Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPTQG

Được đăng lên bởi ngothuydung1980
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
LẦN 1 NĂM 2015 - 2016
Môn: Vật lý
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:.............................................Lớp.............................
Mã đề thi
Số báo danh:………………………………………………………………
134
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: Đặt điện áp u  100 cos( t  ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm
6

thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i  4 cos(t  ) (A). Công suất tiêu thụ
6

của đoạn mạch là
A. 200 W.
B. 100 3 W.
C. 100 W.
D. 400 W.
Câu 2: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi
dây với tốc độ truyền sóng v = 20 m/s. Hỏi tần số f phải có giá trị nào để một điểm M trên dây và
cách A một đoạn 1 m luôn luôn dao động cùng pha với A Cho biết tần số 20 Hz  f  50 Hz
A. 30 Hz hoặc 50 Hz B. 10 Hz hoặc 30 Hz C. 20 Hz hoặc 40 Hz D. 25 Hz hoặc 45 Hz
Câu 3: Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới có treo quả cầu
nhỏ bằng kim loại. Chiều dài của dây treo là l = 1 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Kéo vật nặng ra khỏi vị trí
cân bằng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hoà. Con lắc dao động trong từ trường
đều có vectơ B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. Cho B = 0,5 T. Suất điện động
cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là
A. 0,3915 V
B. 1,566 V
C. 0,0783 V
D. 2,349 V
Câu 4: Hình vẽ sau đây là đồ thị cho thấy sự biến thiên theo thời gian của lực đàn hồi tác dụng
lên vật m của con lắc đơn dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Chọn kết luận đúng nhất

A. Tần số dao động riêng của hệ khoảng 2,5 Hz
B. Trong chu kỳ thứ năm động năng của vật đạt cực đại tại thời điểm t=3s
C. Thế năng ban đầu của hệ là 3,5 (J)
D. Dao động có biên độ giảm dần đều sau mỗi chu kỳ
Câu 5: Con lắc đơn dao động bé với chu kì T 0 đặt trong điện trường đều theo phương thẳng đứng,

chiều hướng xuống. Khi truyền cho con lắc điện tích q 1 thì nó dao động với chu kì T 1=3T0. Khi
truyền cho con lắc điện tích q2 thì nó dao động với chu kì T2=3T0/4. Tỉ số q1/q2 là :
Trang 1/6 - Mã đề thi 134

A. -8/5
B. -8/7
C. -5/8
D. -7/8
Câu 6: Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì dao động điều hoà

của nó
A. giảm 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. tăng 4 lần.
Câu 7: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào
hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u =60cos(100t)(V). Dòng điện trong...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
LẦN 1 NĂM 2015 - 2016
Môn: Vật lý
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:.............................................Lớp.............................
Số báo danh:………………………………………………………………
Mã đề thi
134
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Đặt điện áp
u 100cos( t )
6
(V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm
thuần tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch
i 4cos( t )
6
(A). Công suất tiêu thụ
của đoạn mạch là
A. 200 W. B.
100 3
W. C. 100 W. D. 400 W.
Câu 2: Một dây đàn hồi rất dài đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi
dây với tốc độ truyền sóng v = 20 m/s. Hỏi tần số f phải có giá trị nào để một điểm M trên dây và
cách A một đoạn 1 m luôn luôn dao động cùng pha với A Cho biết tần số 20 Hz f 50 Hz
A. 30 Hz hoặc 50 Hz B. 10 Hz hoặc 30 Hz C. 20 Hz hoặc 40 Hz D. 25 Hz hoặc 45 Hz
Câu 3: Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới có treo quả cầu
nhỏ bằng kim loại. Chiều dài của dây treo là l = 1 m. Lấy g = 9,8 m/s
2
. Kéo vật nặng ra khỏi vị trí
cân bằng một góc 0,1 rad rồi thả nh để vật dao động điều hoà. Con lắc dao động trong từ trường
đều vectơ B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. Cho B = 0,5 T. Suất điện động
cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là
A. 0,3915 V B. 1,566 V C. 0,0783 V D. 2,349 V
Câu 4: Hình vẽ sau đây đồ thị cho thấy sự biến thiên theo thi gian của lực đàn hồi tác dụng
lên vật m của con lắc đơn dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Chọn kết luận đúng nhất
A. Tần số dao động riêng của hệ khoảng 2,5 Hz
B. Trong chu kỳ thứ năm động năng của vật đạt cực đại tại thời điểm t=3s
C. Thế năng ban đầu của hệ là 3,5 (J)
D. Dao động có biên độ giảm dần đều sau mỗi chu kỳ
Câu 5: Con lắc đơn dao động bé với chu kì T
0
đặt trong điện trường đều theo phương thẳng đứng,
chiều hướng xung. Khi truyền cho con lắc điện tích q
1
thì nó dao động với chu T
1
=3T
0
. Khi
truyền cho con lắc điện tích q
2
thì nó dao động với chu kì T
2
=3T
0
/4. Tỉ số q
1
/q
2
là :
Trang 1/6 - Mã đề thi 134
Đề thi thử THPTQG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử THPTQG - Người đăng: ngothuydung1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử THPTQG 9 10 863