Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển dụng IQ bằng tiếng anh

Được đăng lên bởi trangxjtjn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề thi tuyển dụng IQ bằng tiếng anh
Tổng hợp những câu hỏi liên quan đến việc tuyển dụng thông qua đề thi IQ bằng
tiếng Anh Đề thi tuyển dụng IQ bằng tiếng anh
Câu số 1: The word, “mineral,” can be spelled using only the letters found in the
word below: a. minefield b. neptunium c. parliament d. militarise e. natatorial
Dịch: Từ “mineral” có thể được đánh vần bằng cách chỉ sử dụng các ký tự có
trong từ nào dưới đây. Hướng dẫn trả lời: Câu này thì giống hệt trong bài test IQ rồi, khi
vào thi họ sẽ chỉ đổi từ khác đi 1 xíu nhưng cách làm thì tương tự. Ở bài này ta không cần
dịch nghĩa của các đáp án mà chỉ cần dùng phương pháp loại trừ từng từ để tìm ra đáp án
đúng. Ta thấy từ mineral gồm các ký tự sau: m – i – n – e - r – a – l. Thử với câu trả lời a
thấy thiếu chữ r -> loại. Với b cũng thiếu chữ r -> loại. Với c thử thấy đúng -> ok. Nếu
cẩn thận các bạn có thể thử tiếp với d và e cho chắc nhé.
Nhận xét: Trong bài thi test IQ có rất nhiều câu không liên quan đến nghiệp vụ
ngân hàng như thế này. Ở đây cũng không yêu cầu tiếng Anh giỏi. Bạn chỉ cần đọc được
từ “can be spelled” nghĩa là “được đánh vần” là có thể hiểu ý câu hỏi rồi. Vì vậy chỉ cần
bình tĩnh, làm câu nào chắc câu đó, mỗi câu làm trong khoảng từ 30 giây thôi vì còn phải
dành thời gian vào những câu khó hơn.
Câu số 2: This sequence of four words, “triangle, glove, clock, bicycle,”
corresponds to this sequence of numbers “3, ?, 12, 2.” Choose the correct answer in the
following: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 e. 7 f. 8 g. 9 h. 15 i. 18
Dịch: Trong chuỗi bốn từ sau: “triangle, glove, clock, bicycle” có liên quan tới
chuỗi các số “3, ?, 12, 2.” Hãy chọn số đúng để điền vào chỗ trống. Hướng dẫn trả lời: Ở
câu hỏi này ta có thể hiểu ngay các từ sẽ tương ứng với các số như sau: triangle là hình
tam giác ứng với số 3 (3 cạnh), clock là đồng hồ ứng với 12 (12 giờ), bicycle là xe đạp
ứng với 2 (2 bánh). Vậy mấu chốt là ta phải biết nghĩa của từ glove thì mới trả lời được.
Chứ đừng cộng trừ nhân chia dãy số đó vì chúng không theo trật tự nào đâu. Ở đây sau
khi nhắn tin hỏi thằng bạn tra hộ từ glove nghĩa là găng tay thì tui đã tìm ra được câu trả
lời đúng. Hê hê
Nhận xét: Đi thi kiểu này thường họ không quản lý chặt lắm vấn đề điện thoại, ta
nên bảo trước với 1 người bạn để họ dịch giúp khi gặp 1 từ ta không biết ^^

Câu số 3: 27 minutes before 7 o’clock is 33 minutes past 5 o’clock. a. True b.
False Dịch: 27 phút trước 7 giờ là 33 phút sau 5 giờ. Hay cũng tương đương: 7 giờ kém
27 là 5 giờ 33. Hướng dẫn trả lời: Câu...
Đề thi tuyển dụng IQ bằng tiếng anh
Tổng hợp những câu hỏi liên quan đến việc tuyển dụng thông qua đề thi IQ bằng
tiếng Anh Đề thi tuyển dụng IQ bằng tiếng anh
Câu số 1: The word, “mineral,” can be spelled using only the letters found in the
word below: a. minefield b. neptunium c. parliament d. militarise e. natatorial
Dịch: Từ “mineral” thể được đánh vần bằng cách chỉ sử dụng các tự
trong từ nào dưới đây. Hướng dẫn trả lời: Câu này thì giống hệt trong bài test IQ rồi, khi
vào thi họ sẽ chỉ đổi từ khác đi 1 xíu nhưng cách làm thì tương tự. Ở bài này ta không cần
dịch nghĩa của các đáp án chỉ cần dùng phương pháp loại trừ từng từ để tìm ra đáp án
đúng. Ta thấy từ mineral gồm các ký tự sau: m – i – ne - r – a l. Thử với câu trả lời a
thấy thiếu chữ r -> loại. Với b cũng thiếu chữ r -> loại. Với c thử thấy đúng -> ok. Nếu
cẩn thận các bạn có thể thử tiếp với d và e cho chắc nhé.
Nhận xét: Trong bài thi test IQ rất nhiều câu không liên quan đến nghiệp vụ
ngân hàng như thế này. đây cũng không yêu cầu tiếng Anh giỏi. Bạn chỉ cần đọc được
từ “can be spelled” nghĩa “được đánh vần” thể hiểu ý câu hỏi rồi. vậy chỉ cần
bình tĩnh, làm câu nào chắc câu đó, mỗi câu làm trong khoảng từ 30 giây thôicòn phải
dành thời gian vào những câu khó hơn.
Câu số 2: This sequence of four words, “triangle, glove, clock, bicycle,”
corresponds to this sequence of numbers “3, ?, 12, 2.” Choose the correct answer in the
following: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 e. 7 f. 8 g. 9 h. 15 i. 18
Dịch: Trong chuỗi bốn từ sau: “triangle, glove, clock, bicycle” liên quan tới
chuỗi các số “3, ?, 12, 2.” Hãy chọn số đúng để điền vào chỗ trống. Hướng dẫn trả lời:
câu hỏi này ta thể hiểu ngay các từ sẽ tương ứng với các số như sau: triangle hình
tam giác ứng với số 3 (3 cạnh), clock đồng hồ ng với 12 (12 giờ), bicycle xe đạp
ứng với 2 (2 bánh). Vậy mấu chốt ta phải biết nghĩa của từ glove thì mới trả lời được.
Chứ đừng cộng trừ nhân chia dãy số đó chúng không theo trật tự nào đâu. đây sau
khi nhắn tin hỏi thằng bạn tra hộ từ glove nghĩa găng tay thì tui đã tìm ra được câu trả
lời đúng. Hê hê
Nhận xét: Đi thi kiểu này thường họ không quản lý chặt lắm vấn đề điện thoại, ta
nên bảo trước với 1 người bạn để họ dịch giúp khi gặp 1 từ ta không biết ^^
Đề thi tuyển dụng IQ bằng tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tuyển dụng IQ bằng tiếng anh - Người đăng: trangxjtjn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi tuyển dụng IQ bằng tiếng anh 9 10 697