Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tốt nghiệp THPT - Hệ GDTX

Được đăng lên bởi thai1988tn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM GDTX ĐẠI TỪ

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013
Môn : Vật lí
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 233

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh : .............................
Câu 1: Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ?
A. Mạch biến điệu.
B. Mạch khuếch đại.
C. Mạch phát sóng điện từ.
D. Mạch tách sóng.
Câu 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn:
A. Cùng màu sắc.
B. Cùng cường độ sáng.
C. Kết hợp.
D. Đơn sắc.
Câu 3: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5µm đến khe Yâng S1, S2 với
S1 S 2 = a = 0,5mm . Mặt phẳng chứa S1 S 2 cách màn E một khoảng D = 1 m. Khoảng vân là:
A. 1 mm.
B. 0,1 mm.
C. 2 mm.
D. 0,5 mm.
Câu 4: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N / m dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật nặng
cách VTCB 4cm nó có động năng là:
A. 0,009J
B. 0,025J
C. 0,0016J
D. 0,041J
Câu 5: Hệ số công suất của một mạch điện R - L - C mắc nối tiếp bằng :
ZC
ZL
R
A. Z
B. Z
C. RZ
D. Z
0, 4
1
(H ) , C =
( F ) . Điện áp hai đầu
π
2000π
đoạn mạch có biểu thức u = 60 2 cos100π t (V ) . Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm thuần là :

Câu 6: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Biết R = 20Ω , L =
A. U L = 40 2 ( V )

B. U L = 80 2 ( V )

C. U L = 60 2 ( V )

D. Kết quả khác.

Câu 7: Cho đoạn mạch có điện trở ( R ) mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần ( L ) . Cường độ dòng điện
trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch :
A. u chậm pha hơn i
B. Không xác định
C. Cùng pha với nhau D. u nhanh pha hơn i
131
Câu 8: Chất pháng xạ 53 I có chu kỳ bán rã là 8 ngày đêm. Ban đầu có 1 g chất này thì sau một ngày đêm
còn lại:
A. 0,87 g
B. 0,78 g
C. 0,92 g
D. 0,69 g
Câu 9: Một con lắc lò xo dao động điều hoà gồm vật nặng m và lò xo có độ cứng k. Khi tăng gấp đôi độ
cứng lò xo và giảm phân nửa khối lượng của vật thì chu kì của con lắc lò xo:
A. Tăng 4 lần
B. Giảm 2 lần
C. Tăng 2 lần
D. Giảm 4 lần
0, 4
1
(H ) , C =
( F ) . Điện áp hai
Câu 10: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Biết R = 20Ω , L =
π
2000π
đầu đoạn mạch có biểu thức u = 60 2 cos100π t (V ) . Tổng trở của đoạn mạch trên là:
A. 40Ω .
B. 20 2Ω .
C. 40 2Ω .
D. 20Ω .

Câu 11: Cho đoạn mạch R-L-C mắc nối tiếp. Biết Z L < ZC . Cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện
thế giữa hai đầu đoạn mạch :
A. u nhanh pha hơn i. B. Không xác định.
C. Cùng pha với nhau. ...
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM GDTX ĐẠI TỪ
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013
Môn : Vật lí
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 233
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh : .............................
Câu 1: Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ?
A. Mạch biến điệu. B. Mạch khuếch đại.
C. Mạch phát sóng điện từ. D. Mạch tách sóng.
Câu 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn:
A. Cùng màu sắc. B. Cùng cường độ sáng.
C. Kết hợp. D. Đơn sắc.
Câu 3: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng
m
µλ
5,0
=
đến khe Yâng S
1
, S
2
với
mmaSS 5,0
21
==
. Mặt phẳng chứa
21
SS
cách màn E một khoảng D = 1 m. Khoảng vân là:
A. 1 mm. B. 0,1 mm. C. 2 mm. D. 0,5 mm.
Câu 4: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng
20 /k N m
=
dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật nặng
cách VTCB 4cm nó có động năng là:
A. 0,009J B. 0,025J C. 0,0016J D. 0,041J
Câu 5: Hệ số công suất của một mạch điện R - L - C mắc nối tiếp bằng :
A.
C
Z
Z
B.
L
Z
Z
C.
RZ
D.
R
Z
Câu 6: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Biết
20R
=
,
0,4
( )L H
π
=
,
1
( )
2000
C F
π
=
. Điện áp hai đầu
đoạn mạch có biểu thức
60 2 cos100 ( )u t V
π
=
. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm thuần là :
A.
( V ) B.
80 2
L
U
=
( V ) C.
( V ) D. Kết quả khác.
Câu 7: Cho đoạn mạch có điện trở ( R ) mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần ( L ) . Cường độ dòng điện
trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch :
A. u chậm pha hơn i B. Không xác định C. Cùng pha với nhau D. u nhanh pha hơn i
Câu 8: Chất pháng xạ
131
53
I
có chu kỳ bán rã là 8 ngày đêm. Ban đầu có 1 g chất này thì sau một ngày đêm
còn lại:
A. 0,87 g B. 0,78 g C. 0,92 g D. 0,69 g
Câu 9: Một con lắc lò xo dao động điều hoà gồm vật nặng m lò xo có độ cứng k. Khi tăng gấp đôi độ
cứng lò xo và giảm phân nửa khối lượng của vật thì chu kì của con lắc lò xo:
A. Tăng 4 lần B. Giảm 2 lần C. Tăng 2 lần D. Giảm 4 lần
Câu 10: Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Biết
20R
=
,
0,4
( )L H
π
=
,
1
( )
2000
C F
π
=
. Điện áp hai
đầu đoạn mạch có biểu thức
60 2 cos100 ( )u t V
π
=
. Tổng trở của đoạn mạch trên là:
A.
40
. B.
20 2
. C.
40 2
. D.
20
.
Câu 11: Cho đoạn mạch R-L-C mắc nối tiếp. Biết Z
L
< Z
C
. Cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện
thế giữa hai đầu đoạn mạch :
A. u nhanh pha hơn i. B. Không xác định. C. Cùng pha với nhau. D. u chậm pha hơn i.
Câu 12: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng
m
µλ
5,0
=
đến khe Yâng S
1
, S
2
với
mmaSS 5,0
21
==
. Mặt phẳng chứa
21
SS
cách màn E một khoảng D = 1 m. Chiều rộng của vùng giao
thoa quan sát được trên màn là L = 13 mm. Tìm số vân sáng và số vân tối trên màn quan sát.
Trang 1/4 - Mã đề thi 233
Đề thi thử tốt nghiệp THPT - Hệ GDTX - Trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT - Hệ GDTX - Người đăng: thai1988tn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi thử tốt nghiệp THPT - Hệ GDTX 9 10 109