Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin học

Được đăng lên bởi Nguyễn Vũ Tuấn Thành
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vàng, đen, trắng…dù da khắc màu
Ta là nụ là hoa của đất.
Gió đẫm hương,nắng tô thắm sắc.
Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!
Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!

Trái đất này là của chúng
mình.
Quả bóng xanh bay giữa
trời xanh.
Bồ câu ơi, tiếng chim gù
thương mến.
Hải âu ơi, cánh chim vờn
sóng biển.
Cùng bay nào, cho trái
đất quay!
Cùng bay nào, cho trái
đất quay!

...
Tri đt ny l ca chng
mnh.
Qu bng xanh bay gia
tri xanh.
B câu ơi, ti#ng chim g$
thương m#n.
Hi âu ơi, cnh chim vn
sng bi)n.
C$ng bay no, cho tri
đt quay!
C$ng bay no, cho tri
đt quay!
Vng, đen, tr0ng…d$ da kh0c mu
Ta l n4 l hoa ca đt.
Gi đ6m hương,n0ng tô th0m s0c.
Mu hoa no c9ng qu:, c9ng thơm!
Mu hoa no c9ng qu:, c9ng thơm!
Đề thi tin học - Người đăng: Nguyễn Vũ Tuấn Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi tin học 9 10 765