điểm đó không? Tại sao?
- Vì sao chúng ta cần lao động tự giác và sáng tạo?
Câu 4: (4 điểm)
4.1/ sao hiện nay các nước trên thế giới cần phải hợp c với nhau? Trình bày
nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và nhà nước ta? (2 điểm)
4.2/ (2điểm) Toàn Hòa đang tranh luận với nhau. Toàn nói: những nước đang
phát triển không đáng học tập họ lạc hậu lắm, chỉ những ớc phát triển kinh
tế, khoa học thuật tiên tiến mới nhiều thành tựu đáng cho ta học tập”. Trái lại, Hòa
bảo: “ Ngay cả những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập”.
Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Tại sao?
Tại sao chúng ta cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
Câu 5: (3 điểm)
5.1/ Lí tưởng sổng đúng đắn của thanh niên là gì? (1 điểm)
5.2/ Em nhận xét về những biểu hiện của một số thanh niên học sinh hiện nay,
như: đua xe máy, lười học, nghiện hút ma túy, đua đòi ăn chơi,. . .? (2 điểm)
Câu 6: (3 điểm)
6.1/ Tình huống: (1,5 điểm): Anh Đức chị Hoa con c, con chú ruột nhưng họ
yêu nhau. Gia đình họ ng hai bên ngăn cản, khuyên can nhưng họ vẫn kiên quyết lấy
nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn, không ai có quyền ngăn cản.
- Theo em, lí do “tự do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa có đúng không? Vì sao?
- Nếu anh Đức chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ hợp pháp
không? Vì sao?
6.2/ Những trường hợp nào pháp luật nước ta cấm kết hôn? (1.5 điểm)
---Hết---
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Giáo dục công dân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Giáo dục công dân 9 10 991