Ktl-icon-tai-lieu

đề thi trắc nghiệm hệ thống viễn thông

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH SÁCH ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

1. Công nghệ GSM
2. Cấu trúc trạm BTS
3. Công nghệ 3G
4. Công nghệ 4G
5. Công nghệ CDMA
6. Kỹ thuật OFDM
7. Kỹ thuật MIMO
8. Công nghệ WiMAX
9. Công nghệ VoIP
10.Mạng FTTH
11.Hệ thống thông tin quang
12.Hệ thống ghép kênh quang DWDM
13.Hệ thống thông tin vệ tinh
14.Hệ thống truyền hình cáp
15.Hệ thống truyền hình vệ tinh
16.Công nghệ IPTV

...
DANH SÁCH ĐỀ TÀI TIU LUN
CHUYÊN ĐỀ H THNG VIN THÔNG
1. Công ngh GSM
2. Cu trúc trm BTS
3. Công ngh 3G
4. Công ngh 4G
5. Công ngh CDMA
6. K thut OFDM
7. K thut MIMO
8. Công ngh WiMAX
9. Công ngh VoIP
10. Mng FTTH
11. H thng thông tin quang
12. H thng ghép kênh quang DWDM
13. H thng thông tin v tinh
14. H thng truyn hình cáp
15. H thng truyn hình v tinh
16. Công ngh IPTV
đề thi trắc nghiệm hệ thống viễn thông - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi trắc nghiệm hệ thống viễn thông 9 10 334