Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2012- 2013 môn Toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
THANH HOÁ

KỲ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 01 trang)

Môn thi : TOÁN
(Môn chung cho tất cảc thí sinh)
Thời gian làm bà :120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 17 tháng 6 năm 2012
Câu 1(2.0 điểm ) : Cho biểu thức
, (Với a > 0 , a ạ 1)



P  


1. Chứng minh rằng :

2. Tìm giá trị của a để P = a


a 1
a 1
1

 4 a

a 1
a 21
 2a a
P
a 1

Câu 2(2,0 điểm ) : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho Parabol (P) : y = x 2 và đờng
thẳng (d) : y = 2x + 3
1. Chứng minh rằng (d) và (P) có hai điểm chung phân biệt
2. Gọi A và B là các điểm chung của (d) và (P) . Tính diện tích tam giác OAB ( O
là gốc toạ độ)
Câu 3 (2.0 điểm) : Cho phơng trình : x2 + 2mx + m2 – 2m + 4 = 0
1. Giải phương trình khi m = 4
2. Tìm m để phơng trình có hai nghiệm phân biệt
Câu 4(3.0 điểm) : Cho đờng tròn (O) có đờng kính AB cố định, M là một điểm
thuộc (O) ( M khác A và B ) . Các tiếp tuyến của (O) tại A và M cắt nhau ở C. Đ ờng tròn (I) đi qua M và tiếp xúc với đờng thẳng AC tại C. CD là đờng kính của
(I). Chứng minh rằng
1. Ba điểm O, M, D thẳng hàng
2. Tam giác COD là tam giác cân
3. Đờng thẳng đi qua D và vuông góc với BC luôn đi qua một điểm cố định khi M
di động trên đờng tròn (O)
Câu 5 (1.0 điểm) : Cho a,b,c là a 2  b 2  c 2  3
các số dơng không âm thoả mãn :
Chứng minh rằng :

a
b
c
1
 2
 2

a  2b  3 b  2c  3 c  2a  3 2
2

------------------------

Hết ------------------------

ST: Phạm Văn Vượng – NBS-HH – Thanh Hóa

...
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN LAM SƠN
THANH HOÁ NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : TOÁN
(Đề gồm có 01 trang) (Môn chung cho tất cảc thí sinh)
Thời gian làm bà :120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 17 tháng 6 năm 2012
Câu 1(2.0 điểm ) : Cho biểu thức
, (Với a > 0 , a ạ 1)
1. Chứng minh rằng :
2. Tìm giá trị của a để P = a
Câu 2(2,0 điểm ) : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho Parabol (P) : y = x
2
đờng
thẳng (d) : y = 2x + 3
1. Chứng minh rằng (d) và (P) có hai điểm chung phân biệt
2. Gọi A và B các điểm chung của (d) và (P) . Tính diện tích tam giác OAB ( O
là gốc toạ độ)
Câu 3 (2.0 điểm) : Cho phơng trình : x
2
+ 2mx + m
2
– 2m + 4 = 0
1. Giải phương trình khi m = 4
2. Tìm m để phơng trình có hai nghiệm phân biệt
Câu 4(3.0 điểm) : Cho đờng tròn (O) đờng nh AB cố đnh, M một điểm
thuộc (O) ( M khác A B ) . Các tiếp tuyến của (O) tại A và M cắt nhau C. Đ-
ờng tròn (I) đi qua M tiếp xúc với đờng thẳng AC tại C. CD đờng kính của
(I). Chứng minh rằng
1. Ba điểm O, M, D thẳng hàng
2. Tam giác COD là tam giác cân
3. Đờng thẳng đi qua D và vuông góc với BC luôn đi qua một điểm cố định khi M
di động trên đờng tròn (O)
Câu 5 (1.0 điểm) : Cho a,b,c là
các số dơng không âm thoả mãn :
Chứng minh rằng :
------------------------
Hết ------------------------
ST: Phạm Văn Vượng – NBS-HH – Thanh Hóa
1 1 1
4
1 1 2
a a
P a
a a a a
2
1
P
a
2 2 2
3a b c
2 2 2
1
2 3 2 3 2 3 2
a b c
a b b c c a
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2012- 2013 môn Toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2012- 2013 môn Toán 9 10 768