Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ; KHỐI A

Được đăng lên bởi tien1961995
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KĐCL

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn: VẬT LÍ; KHỐI A

ĐỀ THAM KHẢO

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Trong quang phổ vạch H2 hai bước sóng đầu tiên của dãy Laiman là 0,1216 µm và
0,1026 µ m . Bước sóng dài nhất của dãy Banme có giá trị nào
A. 0,7240 µ m
B. 0,6860 µ m
C. 0,6566 µ m
D. 0,7246 µ m
Câu 2: Thực hiện giao thoa với khe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,5mm, khoảng
cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Hai khe được rọi đồng thời bằng các bức xạ đơn
sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,48µm và λ2 = 0,64µm . Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa
vân sáng trung tâm và vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm.
A. 5,12mm
B. 2,36mm
C. 2,56mm D. 1,92mm
Câu 3: Mạch R, L , C mắc nối tiếp , đặt vào hai đầu đoạn mạch u = U 0 cos(ωt ) , điều kiện có
cộng hưởng
A. LC ω 2 = R2
B. R = L/C
C. ω = 1/LC
D. LC ω 2 = 1
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh VTCB O với biên độ A và chu kì
T. Trong khoảng thời gian T/3 quãng đường lớn nhất mà chất điểm có thể đi được là
A. A . 3
B. 1,5A
C. A
D. A. 2
Câu 5: Cho mạch xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi được. Gọi
f 0 ; f1 ; f 2 lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho U R max ;U L max ;U C max . Ta có
f1

f0

f1

A. f = f
B. f 0 = f1 + f 2
C. f 0 = f
D. một biểu thức quan hệ khác
0
2
2
Câu 6: Trong dao động điều hoà, gia tốc luôn luôn
A. ngược pha với li độ
B. vuông pha với li độ
π
/
4
C. lệch pha
với li độ
D. cùng pha với li độ
Câu 7: Một sóng ngang lan truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình sóng
u = 0,05 cos(100πt − 2,5πx ) (m,s). Tốc độ truyền sóng trên dây
A. 40m/s
B. 80m/s
C. 50m/s
D. 100m/s
Câu 8: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau
đây
A. Hiện tượng từ hóa
B. Hiện tượng công hưởng điện
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ
D. Hiện tượng tự cảm
Câu 9: Với máy biến áp, nếu bỏ qua điện trở của các dây quấn thì ta luôn có:
U1

N1

I1

U2

U2

N1

I2

N2

A. U = N
B. I = U
C. U = N
D. I = N
2
2
2
1
1
2
1
1
Câu 10: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. Treo vào đầu dưới lò xo
một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10cm. Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới
khi lò xo có chiều dài 42cm, rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s hướng lên trên (vật dao động
điều hoà).Chọn gốc thời gian khi vật được truyền vận tốc,chiều dương hướng lên. Lấy
g =10m / s...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KĐCL
ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn: VẬT LÍ; KHỐI A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Trong quang phổ vạch H
2
hai bước sóng đầu tiên của dãy Laiman là 0,1216 µm và
0,1026
m
µ
. Bước sóng dài nhất của dãy Banme có giá trị nào
A. 0,7240
m
µ
B. 0,6860
m
µ
C. 0,6566
m
µ
D. 0,7246
m
µ
Câu 2: Thực hiện giao thoa với khe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,5mm, khoảng
cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Hai khe được rọi đồng thời bằng các bức xạ đơn
sắc có bước sóng lần lượt là
m
µλ
48,0
1
=
m
µλ
64,0
2
=
. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa
vân sáng trung tâm và vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm.
A. 5,12mm B. 2,36mm C. 2,56mmD. 1,92mm
Câu 3: Mạch R, L , C mắc nối tiếp , đặt vào hai đầu đoạn mạch
( )
tUu
ω
cos
0
=
, điều kiện có
cộng hưởng
A. LC
ω
2
= R
2
B. R = L/C C.
ω
= 1/LC D. LC
ω
2
= 1
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh VTCB O với biên độ A và chu kì
T. Trong khoảng thời gian T/3 quãng đường lớn nhất mà chất điểm có thể đi được là
A. A
3.
B. 1,5A C. A D. A.
2
Câu 5: Cho mạch xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi được. Gọi
210
;; fff
lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho
maxmaxmax
;;
CLR
UUU
. Ta có
A.
B.
210
fff
+=
C.
2
1
0
f
f
f
=
D. một biểu thức quan hệ khác
Câu 6: Trong dao động điều hoà, gia tốc luôn luôn
A. ngược pha với li độ B. vuông pha với li độ
C. lệch pha
4/
π
với li độ D. cùng pha với li độ
Câu 7: Một sóng ngang lan truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình sóng
( )
xtu
ππ
5,2100cos05,0
=
(m,s). Tốc độ truyền sóng trên dây
A. 40m/s B. 80m/s C. 50m/s D. 100m/s
Câu 8: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau
đây
A. Hiện tượng từ hóa B. Hiện tượng công hưởng điện
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ D. Hiện tượng tự cảm
Câu 9: Với máy biến áp, nếu bỏ qua điện trở của các dây quấn thì ta luôn có:
A.
2
1
U
U
=
2
1
N
N
B.
2
1
I
I
=
1
2
U
U
C.
1
2
U
U
=
2
1
N
N
D.
1
2
I
I
=
1
2
N
N
Câu 10: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. Treo vào đầu dưới lò xo
một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10cm. Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới
khi lò xo có chiều dài 42cm, rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s hướng lên trên (vật dao động
điều hoà).Chọn gốc thời gian khi vật được truyền vận tốc,chiều dương hướng lên. Lấy
2
/10 smg
=
. Phương trình dao động của vật là:
A. x =
t10cos22
(cm) B. x =
t10cos2
(cm)
C. x =
)
4
3
10cos(22
π
t
(cm) D. x =
)
4
10cos(2
π
+
t
(cm)
Câu 11: Tìm phát biểu sai về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô.
A. Trong dãy Balmer có bốn vạch H
α
, H
β
, H
γ
, H
δ
thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
B. Các vạch trong dãy Paschen được hình thành khi electron chuyển về quỹ đạo M.
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ; KHỐI A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ; KHỐI A - Người đăng: tien1961995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ; KHỐI A 9 10 485