Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Vật lý

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Vật Lý
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: (4 điểm) Lúc 8 giờ, hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau
96km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36 km/h, vận tốc của xe đi từ B là
28 km/h.
a/ Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
b/ Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km.
Câu 2: (4 điểm) Người ta thả một chai sữa em bé có nhiệt độ t 0 = 180C vào một phích đựng
nước ở nhiệt độ t = 400C. sau một thời gian lâu, nhiệt độ của nước trong phích là t 1 = 360C,
sau đó người ta lấy chai sữa ra và tiếp tục thả một chai sữa khác giống hệt chai sữa lúc đầu
vào phích. Hỏi chai sữa này sẽ được làm nóng tới nhiệt độ nào? Bỏ qua sự mất mát nhiệt do
môi trường.
Câu 3: (5 điểm)
R1
Cho mạch điện như hình vẽ
C R3
R1= 2Ω; R2= 3Ω; R3= 4Ω; Rxlà biến trở.
k
A
Hiệu điện thế UAB=18V ( bỏ qua điện trở của dây nối, và ampe
Rx
R2
kế)
D
5.1/ Khi k đóng:
a/ Rx= 4Ω tính RAB
b/ điều chỉnh Rx sao cho ampe kế chỉ 3A.. Tính
B
A
Rx khi đó .
5.2/ Khi k mở:
Rx= 5Ω, xác định UCD khi đó.
k

1
Câu 4: (4điểm) Cho mạch điện như hình vẽ
A1
U= 12V, bỏ qua điện trở của các ampe kế, khóa
R3
R2
D
B
k và dây nối.
C
Khi k1 mở, k2 đóng, ampe kế A 2 chỉ 0,2A.
A R
1
Khi k1 đóng, k2 mở, ampe kế A 1 chỉ 0,3A.
A2
k2
A
a/ k1,k2 đều đóng, ampe kế A chỉ 0,6A. Tính
R1; R2; R3 ;và số chỉ của ampe kế A1, A2
b/ k1,k2 đều đóng .Thay đổi giá trị của điện
trở nào thì số chỉ của cả ba ampe kế đồng thời
U
thay đổi,
Câu 5: (3 điểm) Một vật đặt trước thấu kính phân kỳ cho một ảnh A 1B1 cao 0,8cm. Thay
thấu kính phân kỳ bằng thấu kính hội tụ có cùng tiêu cự và cũng đặt ở vị trí của thấu kính
phân kỳ thì thu được một ảnh thật A2B2 cao 4cm. Khoảng cách giữa hai ảnh là 72cm. Tìm
tiêu cự của hai thấu kính trên và độ cao của vật. Chú ý : không được dùng công thức thấu
kính

---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Vật Lý
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: (4 điểm) Lúc 8 giờ, hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau
96km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36 km/h, vận tốc của xe đi từ B là
28 km/h.
a/ Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
b/ Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km.
Câu 2: (4 điểm) Người ta thả một chai sữa em bé có nhiệt độ t
0
= 18
0
C vào một phích đựng
nước nhiệt độ t = 40
0
C. sau một thời gian lâu, nhiệt độ của nước trong phích t
1
= 36
0
C,
sau đó người ta lấy chai sữa ra tiếp tục thả một chai sữa khác giống hệt chai sữa lúc đầu
vào phích. Hỏi chai sữa này sẽ được làm nóng tới nhiệt độo? Bỏ qua sự mất mát nhiệt do
môi trường.
Câu 3: (5 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ
R
1
= 2Ω; R
2
= 3Ω; R
3
= 4Ω; R
x
là biến trở.
Hiệu điện thế U
AB
=18V ( bỏ qua điện trở của dây nối, và ampe
kế)
5.1/ Khi k đóng:
a/ R
x
= 4Ω tính R
AB
b/ điều chỉnh R
x
sao cho ampe kế chỉ 3A.. Tính
R
x
khi đó .
5.2/ Khi k mở:
R
x
= 5Ω, xác định U
CD
khi đó.
Câu 4: (4điểm) Cho mạch điện như hình vẽ
U= 12V, bỏ qua điện trở của các ampe kế, khóa
k và dây nối.
Khi k
1
mở, k
2
đóng, ampe kế A
2
chỉ 0,2A.
Khi k
1
đóng, k
2
mở, ampe kế A
1
chỉ 0,3A.
a/ k
1
,k
2
đều đóng, ampe kế A chỉ 0,6A. Tính
R
1
; R
2
; R
3
;và số chỉ của ampe kế A
1
, A
2
b/ k
1
,k
2
đều đóng .Thay đổi giá trị của điện
trở nào thì số chỉ của cả ba ampe kế đồng thời
thay đổi,
Câu 5: (3 điểm) Một vật đặt trước thấu kính phân kỳ cho một ảnh A
1
B
1
cao 0,8cm. Thay
thấu kính phân kỳ bằng thấu kính hội tụ cùng tiêu cự cũng đặt vị trí của thấu kính
phân kỳ thì thu được một ảnh thật A
2
B
2
cao 4cm. Khoảng cách giữa hai ảnh 72cm. Tìm
tiêu cự của hai thấu kính trên độ cao của vật. Chú ý : không được dùng công thức thấu
kính
---Hết---
R
1
R
3
R
2
k
R
x
A
C
A
B
D
A
1
A
2
k
1
k
2
A
R
1
R
3
R
2
U
B
A
C
D
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Vật lý - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Vật lý 9 10 599