Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn sinh Bắc Quảng Nam

Được đăng lên bởi Ki Em
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC : 2013-2014
KHÓA THI: NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2013

MÔN: SINH HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2 điểm)
Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen nằm trên NST thường quy định, cho cây hoa đỏ (cây I)
lai với 3 cây 2, 3, 4 như sau:
Phép lai
F1
- Phép lai 1: P. cây I x cây 2 (cây hoa trắng)
50% cây hoa đỏ: 50% cây hoa trắng
- Phép lai 2: P. cây I x cây 3 (cây hoa đỏ)
75% cây hoa đỏ: 25% cây hoa trắng
- Phép lai 3: P. cây I x cây 4 (cây hoa đỏ)
100% cây hoa đỏ
a. Xác định tính trạng trội, lặn
b. Viết sơ đồ lai của 3 phép lai trên
c. Cho các cây hoa đỏ F1 (trong phép lai3) giao phấn ngẫu nhiên. Thống kê tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2
Câu 2. (2 điểm)
Trên một tiêu bản, có 16 tế bào của một loài sinh vật đang phân chia quan sát thấy các nhiễm sắc thể xếp thành
2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào và mỗi tế bào gồm 80 crômatic.
a. Quá trình trên thuộc kì nào của quá trình nguyên phân hay giảm phân. Vì sao?
b. Bộ NST lưỡng bội (2n) của loài này là bao nhiêu? Xác định số lượng NST trong mỗi tế bào qua các kì của
quá trình trên?
c. Xác định số lượng tế bào con khi kết thúc quá trình trên
Câu 3. (1,5 điểm)
Ở một loài sinh vật, một phân tử mARN có A = 480, G – X = U. Gen tổng hợp phân tử mARN trên có hiệu của
A với nuclêôtit không bổ sung với A là 10%. Mạch thứ nhất trên gen có G1% bằng 30% số nuclêôtit của mạch
đó. Tính số lượng mỗi loại nuclêôtit của phân tử mARN nói trên
Câu 4. (1,5 điểm)
a. Trong cơ chế tự nhân đôi phân tử AND:
- Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của phân tử AND?
- Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau theo từng cặp?
- Sự hình thành mạch mới ở 2 AND con diễn ra như thế nào?
- Có những nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 AND con và giữa AND con với AND mẹ?
b. Trình bày nguyên tắc bổ sung trong các cở chế di truyền?
Câu 5. (1,0 điểm)
Nên biểu hiện của hiện tượng thoái hóa giống? Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây hiện tượng
thoái hóa giống? Nhưng tại sao những phương pháp này vẫn được sử dụng trong chọn giống?
Câu 6. (2,0 điểm)
a. Hãy sắp xếp các ví dụ dưới đây theo từng nhóm quan hệ khác loài: cỏ dại và lúa trên một cánh đồng, vi khuẩn
sống trong nốt sần ở rễ cây họ đậu, cáo và gà trong một quần xã, nấm và tảo hình thành địa y, một số loài sâu bọ
sống trong tổ mối, dê và bò trên một đồng cỏ, cá ép bám vào rùa biển, cây nắp âm bắt con trùng, địa y bám trên
cành cây, hổ và sói tron...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
QUẢNG NAM NĂM HỌC : 2013-2014
KHÓA THI: NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2013
MÔN: SINH HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (2 điểm)
Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen nằm trên NST thường quy định, cho cây hoa đỏ (cây I)
lai với 3 cây 2, 3, 4 như sau:
Phép lai F1
- Phép lai 1: P. cây I x cây 2 (cây hoa trắng) 50% cây hoa đỏ: 50% cây hoa trắng
- Phép lai 2: P. cây I x cây 3 (cây hoa đỏ) 75% cây hoa đỏ: 25% cây hoa trắng
- Phép lai 3: P. cây I x cây 4 (cây hoa đỏ) 100% cây hoa đỏ
a. Xác định tính trạng trội, lặn
b. Viết sơ đồ lai của 3 phép lai trên
c. Cho các cây hoa đỏ F1 (trong phép lai3) giao phấn ngẫu nhiên. Thống kê tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2
Câu 2. (2 điểm)
Trên một tiêu bản, có 16 tế bào của một loài sinh vật đang phân chia quan sát thấy các nhiễm sắc thể xếp thành
2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào và mỗi tế bào gồm 80 crômatic.
a. Quá trình trên thuộc kì nào của quá trình nguyên phân hay giảm phân. Vì sao?
b. Bộ NST lưỡng bội (2n) của loài này là bao nhiêu? Xác định số lượng NST trong mỗi tế bào qua các kì của
quá trình trên?
c. Xác định số lượng tế bào con khi kết thúc quá trình trên
Câu 3. (1,5 điểm)
Ở một loài sinh vật, một phân tử mARN có A = 480, G – X = U. Gen tổng hợp phân tử mARN trên có hiệu của
A với nuclêôtit không bổ sung với A là 10%. Mạch thứ nhất trên gen có G
1
% bằng 30% số nuclêôtit của mạch
đó. Tính số lượng mỗi loại nuclêôtit của phân tử mARN nói trên
Câu 4. (1,5 điểm)
a. Trong cơ chế tự nhân đôi phân tử AND:
- Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của phân tử AND?
- Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau theo từng cặp?
- Sự hình thành mạch mới ở 2 AND con diễn ra như thế nào?
- Có những nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 AND con và giữa AND con với AND mẹ?
b. Trình bày nguyên tắc bổ sung trong các cở chế di truyền?
Câu 5. (1,0 điểm)
Nên biểu hiện của hiện tượng thoái hóa giống? Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây hiện tượng
thoái hóa giống? Nhưng tại sao những phương pháp này vẫn được sử dụng trong chọn giống?
Câu 6. (2,0 điểm)
a. Hãy sắp xếp các ví dụ dưới đây theo từng nhóm quan hệ khác loài: cỏ dại và lúa trên một cánh đồng, vi khuẩn
sống trong nốt sần ở rễ cây họ đậu, cáo và gà trong một quần xã, nấm và tảo hình thành địa y, một số loài sâu bọ
sống trong tổ mối, dê và bò trên một đồng cỏ, cá ép bám vào rùa biển, cây nắp âm bắt con trùng, địa y bám trên
cành cây, hổ và sói trong một khu rừng, hổ và hươu trong một khu rừng, hải quỳ và cua
b. Nêu ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia?
--------Hết--------
Họ và tên thí sinh: ...........................................................................................Số báo danh:.....................................
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn sinh Bắc Quảng Nam - Người đăng: Ki Em
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn sinh Bắc Quảng Nam 9 10 760