Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Văn

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Ngữ Văn
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: Đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi. ( 4 điểm)
“ Chị Thao hát : “ Đây Thăng Long, đây Đông Đô…Hà Nội…”(1). Nhạc sai bét, còn
giọng thì chua, chị không hát trôi chảy được bài nào (2) . Nhưng chị lại có ba quyển sổ dày,
chép bài hát (3). Rỗi là ngồi chép bài hát (4). Thậm chí, say mê chép cả những lời tôi tự bịa
ra nữa”(5).
( Lê Minh Khuê - Những ngôi sao xa xôi).
a/ Chỉ ra câu rút gọn?
b/ Tìm từ ghép trong các câu: “Nhạc sai bét, còn giọng thì chua, chị không hát trôi
chảy được bài nào . Nhưng chị lại có ba quyển sổ dày, chép bài hát”. ?
c/ Về hình thức, các câu trong đoạn trích được liên kết nhau bởi phép liên kết nào?
Chỉ ra từ ngữ thể hiện phép liên kết đó ?
Câu 2: ( 4 điểm) Viết một đoạn văn khoảng 10 dòng trình bày cảm nhận của em về khổ thơ
sau:
“ Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình.”
( Trích Ánh trăng – Nguyễn Duy)
Câu 3: ( 12 điểm) Em có suy nghĩ gì về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong hai cuộc
kháng chiến chống giặc ngoại xâm qua bài thơ “ Bếp lửa” ( Bằng Việt) và “ Khúc hát ru
những em bé lớn trên lưng mẹ” (Nguyễn Khoa Điềm),
---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Ngữ Văn
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1 : Đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi. ( 4 điểm)
Chị Thao hát : Đây Thăng Long, đây Đông Đô…Hà Nội…”(1). Nhạc sai bét, còn
giọng thì chua, chị không hát trôi chảy được bài nào (2) . Nhưng chlại ba quyển sổ dày,
chép bài hát (3). Rỗi là ngồi chép i hát (4). Thậm chí, say chép cả những lời tôi tự bịa
ra nữa”(5).
( Lê Minh Khuê - Những ngôi sao xa xôi).
a/ Chỉ ra câu rút gọn?
b/ Tìm từ ghép trong các câu: “Nhạc sai bét, còn giọng thì chua, chị không hát trôi
chảy được bài nào . Nhưng chị lại có ba quyển sổ dày, chép bài hát”. ?
c/ Về hình thức, các câu trong đoạn trích được liên kết nhau bởi phép liên kết nào?
Chỉ ra từ ngữ thể hiện phép liên kết đó ?
Câu 2 : ( 4 điểm) Viết một đoạn văn khoảng 10 dòng trình bày cảm nhận của em về khổ thơ
sau:
“ Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình.”
( Trích Ánh trăng – Nguyễn Duy)
Câu 3 : ( 12 điểm) Em suy nghĩ vhình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong hai cuộc
kháng chiến chống giặc ngoại xâm qua bài thơ Bếp lửa ( Bằng Việt) Khúc hát ru
những em bé lớn trên lưng mẹ” (Nguyễn Khoa Điềm),
---Hết---
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Văn - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Văn 9 10 364