Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Vật lý

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Vật Lý
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

ĐỀ THI THỬ

Câu 1: (4 điểm)
Lúc 7 giờ hai ô tô cùng khởi hành từ hai điểm A và B cách nhau 96km và đi ngược chiều
nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36km/h, của xe đi từ B là 28km/h.
a. Tìm khoảng cách của hai xe lúc 8 giờ ?
b. Xác định vị trí và thời điểm khi hai xe gặp nhau ?
Câu 2: (4điểm)
Có hai bình nhiệt lượng kế A và B. Bình A chứa lượng nước có khối lượng m 1và một quả
cân bằng kim loại có khối lượng m2 đều có cùng nhiệt độ 74oC. Bình B chứa lượng nước có
khối lượng m3 ở 20oC. Lấy quả cân nhúng chìm vào nước trong bình B, khi cân bằng nhiệt,
nhiệt độ ở bình B là 24oC. Lấy quả cân nhúng chìm vào nước trong bình A, nhiệt độ bình A
khi cân bằng là 72oC. Hỏi:
a. Khi lấy quả cân nhúng trở lại vào bình B lần thứ hai thì nhiệt độ bình B khi cân bằng
nhiệt là bao nhiêu?
b. Còn nếu cho cả quả cân và nước trong bình A vào bình B thì nhiệt độ bình B khi cân
bằng nhiệt là bao nhiêu?
Cho rằng chỉ có nước trong bình và các quả cân trao đổi nhiệt với nhau .
Câu 3:(5điểm)
+

Cho mạch điện như hình vẽ:

-

U

A
Ro
A

R1

B

Rx
Cho U = 16V, Ro = 4, R1=12 , Rx là một giá trị tức thời của một biến trở đủ lớn. Ampe
kế A và dây nối có điện trở không đáng kể.Tính :
a /Tính Rx sao cho công suất tiêu thụ trên Rx bằng 9W?
b/ Tính hiệu suất của mạch điện. Biết rằng tiêu hao năng lượng trên R 1, Rx là có ích, trên Ro
là vô ích?
c/ Với giá trị nào của Rx thì công suất tiêu thụ trên Rx là cực đại.Tính công suất đó.

Câu 4: (3điểm) Một ấm điện có 2 điện trở R1 và R2 . Nếu chỉ dùng R1 để đun thì thời gian
đun sôi nước đựng trong ấm là 10phút. Nếu chỉ dùng R 2 để đun thì thời gian đun sôi nước
đựng trong ấm là 15phút Hỏi thời gian đun sôi ấm nước trên là bao nhiêu nếu:
a.Dùng R1 và R2 mắc nối tiếp với nhau.
b.Dùng R1 và R2 mắc song song với nhau.
Bỏ qua sự mất nhiệt trong thời gian đun và các điều kiện đun nước là như nhau, Cho
hiệu điện thế U là không đổi .
Câu 5: (4điểm)
Hai vật nhỏ A1B1và A2B2 giống nhau đặt song song và cách nhau 40cm. Đặt một thấu kính
hội tụ vào trong khoảng giữa hai vật sao cho trục chính vuông góc với các vật thì vật A 1B1
qua thấu kính cho ảnh ảo và vật A2B2 qua thấu kính cho ảnh thật có cùng độ cao với ảnh ảo.
a. Vẽ ảnh của hai vật qua thấu kính.
b. Tìm tiêu cự của thấu kính.
c. Chứng tỏ rằng khoảng cách giữa hai ảnh không đổi khi dịch chuyển vật.
---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Vật Lý
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: (4 điểm)
Lúc 7 giờ hai ô cùng khởi hành từ hai điểm A B cách nhau 96km đi ngược chiều
nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36km/h, của xe đi từ B là 28km/h.
a. Tìm khoảng cách của hai xe lúc 8 giờ ?
b. Xác định vị trí và thời điểm khi hai xe gặp nhau ?
Câu 2: (4điểm)
hai bình nhiệt lượng kế A B. nh A chứa lượng nước khối lượng m
1
một quả
cân bằng kim loại khối lượng m
2
đều có cùng nhiệt độ 74
o
C. Bình B chứa lượng nước
khối lượng m
3
20
o
C. Lấy quả cân nhúng chìm vào nước trong bình B, khi cân bằng nhiệt,
nhiệt độ bình B24
o
C. Lấy quả cân nhúng chìm vào nước trong bình A, nhiệt độ bình A
khi cân bằng là 72
o
C. Hỏi:
a. Khi lấy quả cân nhúng trở lại vào bình B lần thứ hai thì nhiệt độ bình B khi cân bằng
nhiệt là bao nhiêu?
b. Còn nếu cho c quả cânnước trong bình A vào bình B thì nhiệt độ bình B khi cân
bằng nhiệt là bao nhiêu?
Cho rằng chỉ có nước trong bình và các quả cân trao đổi nhiệt với nhau .
Câu 3:(5điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ:
Cho U = 16V, R
o
= 4, R
1
=12 , R
x
một g trị tức thời của mt biến trở đủ lớn. Ampe
kế A và dây nối có điện trở không đáng kể.Tính :
a /Tính R
x
sao cho công suất tiêu thụ trên R
x
bằng 9W?
b/ Tính hiệu suất của mạch điện. Biết rằng tiêu hao năng lượng trên R
1
, R
x
là có ích, trên Ro
là vô ích?
c/ Với giá trị nào của R
x
thì công suất tiêu thụ trên R
x
là cực đại.Tính công suất đó.
R
1
R
o
U
A
A
B
R
x
+
-
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Vật lý - Trang 2
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Vật lý - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Vật lý 9 10 259