Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : Lịch Sử
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước Đông
Nam Á (1918-1939)? (2điểm).
Câu 2: Trong các mối quan hệ quốc tế hiện nay Liên Hợp quốc có vai trò như thế nào? Nêu
mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc ? (4 điểm)

Câu 3: Đánh giá công lao to lớn của người anh hùng “ áo vải” Nguyễn Huệ - Quang
Trung thông qua các câu thơ của Lê Ngọc Hân (3 điểm):
Mà nay áo vải, cờ đào,
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình.
Câu 4: Tại sao các phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX của nhân dân đều bị thất
bại? (2 điểm)
Câu 5: Những nguyên nhân nào đã làm cho phong trào công nhân nước ta phát triển lên một
bước cao hơn từ năm 1919-1925. Ý nghĩa của cuộc bãi công Ba Son ( 8-1925) ? (3 điểm)
Câu 6: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?(3
điểm)

Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” trong hoàn cảnh
nào? Phân tích nội dung “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.(3 điểm)
---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : Lịch Sử
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: Em nhận xét về phong trào đấu tranh giành độc lập các nước Đông
Nam Á (1918-1939)? (2điểm).
Câu 2: Trong các mối quan h quốc tế hiện nay Liên Hợp quốc vai trò như thế nào? Nêu
mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc ? (4 điểm)
Câu 3: Đánh giá công lao to lớn của người anh hùng áo vải” Nguyễn Huệ - Quang
Trung thông qua các câu thơ của Lê Ngọc Hân (3 điểm):
Mà nay áo vải, cờ đào,
Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình.
Câu 4: Tại sao các phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX của nhân dân đều bị thất
bại? (2 điểm)
Câu 5: Những nguyên nn nào đã làm cho phong trào công nhân nước ta phát triển lên một
bước cao hơn từ năm 1919-1925. Ý nghĩa của cuộc bãi công Ba Son ( 8-1925) ? (3 điểm)
Câu 6: Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?(3
điểm)
Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” trong hoàn cảnh
nào? Phân tích nội dung “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.(3 điểm)
---Hết---
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Lịch sử - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Lịch sử 9 10 262