Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử môn toán vào lớp 6

Được đăng lên bởi giapminh9876
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề thi thử môn toán vào lớp 6
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN LÊN LỚP 6
Hà Nội, 11 tháng 7 năm 2014
Thời gian làm bài: 60 phút
Phần A: Trắc nghiệm, chỉ cần ghi đáp án
Câu 1: Tính
2 2 2 2
...
1 3 3 5 5 7 2013 2015
A
Câu 2: Tìm x biết
2 4 6 ... 2014
1
1 3 5 ... 2013 x
Câu 3: Tìm số
ab
biết
1 162ab ba
Câu 4: Bác An đi bán trứng gà và trứng vịt, biết tổng số trứng là 130 quả và
5
6
số trứng gà bằng
6
7
số trứng vịt.
Câu 5: Cho
ABC
, M là điểm thuộc cạnh BC sao cho BM=MC. N là điểm thuộc cạnh AC sao
cho NC=2NA. Biết diện tích
ABC
2
60cm
, tích diện tích tam giác ANM
Phần B: Tự luận, trình bày lời giải chi tiết cho bài toán
Câu 1: Tìm số
abc
biết:
Câu 2: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 6cm, điểm M thuộc AB sao cho AM=MB, điểm N
thuộc BC sao cho BN=NC. Tính diện tích tam giác DMN
Câu 3: Một đội công nhân gồm 50 người, làm 2000m đường trong 10 ngày. Hỏi 30 người làm
840m đường trong bao nhiêu ngày?
Đề thi thử môn toán vào lớp 6 - Trang 2
Đề thi thử môn toán vào lớp 6 - Người đăng: giapminh9876
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử môn toán vào lớp 6 9 10 545