Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO
ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2
(2008 - 2011)
-//--//NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi: ĐCN - LT 01
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày ý nghĩa và các biện pháp nâng cao hệ số công suất Cos trong
mạng điện hạ áp?
Câu 2: (4 điểm)
Cho sơ đồ mạch điện máy tiện T616 (hình 2.1). Động cơ truyền động
chính có thông số: Pđm = 4,5kW; cos = 0,85;  = 85%; 380/220 V.
a. Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện.
b. Tại sao trong các sơ đồ mạch điện khống chế động cơ không đồng bộ 3
pha lại phải quan tâm bảo vệ điện áp thấp cho động cơ?
c. Phân tích hoạt động của bảo vệ điện áp thấp trong sơ đồ.
d. Nếu rơ le nhiệt trên mạch động lực của động cơ truyền động chính chỉnh
định ở trị số 10A thì động cơ được phép quá tải bao nhiêu phần trăm?
Biết điện áp lưới 380/220V.
Câu 3: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn - Thời gian: 45 phút)

1/2

3 380
1cd

1cc

1k

2cc

2k

3k

2cd

1®

2®

3®

M©m cÆp

DÇu

N­íc

kc
ru

II 0 I
1

3

kc
II 0 I

2k
5

7

1k

4

2k
11

9

ru

3k

13

ba
k

®

Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý mạch điện máy tiện T616

2/2

3k

1k

2

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi : ĐCN - LT 02
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động, điều kiện mở và khoá Thysistor?
Câu 2: (4 điểm)
Tính chọn dây dẫn cấp nguồn cho một nhóm động cơ điện 1 pha 220V có
tổng công suất định mức Pđm = 8 kW; điện áp định mức Uđm = 220V; Cos =
0,85; hiệu suất  = 0,9; hệ số hiệu chỉnh Khc = 0,7 (hai dây đặt trong một ống).
Động cơ đặt cách tủ điện chính một khoảng L = 20m. Dây dẫn được chọn trong
bảng tra thông số dây.
Bảng tra thông số dây dẫn, dây cáp:
Điện trở dây
Đường
Cường độ
dẫn tối đa ở
Tiết diện Số sợi/đường Đường kính
kính cách
dòng điện tối
nhiệt độ
danh định
kính sợi
dây dẫn
điện
đa (ruột đồng)
2
20 oC
[mm ]
[mm]
[mm]
[mm]
[A]
[/Km]
8
7/1,20
3,60
6,0
2,31
48
10
7/1,35
4,05
6,7
1,83
55
14
7/1,60
4,80
7,6
1,33
70
16
7/1.70
5,10
8,1
1,15
76
Câu 3: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn - Thời gian: 45 phút)

1/1

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi: ĐCN - LT 03
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động, sơ đồ kết nối và phạm vi ứng
dụng của cảm biến tiệm cận loại điện cảm?
Câu 2: (4 điểm)
Sơ đồ mạch điện máy khoan đứng 2A – 125: (...
Đ THI TT NGHIP CAO
ĐNG NGH KHOÁ 2
(2008 - 2011)
-//--//-
NGH: ĐIN CÔNG NGHIP
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) 9 10 799