Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tin học lớp 6 HK1

Được đăng lên bởi tranvydn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS: . . . . . . . . . . . . . . . .
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐỀ THI HỌC KỲ I (2012-2013)
Môn: TIN HỌC- Lớp 6
Thời gian : 20 phút

Mã số :

Lớp: . . . Số BD: . . . . . . . . . . . . .

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Mã số :

 Đề số 1:
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Tiếng đàn thuộc dạng thông tin chơ bản nào sau đây:
A. Dạng hình ảnh.
C. Dạng âm thanh.
B. Dạng văn bản.
D. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 2: Trong các hoạt động của thông tin, hoạt động nào là quan trọng nhất?
A. Tiếp nhận
C. Lưu trữ
B. Xử lí
D. Truyền thông tin.
Câu 3: Trong các thiết bị nào sau đây, thiết bị nào được coi là bộ não của máy tính?
A. Bộ nhớ trong của máy tính (RAM)
C. Chuột.
B. Bộ xử lí trung tâm (CPU)
D. Màn hình.
Câu 4: Máy tính thực hiện được các công việc là do:
A. Con người chỉ dẫn máy tính làm việc
C. Có vi mạch điện tử.
thông qua lệnh.
D. Tất cả các ý trên đều sai.
B. Bộ nhớ máy tính lớn.
Câu 5: Trình tự của quá trình ba bước là :
A. Nhập  Xuất  Xử lí
C. Xử lí  Xuất  Nhập
B. Xuất  Nhập  Xử lí
D. Nhập  Xử lí  Xuất
Câu 6: Trong các thiết bị nào sau đây, thiết bị nào được coi là bộ não của máy tính?
A. Bộ nhớ trong của máy tính (RAM)
C. Chuột.
B. Bộ xử lí trung tâm (CPU)
D. Màn hình.
Câu 7: Trong máy tính, thông tin được biểu diễn dưới dạng các dãy bít gồm các kí hiệu:
A. (0,2)
C. (0,1)
B. (1,2)
D. (0,3)
Câu 8: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm ba khối chức năng chủ yếu, đó là:
A. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị ra.
B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào.
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị ra/vào.
D. Bộ xử lí trung tâm, RAM, các thiết bị ra/vào.
Câu 9: Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên các thiết bị nào dưới đây sẽ bị xóa?
A. Bộ nhớ trong (ROM).
C. Bộ nhớ flash (USB).
B. Bộ nhớ trong (RAM).
D. Bộ nhớ cứng.
Câu 10:
Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm hệ thống ?
A. Windows XP
C. Mario.
B. Media player
D. Microsoft Word.
Câu 11:
Màn hình làm việc của Windows được gọi là:
A. Desktop
C. Màn hình nền
B. Mặt bàn làm việc
D. Cả (A) và (C)
Trang 1

HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO Ô NÀY

Câu 12:
Trong các đơn vị dưới đây, đơn vị nào lưu trữ được nhiều thông tin nhất?
A. 1byte
C. 1GB
B. 1MB
D. 1KB
Câu 13:
Những khả năng ưu việt của máy tính là :
A. Tính toán nhanh.
C. Làm việc không mệt mỏi.
B. Khả năng lưu trữ lớn.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 14:
Tên tệp tin gồm:
A. Phần ngọn và phần đuôi.
B. Phần tên và phần mở rộng được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy (,)
C. Phần tên và phần mở rộng được ngăn cách nhau...
Trường THCS: . . . . . . . . . . . . . . . .
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . Số BD: . . . . . . . . . . . . .
ĐỀ THI HỌC KỲ I (2012-2013)
Môn: TIN HỌC- Lớp 6
Thời gian : 20 phút
Mã số :
Điểm Nhận xét của giáo viên Mã số :
Đề số 1:
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Tiếng đàn thuộc dạng thông tin chơ bản nào sau đây:
A. Dạng hình ảnh.
B. Dạng văn bản.
C. Dạng âm thanh.
D. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 2: Trong các hoạt động của thông tin, hoạt động nào là quan trọng nhất?
A. Tiếp nhận
B. Xử lí
C. Lưu trữ
D. Truyền thông tin.
Câu 3: Trong các thiết bị nào sau đây, thiết bị nào được coi là bộ não của máy tính?
A. Bộ nhớ trong của máy tính (RAM)
B. Bộ xử lí trung tâm (CPU)
C. Chuột.
D. Màn hình.
Câu 4: Máy tính thực hiện được các công việc là do:
A. Con người chỉ dẫn máy tính làm việc
thông qua lệnh.
B. Bộ nhớ máy tính lớn.
C. Có vi mạch điện tử.
D. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 5: Trình tự của quá trình ba bước là :
A. Nhập Xuất Xử lí
B. Xuất Nhập Xử lí
C. Xử lí Xuất Nhập
D. Nhập Xử lí Xuất
Câu 6: Trong các thiết bị nào sau đây, thiết bị nào được coi là bộ não của máy tính?
A. Bộ nhớ trong của máy tính (RAM)
B. Bộ xử lí trung tâm (CPU)
C. Chuột.
D. Màn hình.
Câu 7: Trong máy tính, thông tin được biểu diễn dưới dạng các dãy bít gồm các kí hiệu:
A. (0,2)
B. (1,2)
C. (0,1)
D. (0,3)
Câu 8: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm ba khối chức năng chủ yếu, đó là:
A. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị ra.
B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào.
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị ra/vào.
D. Bộ xử lí trung tâm, RAM, các thiết bị ra/vào.
Câu 9: Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên các thiết bị nào dưới đây sẽ bị xóa?
A. Bộ nhớ trong (ROM).
B. Bộ nhớ trong (RAM).
C. Bộ nhớ flash (USB).
D. Bộ nhớ cứng.
Câu 10: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm hệ thống ?
A. Windows XP
B. Media player
C. Mario.
D. Microsoft Word.
Câu 11: Màn hình làm việc của Windows được gọi là:
A. Desktop
B. Mặt bàn làm việc
C. Màn hình nền
D. Cả (A) và (C)
Trang 1
Đề thi Tin học lớp 6 HK1 - Trang 2
Đề thi Tin học lớp 6 HK1 - Người đăng: tranvydn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi Tin học lớp 6 HK1 9 10 237