Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Long An năm học 2012 2013 môn Vật lý (Hệ công lập)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CÔNG LẬP
Môn thi : VẬT LÝ (công lập)
Ngày thi: 5/07/2012
Thời gian : 60 phút (không kể phát đề )

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

………………

Câu 1: (2,5 điểm)
Phát biểu định luật Ôm. Viết công thức, nêu tên các đại lượng và đơn vị trong công
thức .
Áp dụng: Một bóng đèn dây tóc có điện trở 30 được mắc vào hiệu điện thế 12V.
Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn.
Câu 2 (2,5 điểm):
Kính lúp là loại thấu kính gì? Tiêu cự của kính lúp có đặc điểm gì? Khi quan sát một
vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhìn thấy ảnh của vật như thế nào?
Câu 3: (2 điểm)
Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1 = 4; R2 = 6, R3 = 3, mắc như sơ đồ hình vẽ,
cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu AB không đổi 9V. Biết điện trở dây nối không
đáng kể.
a) K mở. Tính cường độ dòng điện mạch chính.
b) K đóng. Tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện qua R3 .

A

+ B_
R2

R1

C

K

R3

Câu 4 (2 điểm):
Một vật sáng AB cao 2cm có dạng mũi tên, đặt vuông góc với trục chính của một thấu
kính hội tụ có tiêu cự 20cm, điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 10cm.
a) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB theo đúng tỉ lệ và nêu đặc điểm của ảnh A’B’.
b) Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều
cao của ảnh.
Câu 5: (1điểm)
Trên hình vẽ có trục chính (  ), quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’của một thấu kính, tia
ló (1) song song trục chính và tia ló (2) như hình vẽ, S’ là ảnh của điểm sáng S. Em
hãy cho biết thấu kính đã cho là thấu kính gì? Em hãy vẽ và trình bày cách xác định
điểm sáng S.
I
F

()

O

F'
(1)
H

……………HẾT……………….

S'

(2)

...
………………
Câu 1: (2,5 điểm)
Phát biểu định luật Ôm. Viết công thức, nêu tên các đại lượng đơn vị trong công
thức .
Áp dụng: Một bóng đèn dây tóc điện trở 30 được mắc vào hiệu điện thế 12V.
Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn.
Câu 2 (2,5 điểm):
Kính lúp loại thấu kính gì? Tiêu cự của kính lúp đặc điểm gì? Khi quan sát một
vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhìn thấy ảnh của vật như thế nào?
Câu 3: (2 điểm)
Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R
1
= 4; R
2
= 6, R
3
= 3, mắc như đ hình vẽ,
cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu AB không đổi 9V. Biết điện trở dây nối không
đáng kể.
a) K mở. Tính cường độ dòng điện mạch chính.
b) K đóng. Tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện qua R
3
.
Câu 4 (2 điểm):
Một vật sáng AB cao 2cm có dạng mũi tên, đặt vuông góc với trục chính của một thấu
kính hội tụ có tiêu cự 20cm, điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 10cm.
a) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB theo đúng tỉ lệ và nêu đặc điểm của ảnh A’B’.
b) Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều
cao của ảnh.
Câu 5: (1điểm)
Trên hình vẽ có trục chính (
), quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’của một thấu kính, tia
(1) song song trục chính tia (2) như hình vẽ, S’ ảnh của điểm sáng S. Em
hãy cho biết thấu nh đã cho thấu kính gì? Em hãy vẽ trình bày ch xác định
điểm sáng S.
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LONG AN
I
H
S'
(1)
(2)
F'
F
(
)
R
1
R
2
R
3
+
B
_
A
C
K
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CÔNG LẬP
Môn thi : VẬT LÝ (công lập)
Ngày thi: 5/07/2012
Thời gian : 60 phút (không kể phát đề )
ĐỀ CHÍNH THỨC
……………HẾT……………….
Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Long An năm học 2012 2013 môn Vật lý (Hệ công lập) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Long An năm học 2012 2013 môn Vật lý (Hệ công lập) 9 10 99